en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tveteråsutvalget har levert sin rapport

Leder av utvalget, Ragnar Tveterås, professor på Handelshøgskolen ved UiS og leder av Senter for innovasjonsforskning leverte tirsdag 16. desember over NOU 2014: 16 "Sjømatindustrien — Utredning av sjømatindustriens rammevilkår" til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Professor og utvalgsleder Ragnar Tveterås og UiS-kollega professor Frank Aasche i forbindlese med tidligere sak om oppdrettslaks. Professor og utvalgsleder Ragnar Tveterås og UiS-kollega professor Frank Aasche i forbindelse med en tidligere sak om oppdrettslaks.

Utvalget ble satt ned våren 2013 med mandat om å se på forhold som er til hinder eller kan bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping i sjømatindustrien.

"Rapporten vi har fått gir et solid faglig grunnlag for en bred debatt om hvilke tiltak som er nødvendige for sikre næringen rammevilkår som gir framtidsmuligheter og som kan stå seg over tid", sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker i forbindelse med overleveringen av utvalgets rapport som fant sted i regi av Nærings- og fiskeridepartementet på et arrangement ved Fiskerihøgskolen på Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Dagens næringsliv skriver i sin dekning av saken onsdag 17. desember: Det blåser opp til fiskeripolitisk storm i Norge etter at Tveterås-utvalget leverte sin rapport om økt lønnsomhet i norsk fiskerinæring til fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H). Utvalget foreslår drastiske endringer i norsk fiskerinæring, der flertallet vil endre på fiskernes «grunnlov», deltagerloven av 1917.

Utvalget har hatt følgende medlemmer:

Leder: Professor Ragnar Tveterås, Stavanger.

Medlemmer: Forskningssjef Marit Aursand, Trondheim; daglig leder Jonny Berfjord, Dønna; dekan/professor Edel Elvevoll, Tromsø; avdelingsleder Grethe Fossli, Oslo; adm. dir. Arne Karlsen, Tromsø; adm. dir. Trygve Myrvang, Tromsø; adm. dir. Arne Møgster, Austevoll; bedriftsutvikler Aino Olaisen, Lovund og professor Frode Steen, Bergen.
 

Les mer om utvalget og utvalgets rapport på Nærings- og fiskeridepartementets sider.