en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS - uke 42, 2014

Regional Innovation Policies
HHUiS bidro med flere innlegg på konferansen Regional Innovation Policies som ble arrangert ved UiS i uke 42: Bjørn Terje Asheim holdt plenumsinnlegget Smart specialization as a strategy for regional development, mens følgende presenterte artikler:

  • Tatiana Iakovleva: Does it pay back to be open? Openness, risk attitudes and proactiveness in relation to innovation performance of SMEs
  • Jan Frick: Regional innovation with new technology for public transport
  • Marte Solheim og Ragnar Tveterås: Does the offshore oil and gas industry in Norway benefit from agglomeration?
  • Gry Høiland: The need for interorganisational and interprofessional collaborations for service innovation in work inclusion for young people with Asperger syndrome
  • Rune Dahl Fitjar: Why do firms collaborate with local universities?
  • Rune Dahl Fitjar og Andrés Rodríguez-Pose: There is nothing in the air

I tillegg var Rune Dahl Fitjar og Bjørn Terje Asheim ordstyrere på hver sin plenumssesjon, mens Ragnar Tvereaas var ordstyrer på en parallelsesjon Egil C. Svela, Åse Lea og Ole Bergesen gjorde, sitat: «en framifrå jobb med å organisere konferansen på den administrative siden.»Totalt deltok nærmere 150 deltakere til konferansen, og det ble presentert rundt 90 artikler fordelt på 27 sesjoner.

Stavanger Impact Week
Rune Dahl Fitjar satt i et debattpanel (med bærekraft som tema) under åpningen av Stavanger Impact Week (SIW) mandag 13.10. SIW er et arrangement i regi av Greater Stavanger som også innovasjonskonferansen er en del av. Åpningen av SIW ble dekket av Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad (begge hadde artikler om arrangementet 14.10).

Ny forskerskole og foredrag
Gry Cecilie Høiland deltok i uke 42 på kurs og arbeidsseminar på den nye forskerskolen til UIS kalt PROFRES. I uke 41 holdt Gry et foredrag om individuell plan og samarbeid på Autismeforeningens foreldreweekend på Hotell Alstor.
 

Tror OPEC sender oljeprisen opp
I en artikkel i Dagens Næringsliv 15.10 diskuteres det om Opec kommer til å kutte i produksjonen i sitt neste møte 27.11. Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets tror at Opec vil redusere kvotene, og tror dette vil være med på å drive opp oljeprisen – noe som støttes av Klaus Mohn: «Det går an å tro at oljeprisforventningene ut i tid fortsatt er rimelig høye og at det fallet vi har sett nå er kortsiktig. Jeg tror at prisfallet sammen med kuttene i investeringene i næringen det siste året, vil ha betydning for tilbudet av olje i noen år framover. Vi får en lavere vekst i tilbudet av olje utenfor Opec. Hvis denne dempingen kommer samtidig med at oljeetterspørselen øker, kan vi fort se at oljeprisen skyter fart igjen.»

Motivasjonsindustrien
I spalten Fredagskronikk i Dagens Næringsliv, skriver Ola Kvaløy 10.10 om motivasjonsbransjens skepsis til penger som motivasjonsfaktor. Ola påpeker at det er vanskelig å finne eksempler i forskningslitteraturen på at penger virker prestasjonsdempende i en virkelig arbeidssituasjon. Ola viser til egen forskning som støtter opp under «(…) nyere økonomisk teori som sier at prestasjonslønn alene kan virke negativt dersom det signaliserer at jobben ikke har noen annen verdi, ingen mening, utover det rent økonomiske. Hvis man derimot – gjennom motiverende lederskap – klarer å gjøre jobben mer meningsfull, vil den negative signaleffekten forsvinne, og materielle incentivordninger ha positiv effekt.»

Medlem i ekspertgruppe
Elisabeth Lind Melbye er medlem i ekspertgruppen for det UiO-baserte og NFR-finansierte prosjektet Family processes and dietary habits. Arbeidet i ekspertgruppen har blant annet resultert i artikkelen Development of family and dietary habits questionnaires: The assessment of family processes, dietary habits and adolescents' impulsiveness in Norwegian adolescents and their parents som nylig er akseptert for publikasjon i tidsskriftet International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (impact factor: 3.68).

Grunnlovsjubileum på Tou scene
14.10 deltok Klaus Mohn på arrangementet Oppvarming til Klimafestivalen §112 på Tou scene. Klaus var med i en debatt om oljeuavhengighet og klimakrise. Ordstyrer var Espen Røsbak, festivalsjef for Kapittel.

Får middagen levert på døren
Rogalands Avis hadde 29.9 en artikkel om bedrifter som leverer middagsråvarer og oppskrifter på døren, slik at folk ikke trenger å handle maten selv. Håvard Hansen er intervjuet i saken og omtaler matkassene som en ny type luksusgode for den tidskjøpende forbruker: «Mange nordmenn er så heldige å ha mer penger enn tid, og kan dermed kjøpe seg fritid». På spørsmål om vi er blitt så late at vi ikke lenger orker å gå i butikken, svarer Håvard følgende: «Er dette verre enn å kjøpe en vaskemaskin? Å ta oppvasken er også en kjedelig, men høyst nødvendig oppgave som mange av oss «kjøper» vekk.»

Dårlig jobbstart kan bli ond sirkel
Venke Furre Haaland ble intervjuet i Stavanger Aftenblad (SA) 1.10 i en sak om arbeidsledighet. SA presenterer noen av funnene Venke gjør i doktorgradsavhandlingen sin, blant annet at arbeidsmarkedet har mye å si for framtiden til unge som er klare til å starte voksenlivet. De som er ferdige med skolen i en tid med høy arbeidsledighet, tjener mindre enn de som begynte å jobbe i lysere tider.

iTrackt og bussbruk
ITRACT-prosjektet ved Thomas Laudal og Jan Frick sender denne uken ut spørreskjema til 1000 forhåndsavtalte bussbrukere i Rogaland. Dette gjøres som et samarbeid mellom Kolumbus, Rogaland Fylkeskommune, Epinion, og HHUIS. Skjemaet gjelder kombinasjonen bussbruk og bruk av apper for å finne informasjon om busser - samt betaling av reiser.

Vanedyr mer enn bevisste forbrukere?
Medlemsbladet for Norges kvinne- og familieforbund, Kvinner og familie, har i årets tredje utgave et lengre intervju med Håvard Hansen. Fokuset i intervjuet er hvorvidt dagens forbrukere er bevisste valgene de gjør. Håvard er klar på at mennesker ikke er så rasjonelle som vi liker å tro: «Vi har god økonomi, og de fleste av oss har råd til å ikke være bevisste forbrukere. Når vi i det ene øyeblikket klager på bensinprisen, for i det neste å gå inn på bensinstasjonen og kjøpe en flaske vann til en literpris som er det dobbelte av bensinprisen, viser det at vi sløves på en del områder som andre ville stusse over. (…) Vi svikter mest som bevisste forbrukere på det vi synes er kjedelig. Det som ikke diskuteres i festlige lag, og som medfører litt innsats. Å sjekke prisen på forsikring, lån og strøm er gjerne der vi er verst. Og det er også der det er mye penger å spare på å være bevisst».

Flere oljefolk tross kutt
Revisjons- og rådgivingsselskapet Ernst & Young (EY) foretar hvert år en omfattende analyse av norske oljeserviceselskaper, og advarer i Dagens Næringsliv 15.10 mot å tro på en sterk nedgang i sysselsettingen i år tross de store nedbemanningene som er varslet i bransjen. Klaus Mohn er intervjuet i saken: «Det vi observerer av bemanningskutt er bruttotall, og en del av disse menneskene vil finne seg lignende jobber ganske raskt. Nettoreduksjonen blir mindre. (…) For næringen som helhet er ikke dette veldig alvorlig. Norsk økonomi er også godt rustet til å møte dette. Men hvis oljeprisen skulle bli værende eller falle enda mer, kan en ikke utelukke flere kutt enn det vi har sett nå i år».

Skatterett
Benn Folkvord har fått antatt et kapittel i en antologi utgitt av European Association of Tax Law Professors. Antologien har tittelen Corporate income tax subjects.