en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Det samfunnsvitskaplege fakultet

Det samfunnsvitskaplege fakultetet ved Universitetet i Stavanger har om lag 2300 studentar og rundt 180 vitskaplege og administrativt tilsette.

Det samfunnsvitskaplege fakultet

Fakultetet tilbyr åtte bachelorprogram, to årsstudier og åtte masterutdanningar, samt forskarutdanning.

Studia ved fakultetet bygg på ein kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglegheit og samarbeid med offentleg og privat næringsliv. Ny kunnskap vert generert ut frå både praktisk erfaring og systematisk forsking, eller i kombinasjonen av dei to.

Utdanningstilbodet ved fakultetet er variert og omfattar blant anna:

  • hotell- og reiseliv
  • mediefag
  • sosiologi
  • statsvitskap
  • sosialt arbeid
  • barnevern
  • endringsleiing

Strategi 2018 - 2020.