en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS - uke 35, 2014

Tilgjengelig og tvetydig
Ola Kvaløy skriver 14.8 om terrorberedskap i Dagens Næringsliv med utgangspunkt i Kahneman og Tverskys teori om tilgjengelighet: Vi har en sterk tendens til å overvurdere sannsynligheten for hendelser som får mye oppmerksomhet. Hjerteinfarkt dreper dobbelt så mange som alle ulykkeshendelser til sammen, men 80 prosent av oss tror det er ulykkene som tar flest liv. I tillegg er det slik at uspesifikk informasjon skaper usikkerhet: «Vi liker usikkerhet enda mindre enn vi liker risiko. Med risiko har vi å gjøre med kjente sannsynligheter, ved usikkerhet er også sannsynlighetsvurderingen ukjent». Ola påpeker at vi ikke skal undervurdere kostnaden og kraften i den type trusselvurdering PST lot offentligheten få til gang til i sommer: «Sakte, men sikkert, reduseres tilliten mellom folk. Sakte, men sikkert, godtar vi mer overvåkning. Det koster sannsynligvis mer enn det smaker».

Åpent fagseminar
Det ble arrangeret åpent fagseminar tirsdag 2.9 (1215-1315) på rom 317 i EAL-bygg. Torfinn Harding fra Norges Handelshøyskole i Bergen presenterte artikkelen Institutions and the Location of Oil Exploration.

Tidlig læring
Ingeborg F. Solli holdt et innlegg om barnehager og tidlig læring for politikere og barnehagestyrere i Sandnes på en konferanse på Vitenfabrikken mandag 25.8.

Innovasjonskonferanse i Stavanger
Senter for Innovasjonsforskning og HHUiS arrangerer en stor innovasjonskonferanse 16.- 17. oktober (9th Regional Innovation Policies Conference – RIP). Registreringsfristen er mandag 1.9. Det er totalt kommet inn 104 abstracts fra 19 forskjellige land i fire verdensdeler, og to tredjedeler av deltakerne er utenlandske.

Milliardær uten muskler
Klaus Mohn skriver 24.8 om statlig eierskap av Statoil på sysla.no. Klaus mener at veksteventyret på norsk sokkel langt på vei er over, og at veksten nå skal holdes oppe gjennom offensiv forretningsutvikling utenlands. Klaus mener det er rart at en privatiseringsorientert regjering ikke går inn for gradvis nedsalg: «Forholdet mellom utanlandsk- og innanlandsk aktivitet kunne difor danne ei rettesnor for staten sine eigarskap i selskap som veks ut av Noreg, og der hovudformålet for eigarskapen er avgrensa til fortsatt nasjonal forankring, med nedsal mot 34 prosent statleg eigerskap som langsiktig målsetting. I reine ord: Når Statoil trekk seg ut av staten, så bør staten trekke seg ut av Statoil».

Money Talks
Rune Dahl Fitjar skrev i fjor høst en kronikk i Stavanger Aftenblad (Når omdømmet overstyrer), og denne ble diskutert under den såkalte Money Talks- rettsaken i Sandnes Tingrett 28.8. Rune ble opprinnelig spurt om å stille som ekspertvitne, men hadde ikke anledning siden han deltar på en konferanse i St. Petersburg denne uken. I hans sted stilte Haldor Byrkjeflot, som Rune refererer til i kronikken.

Eiendomsmeglere
I siste utgave av Fagblad for Handel og Kontor i Norge, er Håvard Hansen intervjuet i en artikkel som omhandler eiendomsmegling. Håvard mener at noen aktører i bransjen har fått stempel som cowboyer, og at det går ut over alle meglere: «Det var en periode lett for flinke selgere med vannkjemmet hår og nypolerte tenner å lykkes i dette yrket. Jo mer du solgte, jo mer penger tjente du. Det tiltrekker seg visse typer mennesker».

Oljemyggene som traff gullåren
I artikkel i Bergens tidene 24.8 om småselskaper som «jakter» - med suksess - på oljefunn i Nordsjøen, og årsakene til denne suksessen, er Klaus Mohn intervjuet. Han sier blant annet: «Politikere vil gjerne tillegge oppsving til politiske tiltak. En må samtidig ikke glemme at oljeprisen har steget betydelig. Det har nok betydd vel så mye for aktiviteten».

Bedriftsskatterett
Benn Folkvord har inngått avtale med Gyldendal akademisk om å være med på revideringen av boken Bedriftsskatterett. Dette er et omfattende standardverk i norsk skatterett på cirka 1300 sider hvor Benn har ansvaret for temaene skatt og aksjeselskap, omorganiseringer, metode samt omgåelse og tilpasning til skattereglene. Boken skal skal være ferdig revidert våren 2015 og trykkes i løpet av sommeren samme år.

Matpreferanser og etnosentrisme
Næringslivsstipendiat Mette Vabø skal delta med artikkelen Consumer food preferences and ethnocentrism: A Norwegian investigation på en sesjon under konferansen Eurosence i København 7.- 10.9.

Vertikal integrasjon og verdsetting
Bård Misund skal presentere artikkelen Vertical Integration and the valuation of International Oil Companies på konferansen International Association of Energy Economists (IAEE) i Roma 29.9. Artikkelen er skrevet sammen med Marius Sikveland og Petter Osmundsen.

Norges Bank
Siri Valseth og Bernt Arne Ødegaard representerte i august UiS på møte med den akademiske styringsgruppen av Norwegian Finance Initiative (NFI). NFI er opprettet av Norges Bank for å holde kontakt mellom akademia og Norges Bank Investment Management (som styrer Statens Pensjonsfond - Utland, også kjent som Oljefondet.)

Strategisk HRM
 Aslaug Mikkelsen og Thomas Lauvdal er redaktører for et nytt lærebokverk i Strategisk HRM. Boken lanseres i forbindelse med HR-seminar i Næringsforeningen i Stavanger, Rosenkildehuset, tirsdag 9.9. klokken 1200.

Ny stipendiat
Anne-Britt Halonen begynte i en stipendiatstilling hos oss 1.8. Hun har fått kontorplass i stipendiatlandskapet i andre etasje i EAL-bygg.

Nytt medlem i doktorgradsutvalget
Håvard Hansen er nytt medlem i doktorgradsutvalget ved SV-fakultetet. Håvard erstatter Aslaug Mikkelsen.

Hywind-vindmøllen
Thomas Laudal har hatt representanter fra Statoil inne som gjesteforelesere i emnet International Business, og ble i den forbindelse invitert med på en ekskursjon (for Statoils egne ansatte, presse, fagfolk etc) til Hywind-vindmøllen utenfor Karmøy tirsdag 26.8. Vindmøllen ble presentert både teknologisk og kommersielt i ulike foredrag.