1,2 millioner til UiS/IMD fra Norgesuniversitetet!

Norgesuniversitetet har nettopp tildelt Universitetet i Stavanger 1,2 millioner kroner over tre år, for å gjennomføre et pilotprosjekt ved Institutt for musikk og dans (IMD). Prosjektleder er Morten Wensberg, dirigentlærer ved IMD.

Nærmere bestemt skal Institutt for musikk og dans (IMD) utvikle en videreutdanning i dirigering som er arbeidsmarkedstilpasset, teknologisk innovativ og fleksibel.

Prosjektet er nyskapende både innen dirigentfaget og innen musikkutdanning generelt, i det betydelige deler av undervisningen skal foregå digitalt og desentralisert (som fjernundervising).

- Vi gleder oss stort til å sette i gang med dette nybrottsarbeidet, sier Morten Wensberg. - Dette er kjempespennede både for UiS og for Institutt for musikk og dans. Gjennom dette prosjektet vil vi ligge helt i forkant av utviklingen når det gjelder å bruke IT- teknologi i musikkutdanningen. Det er helt fantastisk at Norgesuniversitetet støtter oss med et så betydelig beløp. En herlig førjulspresang!

Målet er at dette prosjektet skal resultere i et varig desentralisert og nettbasert studietilbud i dirigering ved UiS, også etter at prosjektperioden er over.

Vi gratulerer så mye med tildelingen!