en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gode søkertall for Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet ved UiS opplever oppgang i de fleste studiene i Samordna opptak både i antall søkere per studieplass og i totalt antall søkere. – Dette er tall vi gleder oss over, sier dekan Elaine Munthe.

Fakultetet opplever stor økning i de fleste studiene. Fakultetet opplever stor økning i de fleste studiene. Foto: Elisabeth Tønnessen.

Universitetet i Stavanger har aldri hatt flere studiesøkere. Dette går fram av søkertallene fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS. Den rekordstore søkningen omfatter 5659 primærsøkere i det nasjonale opptaket, Samordna opptak (SO) til 2162 studieplasser. Dette er 766 flere søkere og en oppgang på 15,77 prosent fra i fjor.

Stor økning totalt
Det humanistiske fakultet ved UiS opplever også en oppgang i de fleste studiene i Samordna opptak - både i antall søkere per studieplass og i totalt antall søkere. På studiene ved Det humanistiske fakultet er det i år totalt 1274 primærsøkere som har søkt gjennom Samordna opptak sammenlignet med fjorårets tall på 910. Da er ikke studiene ved Institutt for musikk og dans regnet med, da disse søkerne blir tatt opp igjennom lokalt opptak.

På Lokalt opptak har Det humanistiske fakultet i gjennomsnitt 3,5 søkere per studieplass og det er en økning på tre prosent fra i fjor. Gjennom det lokale opptaket har 1523 søkt studiene ved fakultetet sammenlignet med fjorårets tall på 1397. Det mest populære studiet på lokalt opptak er Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) heltid med 450 søkere, som er ni primærsøkere per studieplass. Dette studiet har hatt en økning i antall primærsøkere på hele 75,8 prosent.

God søkning til musikk
Noen av studiene ved Institutt for musikk og dans (IMD) opplever også stor økning. Årsstudium i utøvende musikk har en økning i antall søkere på hele 250 prosent. Her er det 63 primærsøkere til 10 plasser sammenlignet med 18 primærsøkere i fjor. Også masteren i utøvende musikk og den ettårige videreutdanningen musikkproduksjon/opptaksteknikk har flere søkere i år.

Masteren i utøvende musikk har en økning på 42,9 prosent, mens musikkproduksjon/opptaksteknikk har en økning på 46,7 prosent. På bachelor i utøvende musikk er det 176 primærsøkere på 30 studieplasser, mens det på bachelor i dans er 95 søkere på 20 studieplasser.

Flere vil bli lærere
Når det gjelder lærerutdanningene, er økningen for grunnskolelæreutdanningene (GLU) og lektorutdanningene ved fakultetet spesielt stor, og går opp langt over landsgjennomsnittet for disse utdanningene.

På landsbasis har drøyt 8 000 søkere en av lærerutdanningene som sitt førstevalg. Det er samlet sett en økning på 8,5 prosent i forhold til i fjor. Begge grunnskolelærerutdanningene (1-7 og 5-10) her til lands har over 8 prosent flere førstevalgssøkere og lektorutdanningen øker med over 7 prosent. 

På UiS har grunnskolelærerutdanning for 1.- 7. trinn heltid en økning i primærsøkere på 25 prosent sammenlignet med fjorårets tall. Dette er spesielt gledelig, sier dekan Elaine Munthe.

Rekruttering til GLU 1-7 har vært bekymringsfullt de siste årene, og det vil være et stort behov for lærere. En annen gledelig utvikling, sier Munthe, er økningen i søkertall til Grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn norsk hvor det nå er 44,7 prosent flere søkere sammenlignet med i fjor, og lektorutdanningen for 8.-13. trinn som har en økning på 28,4 prosent.

Idrett er best søkt
 er det studiet ved Det humanistiske fakultet som har størst økning med 65,8 prosent og flest søkere per studieplass. På bachelor i kroppsøving/idrett er det en økning på 20 prosent sammenlignet med i fjor. 

Også årsstudiet i historie opplever en god søking og har en økning på 16,1 prosent. På Institutt for barnehagelærerutdanning er det det deltidsutdanningen på barnehagelærerstudiet som har best oppslutning med 124 primærsøkere på 63 opptaksplasser. Barnehagelærer heltid har også litt flere søkere enn i fjor og en prosentøkning på 0,9.

Fornøyd med søkertallene
Både lektorutdanning for 8.- 13. trinn i realfag og grunnskolelærerutdanning for 1.- 7. trinn deltid er nye studier av året. På lektorutdanning i realfag er det 21 primærsøkere som må konkurrere om de 10 studieplassene som tilbys, mens på GLU deltid er det 52 primærsøkere og 40 opptaksplasser.

– Dette er første forsøk for oss på disse studiene, og vi gleder oss over at det er interesse for grunnskolelærerutdanning på deltid og for lektorutdanning i realfag. Nå venter vi i spenning på hvor mange som tar imot studieplassene, sier dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet.
 

Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Elisabeth Tønnessen