en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bjørn Arne Løken

Slagverk  og pauker - hovedinstrument
Timelærer

Bjørn Løken ble utdannet ved Østlandets Musikkonservatorium og tok sin eksamen 1981. Han har jobbet som freelance musiker i alle de profesjonelle symfoniorkestrene i Norge siden 1979. I lengre perioder har han innehatt faste vikariater i Oslo Filharmoniske Orkester. I tillegg har han vært med å fremføre mange av de store verkene innenfor slagverkensemble- litteraturen.

Han ble ansatt som slagverklærer ved Østlandets Musikkonservatorium i 1984 og har siden 1995 vært ansatt som slagverklærer (universitetslektor) ved Norges Musikkhøgskole. Her har han ansvar for lilletromme og orkesterslagverk. Han er også ansvarlig for slagverk – instrumentariet ved NMH og leder slagverkavdelingen sammen med Rob Waring.

Bjørn Løken underviser som gjestelærer ved Universitet i Stavanger.


Percussion and timpani - principal instrument
Part-time teacher

Bjørn Løken graduated from Østlandets Musikkonservatorium in 1981. He has worked as a freelance musician in all of the professional symphony orchestras in Norway since 1979. For longer periods he has had permanent subsitutes in Oslo Philharmonic Orchestra. He has also performed in many of the large-scale works in the percussion litterature.

He was hired as percussion teacher at Østlandets Musikkonservatorium in 1984 and since 1995 he has been employed as percussion teacher at the Norwegian Academy of Music where he is responsible for snare drum and orchestra percussion. He is also responsible for the percussion instrumentation at the academy and heads the percussion department together with Rob Waring.

Bjørn Løken teaches as a guest teacher at the University of Stavanger.