en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ragnar Tveterås i VRI-styret

Professor Ragnar Tveterås blir UiS sin nye representant i VRI-styret i Rogaland. VRI er Forskningsrådets satsing på forskning og innovasjon i regionene.

Virkemidler for regional innovasjon (VRI) er en satsing fra Forskningsrådet, hvor Rogaland fylkeskommune er hovedprosjekteier. VRI Rogaland tilbyr faglig og finansiell støtte til langsiktige, forskningsbaserte utviklingsprosesser i regionen. Prosjektet skal bidra til å videreføre, styrke og fornye det gode samhandlingsklimaet som er etablert mellom FoU og kompetansemiljøer, bedrifter og offentlige myndigheter.

VRI-satsingen i Rogaland fokuserer på innsatsområdene energi, mat, helse og maritim virksomhet.

Leder av Senter for innovasjonsforskning ved UiS, professor Ragnar Tveterås, går nå inn som representant fra UiS i VRI-styret. Han overtar vervet etter instituttleder Bjarte Ravndal ved Handelshøgskolen ved UiS.

Styringsgruppen for VRI Rogaland består av: NHO, LO, Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling, NAV, Norges forskningsråd, Haugaland Vekst, Ryfylke IKS, Stavanger regionen næringsutvikling, Næringssjefen i Dalane, IRIS, Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund, Rogaland Fylkeskommune og Fiskeridirektoratet – region sør.

Les mer om VRI