en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Yuko Onozaka er tildelt UiS Kvalifiseringsstipend 2013

Førsteamanuensis Yuko Onozaka på Handelshøgskolen ved UiS er en av to kvinnelige forskere ved UiS som er tildelt et stipend på kr. 150 000,- for kvalifisering til professor.

Universitetet i Stavanger har satt av midler til kvalifiseringsstipend for kvinnelige førsteamanuenser som ønsker å kvalifisere seg til professor. I prosessen ble enhetene bedt om rangere kandidater dersom det var flere søkere fra samme enhet. Beslutningen for tildelingen er gjort av rektor og universitetsdirektør.

De som mottar stipendet i år er;  Yuko Onozaka ved Handelshøgskolen ved UiS og Ingrid Nielsen ved Lesesenteret. Stipendet er på 150.000 kroner til hver.

Gjennom kvalifiseringsstipendet skal kvinnelige førsteamanuenser som ønsker å kvalifisere seg til professor få mer tid til forskning. Stipendiet skal brukes til frikjøp fra undervisning og administrative plikter slik at det blir anledning til en ekstra innsats på områder som er viktig i kvalifiseringsarbeidet. I vurderingen av søkerne er det blitt lagt vekt på fakultetets egne prioriteringer og hvor lang tid man antar at søkerne trenger før de har oppnådd professorkompetanse.

Vi ønsker dem lykke til med kvalifiseringsarbeidet!