en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Programmet for våren 2015

Sjekk ut det spennende programmet som ble holdt våren 2015. Her ble det holdt foredrag om alt fra utvikling av apper for naturfagsundervisning til digitalt prosjektrom og samarbeidsteknologi.

Tuula Skarstein holdt presentasjon om «Utvikling av apper for naturfagsundervisning». Tuula Skarstein holdt presentasjon om «Utvikling av apper for naturfagsundervisning».

Dato: 3. mars 2015
Klokka: 12.15 – 13.45.
Rom: AR-G101

Tuula Skarstein og Irene Stranden Løvdahl (IBU):
«Utvikling av apper for naturfagsundervisning»

En presentasjon av hvordan vi arbeider med utvikling av gratis-apper som gir studentene en ny måte å lære relevant artskunnskap.  Intensjonen er å øke studentens motivasjon ved å møte dem på deres 'egen arena'. Målet er at studentene også skal kunne bruke appene i sine fremtidige stillinger som barnehagelærere. Presentasjonen inneholder i tillegg en kort oversikt over andre måter vi jobber med å implementere digitale verktøy i naturfagsundervisningen ved IBU.

Les en nyhetsartikkel om prosjektet her.

Hans Erik Bugge og Jorunn Thortveit (IGIS):
«Digitalt prosjektrom og samarbeidsteknologi, utforsking av muligheter for meningsskaping og relevans i et kombinert klasserom»

Utvikling av digital kompetanse i lærerutdanningen innebærer både egenutvikling for studenter og faglærere, samtidig med utvikling av didaktisk kompetanse for kommende lærere. Vi har derfor sett på noen utvalgte verktøy som muliggjør samarbeid, samhandling og studentrespons til «eget bruk» i undervisningen, men også forsøkt å utfordre studentene til å bruke nye digitale verktøy selv.

På læringsplattformen har de i egne prosjektrom tilgang til lærerverktøy for produksjon av faglig innhold. Her har de publisert og produsert læringsressurser både som støtte for eget faglig arbeid, og parallelt for gitte klassetrinn. Deler av vår undervisning innen det aktuelle temaet ble lagt på nett, og vi fikk utforsket noen ulike muligheter for «kombinert klasserom» der undervisning og læring kan foregå både på og utenfor campus. Vi ønsker å se nærmere på studentenes meningsskaping både i denne i denne typen undervisning, og i deres egen produksjon av læringsinnhold.   
 

Dato: Tirsdag 28.04.
Klokka: 12.15 – 13.45.
Rom: AR G-101

Kirsten Halle og Fie von Krogh (IBU):
«Blogg som studentaktiv læringsform»

En presentasjon av hvordan et faglærerteam har arbeidet frem en felles forståelse og ferske erfaringer fra innføringen av dette digitale verktøyet

Kan fagblogging være med å støtte opp under studentenes evne til faglig refleksjon og bevissthet i våre praktisk-estetiske fag? Vi har prøvd ut fagblogg i barnehagelærutdanningen i Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet.  Vi ønsker at studentene skal jobbe jevnlig med å knytte sammen teori og praksis, og kanskje på den måten få et språk som bygger opp under studentens faglig og teoretiske forankringer.
 

Torunn Paulsen Dagsland og Kristoff Nasilowski(IGIS):
«Nettbrett og visuell kompetanse i faget kunst og håndverk»

En presentasjon av et forsknings- og utviklingsprosjekt i faget kunst og håndverk knyttet til studentaktiv læring som handler om visuell kommunikasjon i digitale og analoge kontekst. Et prosjekt der grunnskolelærerstudentene arbeider med bruk av nettbrett i undervisningen i fagene kunsthistorie, fagdidaktikk og praktisk estetisk arbeid. Presentasjon av studentenes arbeid med nettbrett som verktøy for utforskning av farge, form og komposisjon- prinsipper, som eget produkt og som forarbeid til manuelt arbeidsprosess. Dessuten nettbrett og animasjon; bilde og lyd - design, redigering og presentasjon. Prosjektet involverer også studentenes praksis i grunnskolen.

Les nyhetsartikkel om prosjektet her.