en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UIS, uke 9 - 2015

Publisering på nivå 2: We are family
Mari Rege og Ariel Kalil (som er professor II ved HHUiS) har fått akseptert en artikkel i nivå 2-tidsskriftet Social Forces. Artikkelen er kalt We are Family: Fathers’ Time with Children and the Risk of Parental Relationship Dissolution.

Fagseminar: Oljepris og oljeproduksjon
Postdoktor Johannes Mauritzen, NHH, presenterte 24.2 artikkelen The effect of price on oil production: Evidence from the Norwegian Continental Shelf på åpent fagseminar ved HHUiS.

Havøkonomi
Marius Sikveland
og Frank Asche har fått akseptert en artikkel i tidsskriftet Aquaculture economics and management. Artikkelen har tittelen The Behavior of operating earnings in Norwegian Salmon Aquaculture.

Presentasjon på internasjonalt seminar om ressursøkonomi
Yuko Onozaka presenterte artikkelen Can Eco-Labels Reduce Carbon Emissions? Market-Wide Analysis of Carbon Labeling and Locally Grown Fresh Apples på et seminar (JGP-funded International Workshop on Agriculture Policy Analysis) ved Kyoto University 16.2. På samme seminar presenterte Gorm Kipperberg artikkelen Climate Policy Preferences in the Norwegian Population.

Oljeprisen og norsk økonomi
25.2 var Klaus Mohn hovedinnleder på et frokostmøte i regi av Polyteknisk Samfunnsøkonomi og Polyteknisk Olje. Møtet ble presentert slik: ”Hvor store konsekvenser får varig lavere oljepris på næringslivet, jobber og omstilling? Hva kan oljebransjen selv gjøre for å sikre mindre utfordringer?”

Nettavisen intervjuet Klaus etter møtet, og han påpeker at de store oljeselskapenes investeringer ikke har gitt de ønskede resultatene: ”Selskapene brukte enormt med penger, men det har ikke slått ut i produksjonsøkning. Alt har kommet fra oljeprisøkning. Det var ikke bærekraftig”.

Også Stavanger Aftenblad hadde et større intervju med Klaus (26.2) i etterkant av frokostmøtet. Her uttaler han at det ikke er noen grunn til å kritisere aksjonærer som hungrer etter utbytte fra oljeselskaper: ”Det er du og meg som er aksjonærer. Vi har ikke tjent stort på vårt eierskap i Statoil til nå. Vi skal gjerne være glad til at noen tar ansvar og prøver å få opp avkastningen (...) Der politikerne har lett etter redskap for å dempe kostnadsutviklingen, kobler nå kapitalmarkedet grepet”.

Agderprosjektet
Åse Lea
, Ingeborg F. Solli og Mari Rege tilbrakte uke 7 i Agder-fylkene for å presentere Agderprosjektet, og hadde positive møter med over hundre barnehager.

Diversitet i ingeniørutdanningen
Jan Frick har fått akseptert en artikkel til presentasjon på konferansen SEFI Annual Conference 2015 - Diversity in engineering education: Facing new trends in engineering. Artikkelen som Jan er medforfatter på har tittelen The Colibri Project: Overcoming diversity in blended e-learning activity preparation”.

Snill eller ærlig?
Gro Helen Dahlgren, tidligere masterstudent ved HHUiS, har sammen med Håvard Hansen fått akseptert artikkelen I´d rather be nice than honest: An experimental examination of social desirability bias in tourism surveys for publisering i tidsskriftet Journal of Vacation Marketing. Artikkelen bygger på en eksperimentell studie Dahlgren gjennomførte i kurset Consumer Behavior, hvor Håvard var foreleser og veileder.

Tillit og frihet I fredagskronikken
i Dagens Næringsliv 20.2 skriver Ola Kvaløy om forholdet mellom tillit og frihet, og knytter dette til den pågående debatten om arbeidsmiljøloven: «Tilhengerne av en oppmyking blir beskyldt for å mene at midlertidighet er bedre enn fast ansettelse, men dette er å snu tingene fullstendig på hodet. Adferdsøkonomisk forskning viser at arbeidsgivere bør ha interesse av å tilby fast ansettelse. De vet at de får mer igjen i langvarige relasjoner enn i kortvarige, og de vet at tillit er en kapital som må forvaltes med omhu».

Presset oljemarked ga tøffe Sverdrupsforhandlinger
Klaus Mohn er 13.2 intervjuet på sysla.no om Johan Sverdup-feltet. Klaus tror kombinasjonen av uvanlig store verdier i feltet og en presset markedssituasjon for selskapene er årsaken til at man ikke klarte å bli enige om eierandelene: ”Det er usedvanlig store verdier involvert, og sluttforhandlingene kommer på et tidspunkt hvor selskapene er i en stresset situasjon på grunn av de lave oljeprisene. Dette kan være faktorer som har spilt inn her”.

Har du «glemt» Valentine’s Day?
14.2 har Aftenposten en artikkel om Valentinerdagen. Et stort flertall oppgir at denne dagen ikke er en viktig merkedag. Håvard Hansen er intervjuet i saken: «Valentinerdagen er jo en importert høytid på samme måte som halloween, men halloween har nok blitt større fordi det er rettet mot barn (…) Voksne hopper ikke på like lett. Thanksgiving er et tilsvarende eksempel, det er en typisk voksenaktivitet som heller ikke har fått særlig feste».

Tveteråsutvalget
I midten av desember 2014 leverte Ragnar Tveterås Sjømatindustriutvalgets rapport Sjømatindustrien — Utredning av sjømatindustriens rammevilkår (NOU 2014:16) til Nærings- og fiskeridepartementet. Rapporten er ute på høring til 30.4, og den offentlige debatten har fram til nå vært omfattende. Ragnar og rapporten har vært diskutert i Nordlys, Dagens Næringsliv, Klassekampen, Troms Folkeblad, Vesteraalens Avis, Sør-Varanger Avis, Nordlys, Finnmarken, Avisa Nordland, Firda, Dag og Tid, Lofotposten og Ukeavisen Ledelse – for å nevne noen.

Til Dag og Tid (30.1) uttaler Ragnar følgende: «Eg ser ikkje for meg at rapporten vår skal gje noko fullt frislepp. Dette er ei næring spekka med konserverande krefter (…) Ingen politikar veit kva som er den beste organiseringa av sjømatnæringa og fiskeria. Men vi seier at fiskeflåten må få større fridom til å tilpasse seg, med val av farty, fangstteknologi og kvotehandel. Me dei rike fiskeressursane og høge lønsnivået i Noreg vil det alltid vere meir lønnsamt å fiske ennå foredle (…) I utdanningssamfunnet vårt trekkjer dei sosioøkonomiske gravitasjonskreftene folk mot sentrum. Fiskeria er viktige for mange samfunn, men dagens fiskeri krev meir kompetanse, teknologi og investeringar. Uavhengig av utvalet vårt går det mot færre og større einingar».

The Joneses i Sverige
Mari Rege presenterte artikkelen Lagging Behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Separations på seminar ved IFAU i Uppsala 4.2. IFAU er Institut för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, og er et forskningsinstitutt under Arbetsmarknadsdepartementet i Sverige.

Samme artikkel, som er skrevet sammen med Ingeborg F. Solli, ble også presentert på seminar 5.2 ved Department of Economics ved Stockholm University.

Dette er gourmet-kundene
26.2 har VG en artikkel om gourmet-kunder. En undersøkelse viser at kun 8 prosent vil betale mer enn 1000 kroner per person for mat og drikke på en restaurant. Håvard Hansen er intervjuet i saken: «Vi må ikke jobbe i flere minutter for å tjene nok til et restaurantmåltid her i Norge, sammenlignet med mange andre land. Så da er det nok holdningene som henger litt igjen. Men så regner vel ikke Ola og Kari Nordmann priser i minutter heller, og dermed kan det oppleves som dyrere enn det relativt sett er».

Opponent doktorgradsdisputas
Bernt Arne Ødegaard skal 3.3. være opponent på en doktorgradsdisputas ved Stockholms Universitet.

Hvor robust er olje- og gassindustrien i Norge?
4.3 arrangerer The Norwegian Academy of Technological Sciences sin jublieumskonferanse (60 år) på UiS. Klaus Mohn er en av foredragsholderne, og holder innlegget Status and outlook for the Norwegian Continental Shelf: An economists perspective.