en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS - uke44, 2014

Publisering på nivå 2: Journal of Public Economics
Ola Kvaløy og Trond Olsen har fått artikkelen The tenuous relationship between effort and performance pay akseptert for publisering i det prestisjetunge tidsskriftet Journal of Public Economics. Artikkelen viser hvordan kontraktsrettslige og institusjonelle forhold kan skape en tilsynelatende negativ sammenheng mellom innsats og prestasjonslønn. Hvis man ikke tar høyde for institusjonelle variasjoner/ endringer (for eksempel bedre håndheving av kontrakter) kan man gjøre den empiriske feilslutningen at sterkere incentiver gir lavere innsats.

Lyses forskningspris til Rune Dahl Fitjar
Rune Dahl Fitjar
er tildelt Lyses forskningspris. Prisen ble delt ut på 10- årsfesten til UiS 29.10. Juryen viser i begrunnelsen til at Fitjars forskning er tverrfaglig og omfatter ikke bare innovasjonsstudier, men også økonomisk geografi, statsvitenskap og sosiologi. Han har utmerket seg med en høy vitenskapelig produksjon i 2013 og har blant annet fått antatt artikler i de anerkjente tidsskriftene Research Policy og Journal of Economic Geography. Rune er også sentral i flere store nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.

Arven etter Helge Lund
Klaus Mohn har vært mye i media etter at Helge Lund gikk av som leder for Statoil. 16.10 skriver Klaus om arven etter Helge Lund i sin egen spalte på sysla.no, og konkluderer med at «(d)ei som håpar på eit svært annleis Statoil under ein ny konsernsjef kan dermed lett ende opp skuffa. Arven frå Lund er eit internasjonalt olje- og gasselskap med fokus på oppstraumsverksemd. Kontinuitet vil etter alt å døme prega forvaltninga av denne arven, sjølv med ein ny konsernsjef. Mindre sikkert er det at ideen om at «alt som ikkje veks vil dø» vil stå like sentralt dei neste tiåra som dei førre».

Klaus dukker opp i flere artikler om Lunds avgang i Dagens Næringsliv (DN), blant annet 16/10 hvor han blir bedt om å si hva han synes om jobben Lund har gjort for Statoil: «Lund har ønsket at Statoil skal være best på å utvinne krevende og kostbare naturressurser. Han rigget Statoil for lavere lønnsomhet dersom verden går fremover og får til et grønt skifte i energisektoren».

Gjesteforsker
Doktorgradsstipendiat Tenaw Gedefaw Abate fra Universitetet i København, starter på et tre måneders gjesteforskeropphold ved Senter for innovasjonsforskning 1.11. Han vil dele kontor med Bjørn Terje Asheim.

Belønningsdagene
Ola Kvaløy holdt et foredrag med tittelen Incentiver til besvær på Belønningsdagene 2014, som er i regi av HR- Norge.

Vestlandet og oljenæringen
23.10 ble det arrangert en debatt i Studentersamfunnet i Bergen i samarbeid med NRK Hordaland. Temaet var Vestlandet og oljenæringen, og Klaus Mohn deltok. Klaus var også med i et direktesendt innslag på NRK Hordalands nyhetssendinger samme dag, og debatten ble grundig presentert på nettsidene til NRK Hordaland.

Èn million til milliardærene
Benn Folkvord er 18.10 intervjuet i en sak i Stavanger Aftenblad om reduksjon av formuesskatten: «Formuesskatten har fått uforholdsmessig mye oppmerksomhet og er blitt en politisk symbolsak. Det er ikke der de virkelig store beløpene ligger. Da er det mye mer å hente på at verdiene blir verdsatt veldig mye lavere enn den reelle verdien. Det er der de virkelig store beløpene ligger».

Importvern
Håvard Hansen er intervjuet i Nationen 24.10 i en sak hvor direktør i Konkurransetilsynet, Christine Meyer, påstår at importvernet er mye av årsaken til svak konkurranse i det norske matmarkedet. Håvard siteres blant annet på følgende: «Det er ingen tvil om at det norske matmarkedet er vanskelig å komme inn i. Lidl hadde mange ukjente merker som gjorde at norske forbrukere valgte kjent, gjerne norske, merker til fordel for merkene som var representert i Lidls butikkhyller».

CSR og økonomisk omstilling
Thomas Laudal holdt 18.10 et innlegg på et frokostseminar arrangert av IBM og CSR Norge om CSR og omstillingen av økonomien.

Forskningsetikk
Benn Folkvord holdt 16.10 innledningsforedraget på UIS’ konferanse om forskningsetikk og opphavsrett. Foredraget hadde tittelen Kan man stole på en forsker?

Nasjonalbudsjettet 2015
Polyteknisk forening arrangerer 3.11 et plenumsmøte om Nasjonalbudsjettet 2015. Hovedinnleder er finansminister Siv Jensen, mens møtet blir ledet av Klaus Mohn.

Arbeiderpartiets klimapanel
28.10 var det oppstartsmøte for Arbeiderpartiets klimapanel, hvor Klaus Mohn er medlem.

Seminarledere
24.10 sendte Thomas Laudal ut en invitasjon til alle masterstudenter på siviløkonomprogrammet med tilbud om å være seminarledere for bachelorstudenter på BØK225 (Organisasjon og ledelse). Målet er å få ti seminarledere til kurset hvor det møter rundt 120 studenter på hver forelesning. Hensikten er å få inn mer kvalitet i oppgavearbeidet.

Ulovfestet omgåelsesnorm
Benn Folkvord har fått antatt artikkelen Hva er igjen av den ulovfestede omgåelsesnormen i Tidsskrift for skatterett. Dette er en kritisk kommentar til den såkalte Tangendommen hvor Høyesterett ser ut til å tillate aggressiv skatteplanlegging i langt større grad enn tidligere.

Heldagsskolen
7.10 skrev Mari Rege om heldagsskolen i sin spalte i Dagens Næringsliv (Fredagskronikk). Mari mener at skolen er organisert slik at foreldrenes tid utnyttes ineffektivt, og mener at heldagsskolen kan være en god løsning på flere utfordringer: «Heldagsskolen har også viktige fordelingsvirkninger. I USA lykkes de ressurssterke nabolagene i større grad å mobilisere foreldrene til frivillig innsats, og dette bidrar til å gi dem betydelig bedre skoler enn i ressurssvake nabolag. I Norge ser vi ikke like store forskjeller mellom skolene, men forskjellene er betydelige dersom man ser på den totale oppfølging barna får. Barn fra ressurssterke familier blir i mye større grad hjulpet med lekser og fulgt på aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling. Heldagsskolen vil i større grad sikre at alle barn får denne oppfølgingen. Ofte møter heldagsskolen motstand fordi man tror det innebærer at barna mister verdifull tid med foreldrene. Jeg tenker at det er motsatt; heldagsskolen innebærer en mer effektiv arbeidsdeling som gir foreldrene mer verdifull tid med barna».

Her lures matsnobbene trill rundt
I en artikkel i Dagbladet 24.10 om en matmesse for økologisk mat i Houten, Nederland, presenteres mateksperter og forbrukere for det de tror er økologisk gourmetmat, når det egentlig er frukt, kaker og hamburgere fra McDonalds. Samtlige svarer at maten er mye bedre enn fastfood, og noen mener også det smaker økologisk og rent. Håvard Hansen er intervjuet i saken, og understreker betydningen av psykologisk påvirkning: «Smaken påvirkes av om man har aktivert holdningsapparatet eller ikke. Om noen, sånn som her, gir deg informasjon om det du skal spise før du har smakt på det, vil du automatisk forholde deg annerledes til det».

Samfunnsdebattant og fluefisker
16.10 var Klaus Mohn presentert i spalten Folk i Stavanger Aftenblad (SA). Artikkelen gir et grovt biografisk riss av Klaus, og kobler dette med aktuelle saker, blant annet klimautfordringen: «Klimautfordringen er ikke rett fram. Det innebærer at man må avveie en rekke hensyn, som bærekraft, næringsutvikling og hensyn til energiforsyningen. Da fortjener disse problemstillingene grundighet. Her kan alle parter i debatten bli bedre og være mer kritiske. Det påhviler våre politikere et stort ansvar her, men det er ikke alltid de heller klarer å se totaliteten».

Fagseminar om entreprenørskap i Tanzania
28.10 ble det arrangert åpent fagseminar ved Kjetil Bjorvatn fra NHH. Bjorvatn presenterte artikkelen Teaching through television: Experimental evidence on entrepreneurship education in Tanzania.

Barn og vekt
Artikkelen Child weight and parental feeding practices: a child-responsive model av Elisabeth Lind Melbye og Håvard Hansen har nylig blitt akseptert i tidsskriftet Nutrition and Food Science.

Rapportering til ligningsmyndighetene
Benn Folkvord har skrevet et kapittel kalt Surcharges and penalties in tax law i en antologi som utgis av European association of tax law professors. Temaet er hvordan skatteytere rapporterer til ligningsmyndighetene og hvilke sanksjoner ligningsmyndighetene har til rådighet om disse pliktene ikke overholdes.