en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS - uke 48, 2014

Barns matvaner
Elisabeth Lind Melbye holdt 14.11 foredrag om sin forskning på barns matvaner på et arrangement i regi av Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF, tilsluttet Forskerforbundet).

Fornøyde husmødre
Yuko Onozaka
deltok 13.11 på et symposium kalt Is it Possible to Achieve Work-Family Balance in Japan? Culture, Institutions and Personal Agency ved University of California, Berkeley. Yuko presenterte artikkelen Why Housewives are the Happiest People in Japan?

Vil fortsette å bruke plastposer
Avgiften på plastposer til butikkbruk økes til én krone og femti øre. Aftenbladet skriver om saken 21.11, og Gorm Kipperberg er intervjuet: «Jeg er ikke ekspert på plastposer, men registrerer at prisen vil øke med 50 prosent, og en prisøkning vil alltid føre til et fall i etterspørselen» (…) Tiltaket kan kanskje føre til at folk i større grad vil bruke tøyposer eller bruke plastposen flere ganger i butikken». Gorm anslår at prisøkningen på 50 prosent trolig vil føre til en nedgang i forbruket av posene på mellom 5 og 10 prosent.

Ikke et problem
I en artikkel i Dagens Næringsliv (DN) 25.11 er Klaus Mohn intervjuet i forbindelse med et internt strateginotat i Statoil som er gjort kjent. Notatet skisserer hvordan Statoil skal avpolitisere premissene for sin virksomhet frem mot 2020. Klaus mener notatet ikke varsler en ny linje fra selskapet: «Politisk innblanding har ikke vært noe problem for Statoil siden børsnoteringen. Denne saken peker mer i retning av at selskapet ønsker å videreføre den linjen som har vært ført før».

NEON-konferansen
2014 25. - 27.11 var UiS vertskap for NEON konferansen. Jan Erik Karlsen ledet for arrangementskomiteen, mens Åse Lea og Egil Svela har bidratt på den administrative siden. NEON er nettverket for organisasjonsforskere i Norge, og har mer enn 800 individuelle forskermedlemmer. Hvert år arrangeres det en nasjonal konferanse, og i år er det første gang denne finner sted i Rogaland. Årets konferanse er kalt Bærekraftig organisering – nye endringsrom? Temavalget belyser de krav og forventninger som i dag og i den kommende generasjonen vil prege styringen av organisasjoner i sterkt endrende omgivelser.

Innovasjon i Finland
Professor Markku Sotarauta fra Universitetet i Tampere besøker Senter for Innovasjonsforskning 10.12 og gir et seminar med tittelen The End of Policy Learning? The Dodgy Success of the National Innovation System of Finland.

Fall eller justering
Klaus Mohn deltok i en paneldebatt i regi av Norwegian Petroleum Society 18.11. Møtet, som ble avholdt på Norsk oljemuseum, blir bekrevet slik: “Do we see the down-fall of the oil & gas industry or is it only a temporary adjustment in the level of investments before turning back to normal?”

Mathjelp
Elisabeth Lind Melbye var portrettert på nettsiden mathjelpen.no i uke 46, en nettportal for ernæringsstudenter i Norge. Elisabeth presenteres grundig, og på spørsmål om hva hennes beste kostholdstips er, svarer hun: «Litt av alt!»

Åpent fagseminar
25.11 ble det avholdt åpent fagseminnar ved HHUiS. Qianqian DU presenterte artikkelen Peer Pressure and Earnings Management.

Frokostseminar
10.12. arrangerer HHUiS frokostseminar med sentrale foredragsholdere fra Statoil og SR-bank. Seminaret beskrives slik: “Etter ti år i medvind peker prognosene nå på mer ustabile værforhold i næringslivet i regionen. Med åpent blikk retter vi søkelyset mot utsikter og utfordringer for Vestlandet frem mot 2020». Klaus Mohn er møteleder, mens Lars Atle Kjøde er ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet.

Uten mål – ingen mening
Ola Barkved hadde 19.11 et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad hvor han kritiserer Stavanger kommunes trafikksikkerhetsplan for å mangle konkrete mål, og for å blande sammen mål og tiltak. Ola skriver blant annet: «Jeg arbeider i det private næringslivet. Om jeg hadde forfattet et omfattende dokument og deretter fortalt min sjef at i 2015-2017 er mitt mål å drive salg, hadde han enten sluttet å betale lønna mi eller bedt meg legge fram et mål som han kan kontrollere, som jeg kan styre etter og som leder mot bedriftens hovedmål (…) Spørsmålet mitt er derfor om Stavangers politikere og byråkrater tror at vi innbyggere, skattebetalere, trafikanter og velgere, er lettlurte. Hvorfor vil eller tør ikke politikerne å tallfeste og tidfeste et så viktig mål som reduksjon i trafikkulykker?»

VAM Forskerseminar
Ola Kvaløy og Ingeborg Foldøy Solli deltok torsdag 27.11 på en forskersamling i regi av NFR-programmet VAM (velferd, arbeidsliv og migrasjon). Ingeborg presenterte artikkelen Lagging behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Separation, mens Ola presenterte artikkelen Hidden Benefits of Reward: A field Experiment on Motivation and Incentives”.

OPEC og NRK
Klaus Mohn ble 27.11 intervjuet i NRK Rogalands ettermiddagssending i forbindelse med møte i OPEC samme dag, hvor oljekartellet besluttet å opprettholde oljeproduksjonen på dagens nivå.

Overvannshåndtering
Gorm Kipperberg var 19.-20. november på møte (avholdes månedlig) i miljødirektoratet i forbindelse med arbeidet med NOU-rapporten om overvannshåndtering. Gorm uttaler i den forbindelse følgende: «I lys av FN-panelets siste klimarapport, og med høljregn og kostbare flommer over det ganske land som påfører samfunnet milliardbeløp i økonomisk skade, er dette klimatilpasningsarbeidet viktigere enn noen gang.»