en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS - uke 40, 2014

Nasjonale proporsjonalitetsvurderinger etter EMK
Christian Børge Sørensen har fått antatt en artikkel i nivå 2-tidsskriftet Tidsskrift for rettsvitenskap. Artikkelen er under korrektur i Universitetsforlaget og vil bli publisert i kommende nummer (nr. 3/4). Artikkelens tittel er Nasjonale proporsjonalitetsvurderinger etter EMK – Prosessuell rasjonalitet, og er en videreutvikling av Christians artikkel i samme tidsskrift i 2004.

Jonasrefser til Gahr Støre-panel
Jonas Gahr Støre skal lede et panel som skal fungere som et rådgivende organ i Aps klimaarbeid, og Klaus Mohn har takket ja til delta i dette. Aftenbladet skriver om saken 20.9, Klaus er intervjuet og uttaler: «Det er plukket ut folk med ekspertise på ulike innfallsvinkler til klimapolitikken. Jeg må vel gå ut fra at grunnen til at jeg er spurt, er min kjennskap til olje- og gassnæringen og hvilke hensyn som gjør seg gjeldende der. Jeg tror også jeg har en interessant bakgrunn i finansnæringen og har uttrykt meg om forholdet mellom klimahensyn og Oljefondet».

Ber skottene se til Norge
17.9 hadde NRK Rogaland en artikkel om folkeavstemningen i Skottland om uavhengighet. Rune Dahl Fitjar var intervjuet i saken: «Norge har i stor grad vært et forbilde for Skottland. De ser at små land kan klare seg i en global økonomi, også etter finanskrisen har det gått bra for Norge, med blant annet den velferdsstaten vi har og oljefondet. De har også orientert seg i retning av et medlemskap i Nordisk råd». Rune mener at nasjonen Skottland er sterk nok til å stå på egne bein: «Jeg er usikker på hva som er det beste, men mye av skremselspropagandaen fra engelsk side er overdreven, og det er ingen katastrofe å forlate unionen. Min spådom er at de forblir i union».

Rune hadde 12.9 en kronikk i Aftenposten om samme tema, og skriver blant annet om det uavklarte forholdet til EU: «Der skottene tidligere hadde betydelig global innflytelse gjennom det britiske imperiet, er det i dag heller EU som er en global aktør hvor det er viktig å ha innflytelse. Dette har vært en sentral del av argumentene for selvstendighet i mange år, men paradoksalt nok er forholdet til EU fremdeles et av de mest uavklarte spørsmålene for et selvstendig Skottland. Det finnes ingen presedens for hva som skjer med medlemsregioner som blir uavhengige – må de søke om nytt medlemskap eller kan de automatisk fortsette som en del av unionen? EU-politikk handler tidvis vel så mye om innenrikspolitikk som om europeisk politikk, og flere medlemsland, ikke minst Spania, vil formodentlig tenke på separatistiske regioner i egne land når de vurderer en eventuell skotsk søknad om medlemskap.»

Norske statlige insentiver
Murshid M. Ali og Jan Frick har fått akseptert artikkelen Norwegian Government Incentives for SME companies in The Local Oil and Gas Sector: A Case Study i tidsskriftet International Journal of Strategic Engineering Asset Management.

Colibri
Jan Frick er i Athen I uke 40 på oppstartsmøte for Erasmus pluss- prosjektet Colibri (Collaboration and Innovation for Better, Personalized and IT-Supported Teaching). Prosjektet er treårig, og skal utvikle og gjennomføre felles masterkurs innen mediekommunikasjon og entreprenørskap mellom deltakeruniversitetene.

Omega-3 og atferdsproblemer
VG hadde 28.9 en artikkel om ny forskning som viser at barn med atferdsproblemer kan ha stor nytte av økt inntak av omega-3-fettsyrer. Elisabeth Lind Melbye er intervjuet i saken, og stiller seg positiv til studien: «Det er jo sånn at mesteparten av hjernen vår består av fett. Noen tidligere studier har antydet at omega-3 kan ha effekt på psykiske lidelser som angst og depresjon. Det er en utfordring å få gode nok objektive mål for atferd, men jeg er såpass positiv at jeg tenker dette høres lovende ut».

Fagseminar
Tirsdag 30.9 ble det arrangert åpent fagseminar ved HHUiS. Professor Daniel V. Gordon, University of Calgary, presenterte artikkelen Induced Biased Innovation and Exhaustible Resource Prices.

CSR
Thomas Laudal presenterte 17.9. en av sine CSR-artikler for en forskergruppe ved NTNU i forbindelse med et nyoppstartet forskningsprosjekt kalt Sustainable Innovation and Shared Value Creation in Norwegian Industry (SISVI). Temaet var samspillet mellom internasjonalisering og samfunnsansvar i ulike bransjer.

Åpent universitet
I forbindelse med UiS’ tiårsdag som universitet, ble regionens innbyggere invitert på besøk 28.9. HHUiS bidro med flere forelesninger; Frykt og grådighet: Et lynkurs i investeringspsykologi (Ola Kvaløy), Barn og tidlig innsats: Rettferdig og lønnsomt (Ingeborg Foldøy Solli), Oljen i Stavanger: Oppgang eller undergang? (Klaus Mohn), Hva skal næringslivet med etikk? (Tarjei Mandt Larsen) og Kan du stole på en forsker? (Benn Folkvord).

APMS 2014
Næringslivsstipendiat Murshid M. Ali og Jan Frick har fått akseptert en artikkel som skal presenteres på konferansen APMS 2014 på Korsika neste uke, og deretter publiseres i en vitenskapelig bokserie på Springer forlag: The importance of emerging markets for petroleum technology companies in Norway: Management and entry operation strategies."

Jan skal også lede en sesjon på samme konferanse.