en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Handelshøgskolen ved UiS!

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger har høyt kompetente forskere og medarbeider som tilbyr noen av de mest ettertraktede studietilbudene i landet.

Studenter utenfor Handelshøgskolen ved UiS Handelshøgskolen ved UiS,

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (HH-UiS) ble etablert 1. januar 2011, men har uavbrutt historie fra og med opprettelsen av studier i økonomi og admiinistrasjon i Stavanger ved Rogaland distriktshøgskole i 1969.

Vi er 95 ansatte med høy faglig kompetanse og gode nettverk med andre forskere og forskingsinstistusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Av disse er 20 doktorgradsstipendiater. Innenfor undervisning og forsking har vi nær kontakt med samfunns- og næringslivet.

Det er 1200 studenter knyttet til Handelshøgskolen ved UiS. Av disse er 750 studenter på bachelornivå, 350 på masternivå og nærmere 100 som følger Executive MBA-programmet.

Handelshøgskolen ved UiS tilbyr utdanninger fra bachelor- til doktorgradsnivå. Ved å ta mastergrader hos oss kan du både bli siviløkonom og statsautroisert revisjon. Grunnutdanningene på bachelornivå er innenfor økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon eller rettsvitenskap.

Alle organisasjoner trenger kompetanse for å styre den strategiske utviklingen og sikre en bærekraftig ressursbruk. Dette er kjernen i våre studieprogram og kandidatane kvalifiseres for jobber innenfor industri, bank og finans, revisjon og IT, adsministrasjon i offentlig og privat tjenesteytende sektor i bred skala.