en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS, uke 7 - 2015

Publisering på nivå 2: Regionale studier
Rune Dahl Fitjar har fått akseptert en ny artikkel i tidsskriftet Regional Studies, som er på nivå 2. Artikkelen er kalt Interaction and Innovation across Different Sectors: Findings from Norwegian City Regions og er skrevet sammen med Andrés Rodríguez-Pose (LSE og professor II ved HHUiS).

Ny konsernsjef i Statoil
I forbindelse med ansettelsen av Eldar Sætre som ny konsernsjef i Statoil, har Klaus Mohn vært intervjuet av mange aviser.

4.2. er han intervjuet i Dagens Næringsliv, hvor han uttaler at han forstår styrets valg veldig godt: «Samtidig er Sætre en mann som nyter stor tillit både internt og eksternt, og vil kanskje spesielt med sin økonomibakgrunn ha appell i finansmarkedet». Samme dag uttaler Klaus følgende til Sysla.no: «Signalet er at kontinuitet og stø kurs teller mer enn fornyelse. Og så tillegges kostnadskontroll stor vekt. Statoil har fått en sunnmøring i konsernsjefstolen. Det kommer vi til å merke».

5.2. uttaler han til Klassekampen at dette ikke er en ansettelse som bærer bud om en revolusjon: «Helge Lund hadde en ubøyelig trang til å skape vekst for selskapet. Det var dette behovet for vekst som la grunnlaget for den internasjonale forretningsutviklingen. Jeg tror kanskje den neste konsernsjefen vil bli litt mindre opptatt av vekst, og litt mer av lønnsomhet. Det kan bety en litt lavere investeringsappetitt».

Oljeselskaper og verdsetting
Bård Misund har fått akseptert en artikkel i tidsskriftet Petroleum Accounting and Financial Management Journal. Artikkelen er skrevet sammen med Marius Sikveland og Peter Osmundsen, og har tittelen International oil company valuation: The effect of accounting method and vertical integration.

Sluttkonferanse ITRACT
Jan Frick holdt innlegg på sluttkonferansen for ITRACT- prosjektet i Groningen 5.2. Prosjektet er finansiert av InterReg 4B Northsea og ble startet opp i 2012. Lokale deltakere er UIS og Rogaland Fylkeskommune (Kolumbus).

Det atlantiske laksemarkedet
Bård Misund er medforfatter på en artikkel som Frank Asche i slutten av februar presenterer på en sjømatkonferanse (Aquaculture Americas) i New Oreans, USA. Artikkelen er kalt The spot-forward relationship in Atlantic salmon markets.

Norske forbrukere og norsk mat
Håvard Hansen har sammen med Gun Roos fra SIFO og Kai Victor Hansen fra NHS fått akseptert artikkelen Norwegian consumers on Norwegian food: An examination of consumer perceptions in the marketplace for presentasjon på konferansen Food in Society som arrangeres i Helsingfors i mai 2015.

Lønn og insentiver i offentlig sektor
Ola Kvaløy holdt 2.2. foredraget Lønn og insentiver i offentlig sektor på statens tariffkonferanse i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Skatteplanlegging
Benn Folkvord er sammen med flere profilerte foredragsholdere, blant annet finansminister Siv Jensen, invitert til å holde et foredrag om skatteplanlegging ved investeringer i aksjeselskap. Anledningen er 25-årsjubileet til Gyldendal akademisk.

Jobbshopping
30.1 var det en artikkel i Rogalands Avis om Næringslivsmessen som studentorganisasjonene MASTØK og ØSF arrangerte dagen før. Bjarte Ravndal var intervjuet i saken. På spørsmål om hvordan uroen i oljebransjen vil slå ut på søkertallene for høsten 2015 svarer Bjarte følgende: «Det er vanskelig å si hvilke følger det får. Kanskje det styrker oss, kanskje ikke. Men innen økonomifagene er det høye søkertall uansett konjunktur».

Regional innovasjonspolitikk
Forskningsrådet har engasjert Rune Dahl Fitjar og Arne Isaksen og Jon P. Knudsen (UiA) til å skrive en debattbok om regional innovasjonspolitikk. Boken skal utgis på Cappelen Damm og kommer etter planen ut høsten 2016.

CIAM
Jan Frick ble nylig gjenvalgt som styremedlem i styret til forskningssenteret CIAM (Centre for Industrial Asset Management).

Råttent og ødeleggende system
29.1 hadde Linda Susanne Krüger en kronikk i Stavanger Aftenblad med utgangspunkt i sitt eget bidrag i boken Helsesviket (hvor 17 ansatte og tidligere ansatte i helsevesenet snakker ut om dårlige arbeidsbetingelser). Linda skriver blant annet: «Det er etter hvert så ufattelig mange historier om et system som er usolidarisk, usympatisk og kynisk. Som overhodet ikke ser pasientene eller deres behov. Og når det i tillegg er altfor få ledere som setter foten hardt ned og sier ifra, men i stedet nikker og neier og sier takk og amen, da er vi like langt». 31.1. var Linda intervjuet i samme avis om samme sak: «Virksomhetslederne (sykehjemsbestyrerne) må slutte å være mer lojale oppover mot levekårssjefen og budsjettrammene enn mot pasientene og de ansatte som vet best hvor skoen trykker. Levekårssjefen må slutte å sette virksomhetslederne på plass med kort beskjed om at budsjettene skal holdes uansett».

Dyrere boliger
5.2. hadde Rogalands Avis en artikkel om boligprisene i Stavanger som fortsatt stiger. Ola Kvaløy var intervjuet i saken: «Det er generelt veldig vanskelig å spå prisutviklingen. Renten har stabilisert seg på et lavt nivå. Det kan virke prisdrivende. (…) På den andre siden er det et kraftig oljeprisfall, og det kan være at folk føler usikkerhet for jobbene, og om de føler det vil bli lett å skaffe seg ny jobb. Den reelle arbeidsledigheten er fortsatt marginal og påvirker slik sett ikke prisene».

Regionale innovasjonsstrategier
Rune Dahl Fitjar har fått aksept hos Routledge for en bok om Knowledge Drivers and Regional Innovation Strategies, hvor han vil være redaktør sammen med Davide Parrilli (Universidad de Deusto) og Andrés Rodríguez-Pose (LSE & HHUiS).

Lønn som fortjent
Ola Kvaløy holdt 12.2. foredraget Lønn som fortjent på Forskerforbundets tariffkonferanse i Oslo.

Statoils resultat for 2014
Fredag 6.2. presenterte Statoil resultatene for 2014. Tallene viste at resultatene ble betydelig svekket, til tross for økt produksjon. Klaus Mohn er intervjuet i en rekke medier om dette, og til Sysla.no uttaler han blant annet: «Oljeprisen er den desidert viktigste forklaringen bak resultatsvekkelsen. Det var ingen store overraskelser i det som ble lagt fram». Til NRK Rogaland sier Klaus: «Leverandørindustrien lever jo ikke av inntektene til Statoil, men utgiftene. De er nok veldig spent på hva Statoil skal bruke av penger i tiden fremover». Og til E24: «Dette kan ha visse ringvirkninger for den norske leverandørindustrien, for dette kan bety at aktiviteten på norsk sokkel blir ytterligere dempet».

I et større intervju i Bergens Tidende om samme sak 7.2. sier Klaus følgende: «Vi har allerede sett at planer Statoil annonserte i fjor har dempet utsiktene for aktiviteten på norsk sokkel i inneværende år, og leverandørindustrien har startet nedbemanninger og permitteringer. De kuttene Statoil annonserer nå, kommer på toppen og legger enda en stein til byrden for denne næringen. Det bekrefter inntrykket av at den kraftige boomen i norsk olje- og gassnæring vi har hatt de siste femten årene, er tilbakelagt, og at årene fremover blir trangere enn vi hittil har vært vant til».

Skatt ved fusjon og fisjon
Benn Folkvord foreleste om skatt ved fusjon og fisjon for erfarne skatterådgivere i uke 6. Et sentralt tema var hvordan disse transaksjonene kan brukes i skatteplanleggingen og hva som skal til for at disse er lovlige.

Om kasting av spiselig mat
Elisabeth Lind Melbye, Yuko Onozaka og Håvard Hansen har fått akseptert artikkelen Throwing it all away: Exploring affluent consumers' attitudes toward wasting edible food i Journal of Food Products Marketing.