en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Olje og gasspotensialet i Nord-Norge!

Professor Odd Jarl Borch holder åpen forelesning på UiS tirsdag 14. februar om de siste olje- og gassfunn og det fremtidige potensialet for aktivitet i Arktis.

Borch vil gå inn på eksisterende nettverk av underleverandører og arbeidet med å utvikle klynger i Nord-Norge.

I tillegg vil Borch utdype mulighetene for FoU partnerskap og diskutere hvordan prinsipper om åpen innovasjon kan gjennomføres for å oppnå en vellykket konseptutvikling i regionen.

 

Tid: Tirsdag 14. februar kl. 12.15 - 13.30

Sted: Ellen & Axel Lunds hus, rom H-317

Vennligst registrer  deltakelse på forelesningen her.

Forelesningen vil foregå på engelsk.

 

Odd Jarl Borch er professor i strategi og entreprenørskap ved Bodø Graduate School of Business og en seniorforsker ved Nordlandsforskning i Bodø, Norge. I tillegg er han knyttet til Senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger som professor II.

Han fikk sin M.Sc. fra Den norske Handelshøyskole NHH i Bergen, Norge i 1979 og doktorgrad fra Umeå universitet i Sverige i 1990. Han var en Post Doc Research Fellow ved Indiana University, USA i 1993-1994. Dr. Borch driver forskning innen konkurransestrategi, entreprenørskap og regional utvikling. Han har publisert i ulike internasjonale tidsskrifter, deriblant International Journal of Technoentrepreneurship, Advances in Strategic Management, Journal of Management Studies, Entreprenørskap, teori og praksis, Scandinavian Journal of Management, Decision Support Systems, entreprenørskap og regionaldepartementet, regionalpolitikk, og Journal av Small Business og Enterprise Development. 

Borch har vært i redaksjonen for Academy of Management Studies og Academy of Management Executive. Han har jobbet for den norske regjeringen og EU som rådgiver og evaluator av statlige programmer innen innovasjon og regional utvikling. Han har også jobbet med næringer som fiskeri, havbruk, landbruk, olje & gass, shipping og er forfatter av mer enn 170 publikasjoner og har vært ansvarlig mer enn 40 forskningsprosjekter.