en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Program for høsten 2014

Her kan du lese mer om programmet som har vært høsten 2014.

Marie Smith-Solbakken holdt presentasjon om Digital historiefortelling. Marie Smith-Solbakken holdt presentasjon om Digital historiefortelling.

30. september
12.15 – 13.45. rom:  AR- G101

Stipendiat Elen Instefjord:
«Hos oss bruker ikke lærerne digitale verktøy i det hele tatt, de bruker bare PowerPoint» - En studie av digital kompetanse i norsk lærerutdanning.

Elen J. Instefjord er ansatt ved Høgskolen Stord/Haugesund, og har mange års undervisningserfaring fra masterutdanningen i IKT i læring. For tiden er hun PhD-kandidat ved Universitetet i Stavanger, og forsker på bruk av digitale verktøy i norsk lærerutdanning. Gjennom en studie av flere av landets lærerutdanninger fokuserer hun på i hvilken grad bruk av digitale verktøy er vektlagt i lærerplaner, hvilken type IKT-kompetanse som vektlegges og hvordan lærerutdanningene integrerer utvikling av digital kompetanse i sin undervisning.»

Njål Foldnes (BI):
«Forskning gjort på undervisningsformen flipped classroom»  

Foldnes (BI ) har jobbet lenge med flipped classroom på BI. Dette er en undervisningsform som kombinerer online videoer med aktiv læring, uten bruk av forelesninger. Foldnes fikk i 2014 BIs utviklingspris (gis hvert 3. år) for arbeidet. Foldnes presenterte sine forskningsfunn, og Førsteamanuensis Vegard Moen var kommentator.

4. november
12.15 – 13.45. Rom: AR- G101

Kjersti Melhus (IGIS):
«Hva kan vi lære av matematikksuksessen ved Smeaheia skole?

Hva ligger bak suksessen og er det mulig å overføre noen av dette til undervisning på høyere nivå? Presentasjonen vil ta for seg prinsippene bak undervisningsmodellen – prinsipper som er generelle og ikke kun gjelder for matematikkfaget.

Ved Smeaheia skole i Sandnes har man gjennom flere år undervist i matematikk etter en modell som bygger på Vygotskys teorier om utvikling, læring og undervisning. Modellen er utviklet av Vygotskys student og senere kollega Leonid Zankov. Resultatene fra Smeaheia har vært oppsiktsvekkende. Det er ikke kun de faglige resultatene som imponerer. Besøkende i klassene har blitt vel så mye fascinert av det store elevengasjementet. Timene er preget av livlige diskusjoner der alle elevene deltar. Elevene ser ut til å like å bli utfordret, og de er ikke redde for å prøve seg på nye typer oppgaver.

Ole Kallelid, Marie Smith- Solbakken og Tord Fanti Paulsen (alle IKS):
Digital historiefortelling

Samfunnsfag fagdidaktikk skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen.  Høsten 2014 gjennomføres for første gang et eget undervisningsopplegg hvor studentene lager en multimodal digital historiefortelling i dette kurset. Studentene arbeider i grupper med oppgave som skal presenteres og vurderes i desember 2014. I forumet vil vi få presentert:

 Bakgrunnen for at prosjektet ble startet. Presentasjon av prosjektet og gjennomføringen av det. Om utstyr (foto, vide og lys) og tekniske ferdigheter. Diskusjon til slutt.