en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS uke 33

Helseøkonomi – publisering på nivå 2
Venke Furre Haaland har fått akseptert artikkelen Pro-Cyclical Mortality Across Socioeconomic Groups and Health Status (skrevet sammen med Kjetil Telle) i Journal of Health Economics – som er regnet som det beste tidsskriftet innenfor helseøkonomi.

Mobbing på arbeidsplassen
Kari Einarsen presenterte artikkelen Formal ethical infrastructure and its impact on conflict management climate: an empirical investigation and implication for preventing workplace bullying på konferansen 9th international conference on workplace bullying and harassment i Milano 16. - 20.6.

Agderprosjektet
Det såkalte Agderprosjektet, hvor Mari Rege er en av prosjektlederne, har vært gjenstand for betydelig debatt i sommer – først og fremst i Fedrelandsvennen (FV). Kort sagt ønsker prosjektet å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for førskolebarna i barnehagen. Mari har skrevet om prosjektet senest i FV 14.8., men også på kronikkplass i Dagens Næringsliv (18.7), hvor hun blant annet påpeker: « Internasjonal forskning viser at tiltak i barnehagealder er et av de mest effektive virkemidlene vi har for å gi barn fra vanskeligstilte familier bedre muligheter. Forskningen viser at stimulering av tallforståelse, språk, selvregulering og sosiale ferdigheter i barnehagealder er avgjørende for at barn skal lykkes i skolen».

Forsker Grand Prix
18.9 deltar Marte C. W. Solheim på Forsker Grand Prix (FGP) som avholdes på Folken, Stavanger. FGP er en del av Forskningsdagene 2014.

Utvekslingsstudenter
HHUiS får 34 internasjonale utvekslingsstudenter i høst, noe som gjør HHUiS til det instituttet som har desidert flest innkomne utvekslingsstudenter på UiS. Studentene kommer fra Østerrike, Belgia, Danmark, Nederland, Frankrike, Tyskland, Spania og Sverige.

Gründerhuset
I august åpner det nye gründerhuset Mess&Order i Stavanger. I Ryfylkegata 22 på Storhaug skal gründere og entreprenører få et sted for utveksling av idéer og utvikling av forretningsplaner. Næringsphd-student Murshid Ali har vært med å etablere huset, og sitter også som styreleder for selskapet bak.

Petroleumsvirksomhet i Tanzania
Terje I.Våland og Esther Ishengoma fra University of Dar es Salaam Business School presenterte artikkelen Forms of industry-university linkages in African petroleum nations på International Academy of African Business and Development Conference (Barbados) i mai. Arbeidet bygger på primærdata fra studier i Tanzania i tilknytning til petroleumsvirksomhet.

Innovasjonskonferanse
Marte C.W.Solheim og Ragnar Tveterås sin artikkel Does the Norwegian oil and gas industry benefit from agglomeration? er akseptert til presentasjon på NORSI Research School Conference 2014: Emerging research within the innovation field, 2.9, på BI, Oslo.

Laks og forbruk
Yuko Onozaka, Arne Sørvig og Håvard Hansen har fått akseptert artikkelen Consumer product perceptions and salmon consumption frequency: The role of heterogeinity based on food lifestyle segments i Marine Resource Economics. Forskningen bak artikkelen er finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond gjennom prosjektet Posisjonering av norsk fisk i utlandet.

Presentasjon av doktorgradsprosjekt
I løpet av sommeren har næringsphd-student Thorvald Gundersen deltatt og presentert forskningsdesign og metode for PhD-prosjektet Decision Quality in Integrated Operations på EurOMA-konferansens doktorgradsseminar (Palermo, Italia), samt gitt en presentasjon kalt Understanding the Dynamics of Innovation på doktorgradssymposiumet tilknyttet International Systems Dynamics Conference (Delft, Nederland).

Finansinitiativet
Det norske finansinitiativet (NFI) arrangerer en forskningskonferanse i Norges Banks lokaler 26.8. som Siri Valseth deltar på. Temaer på konferansen inkluderer The future of Capitalism og Investing in the long term.

Tidlig innsats
Mari Rege holdt 11.8 foredraget Tidlig innsats og viktige kompetanser. Hvordan gi barn likere muligheter til å lykkes? på Oppstartskonferansen for avdeling oppvekst, Siljan kommune.

Veilederrelasjonen
Like før sommeren deltok Marte C. W. Solheim i en paneldebatt i forbindelse med et veilederkvalifiseringskurs. Temaet var erfaringer fra veilederrelasjonen, og panelet besto av deltakere fra universitetene i Stavanger, Agder og Nordland.

Innovasjon og entreprenørskap: Artikkel i nytt tidsskrift
Rune Dahl Fitjar har fått godkjent artikkelen Organizing Product Innovation: Hierarchy, Market or Triple-Helix Networks? i første utgave av et nystartet tidsskrift kalt Triple Helix: A Journal of University-Industry-Government Innovation and Entrepreneurship. Tidsskriftet utgis av Springer og blir det offisielle tidsskriftet til Triple Helix Association. Artikkelen er skrevet sammen med Martin Gjelsvik, IRIS, og Andrés Rodríguez-Pose, LSE, som begge er professor II ved HHUiS.

Barentshavet
I et intervju med NRK Nordnytt 8.8 sier Klaus Mohn at det haster med nye store funn dersom Barentshavet skal sikre Norges framtid som gassnasjon: «I verste fall risikerer man at oljeselskapene mister noe av interessen, og at det er andre områder som peker seg ut som mer interessante. I verste fall kan da olje- og gasseventyret i Barentshavet slutte før det egentlig har begynt». Denne utfordringen er grundig presentert og drøftet av Klaus i hans faste spalte på sysla.no 15.7.

Satser på milliardsalg
I en artikkel i Dagens Næringsliv 30.7 vises det til at Statoils strategiavdeling i London arbeider intenst med salg av store investeringsprosjekter for å øke den finansielle fleksibiliteten. Klaus Mohn er intervjuet i saken, og siteres blant annet på: «Det interessante er hvordan Statoil skal opprettholde sine produksjonsmål når selskapet selger så mange feltandeler. Statoil har fortsatt ikke gått bort fra målet om 2,5 millioner fat i dagsproduksjon, selskapet har bare utsatt målet med noen få år. Dette er nøkkelproblemstillingen for hele bransjen. Hvordan skal den opprettholde veksten når investeringene kuttes?».

Barn må eksponeres for variert mat
I en artikkel 22.6 om store forskjeller på maten i barnehagene i Stavanger, er Elisabeth L. Melbye intervjuet. Hun mener at barn i barnehager som får variert mat hver dag, som Egenes idrettsbarnehage, har store fordeler: «Det er ingen tvil om at det kan bidra til å skape gode, sunne og solide matvaner. Når en også tidlig blir vant til å smake på mye ulik mat, bidrar det til et større matrepertoar og aksept for å prøve nye ting. Barn som sjelden utfordres i matveien, kan få et sosialt problem. De kan ende med at de liker verken det ene eller det andre.»

Tapte talenter
Venke Furre Haaland holdt foredrag på Nordisk Arbeidsløshetsforsikringsmøte (Arbeids- og velferdsdirektoratet) 27.6. Tittelen på foredraget var Tapte talenter: effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall. Venke presenterte også forskningsresultater fra artikkelen The Lost Generation: Effects of Youth Labor Market Opportunities on Long-Term Labor Market Outcomes.

Bedømmelseskomité og årets markedsfører
Håvard Hansen er oppnevnt som leder av en bedømmelseskomité for søkere til stilling som professor i markedsføring ved Høgskolen i Hedmark. Håvard skal også delta i komiteen som skal vurdere kandidater til prisen som Årets markedsfører 2013. Prisen deles ut av Markedsføringsforeningen i Stavanger under deres årlige arrangement i oktober.

Ingenting i lufta
26. - til 29.8 skal Rune Dahl Fitjar på European Regional Science Associations konferanse i St. Petersburg. Rune presenterer artikkelen There is nothing in the air (except the odd trade fair), skrevet sammen med Andrés Rodríguez-Pose.

Arendalsuka
Ola Kvaløy
deltok 14.8 i en paneldebatt om insentiver og effektivitet i offentlig sektor.