en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS, uke 3 - 2015

Publisering på nivå to: Insentiver og kontrakter
Ola Kvaløy og Trond Olsen har fått antatt artikkelen Incentive Provision when Contracting is Costly i det tradisjonsrike tidsskriftet Economica. Artikkelen analyserer sammenhengen mellom optimale insentiver, kontraktskostnader og rettssystem. Analysen kan bidra til en forklaring på hvorfor en finner sterkere innslag av insentivkontrakter i land med engelsk/amerikansk rettstradisjon (common law) enn i land som anvender kontinentalretten (civil law).

Kapitalen og klimaet
Klaus Mohn har 19.12 et debattinnlegg i Dagens Næringsliv hvor han skriver om reaksjonene på rapporten fra ekspertgruppen for Oljefondets investeringer i fossilaksjer. Klaus synes det er overraskende at så mange reagerer på ekspertgruppens konklusjon om at fondet ikke bør brukes som et klimapolitisk verktøy: «Omfanget av dette vonbrotet er overraskande. Først fordi spørsmålet om klimaomsyn i kapitalforvaltninga i realiteten ikkje var med i mandatet for denne ekspertgruppa.»

Innovasjon og regional utvikling i en global økonomi
Rune Dahl Fitjar holdt et innlegg om innovasjon og regional utvikling i en global økonomi for en utvidet ledergruppe i Lyse 18.12 i forbindelse med tildelingen av Lyses forskningspris.

HHUiS opptatt som medlem i EFMD
HHUiS er nå blitt medlem i EFMD, som er et av de viktigste internasjonale nettverkene for handelshøgskoler. Rogalands avis hadde et oppslag om saken 2.1, og siterer instituttleder Bjarte Ravndal slik: «Å bli tatt opp i det gode selskap i EFMD gir HHUiS gode muligheter for videre internasjonal nettverksbygging og faglig utvikling».

Hvordan forvalte andres penger?
16.1 disputerer Miguel Luzuriaga. Tittelen på avhandlingen hans er Tillit, risikotaking og sosiale preferanser. Ola Kvaløy har vært Miguels veileder.

Lytt til dem som spiser maten
Kjersti Berge Evensen og Håvard Hansen hadde 16.12 en kronikk i Stavanger Aftenblad om institusjonsmat og kvalitet: «Vi mener det er grunn til å tro at økonomi og kjøkkenlokalisering ikke er alene om å påvirke hvor fornøyde beboerne er. Samarbeid og kommunikasjon mellom aktørene i matbransjen er også viktig for å øke forbrukernes tilfredshet og for å møte deres behov».

University of Wisconsin
Avtalen mellom HHUiS og University of Wisconcin Business School – Madison ble formelt inngått i januar. Utveksling av studenter starter fra og med 2016.

Nytt tidsskrift innen innovasjon
Rune Dahl Fitjar er invitert til å sitte i redaksjonen til den nystartede journalen European Journal of Workplace Innovation.

Spår lavere oljeaktivitet i Barentshavet
Klaus Mohn er intervjuet om risikoen for lavere oljeaktivitet i Barentshavet i flere aviser og medier i uke 3: Finnmark Dagblad, Nord 24, Vesterålen Online, Harstad Tidende, NRK Nordnytt, NRK Rogaland – samt innslag i Dagsnytt på NRK P1 og P2. Klaus mener at krevende driftsforhold, høye kostnader og lav oljepris gjør at oljeselskapene kan komme til å velge bort Barentshavet når staten igjen åpner nye leteområder i nord.

Forskermøtet i Bergen
Ingeborg Foldøy Solli presenterte artikkelen Lagging behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Separation på Samfunnsøkonomenes forskermøte ved Universitetet i Bergen i uke 2. Klaus Mohn og Ola Kvaløy deltok også; Klaus presenterte artikkelen Resource Revenue Management and Wealth Neutrality, men Ola presenterte A Trust Game in Loss Domain – skrevet sammen med Miguel Luzuriaga.

EU-søknad: Universiteter og regional utvikling
Rune Dahl Fitjar er koordinator for en EU-søknad om universiteters betydning for innovasjon og regional utvikling, som sendes til Marie Curie-programmet i uke 3. Senter for innovasjonsforskning er koordinator på søknaden, som omfatter 17 partnere og har en ramme på 3,7 millioner euro. Den er knyttet til ECIU-nettverket, som UiS ble medlem av høsten 2013.

Åpen innovasjon
Artikkelen How open is open innovation? publisert i Beta 27(1): 2-21 var en av tre nominerte til Odd Nordhaugs minnepris for beste artikkel i tidsskriftet de to foregående år, som ble delt ut på FIBE-konferansen på NHH i forrige uke. Den nådde imidlertid ikke opp. Artikkelen er skrevet av Rune Dahl Fitjar sammen med Martin Gjelsvik og Andrés Rodríguez-Pose, som begge er professor II ved HHUiS.

På terskelen til omstillingen
21.12 hadde Stavanger Aftenblad et stort intervju med Klaus Mohn. Hovedfokus i intervjuet var den lave oljeprisen og den usikre framtiden for oljebransjen i Norge og Stavanger. Klaus sier han er optimist: «Ånda og kulturen i regionen, kopla med høg kompetanse, vil hjelpa oss. Folk er fulle av virketrong, dei vil ikkje setja seg i sofaen. Men det kan bli ein tøffare kvardag for mange enn me har vore vane med.»

Havregrøt skal gi elevene bedre konsentrasjon
NRK Rogaland hadde 6.1 en artikkel på sine nettsider om elevene på Bærland skule i Gjesdal som får gratis frokost (havregrøt) en gang i uken. Elisabeth Lind Melbye er intervjuet i saken: “At skular går framfor og viser at det går an, og at dei får gode resultat i form av rolege klassar og betre prestasjonar, det er tommel opp til dei».

Oljeprisfallet rammer Norge hardt
21.12 hadde Svensk Televison SVT en større reportasje om konsekvensene den fallende oljeprisen og svekkede kronekursen har for norsk økonomi. Klaus Mohn var intervjuet: «Både sysselsättingen och lönerna kommer att öcka betydligt långsammare, och det blir inte lönsamt att resa ut ur landet för att handla, till exempel i Sverige, eller att semestra utomlands».

Innovasjon for utvikling
I uke 2 presenterte Rune Dahl Fitjar artikkelen Innovasjon for utvikling i offentlig og privat sektor på Norsk fagkonferanse i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Konferanse: Arbeids- og organisasjonspsykologi
Kjersti Berge Evensen skal presentere artikkelen Does the left hand know what the right hand is doing? A study of cooperation practices and information sharing in institutional food chains, på konferansen EAWOP2015 (European Association of Work and Organizational Psychology) som avholdes i Oslo fra 20.-23.5.

Om ny toppsjef i Statoil
Klaus Mohn er intervjuet i Klassekampen 3.1 om jakten på Statoils femte konsernsjef, og uttaler blant annet følgende: «Eg trur hovudanliggande for Statoil sitt styre er å finna ein konsernsjef som tener Statoil og Statoil sine aksjonærar sine interesse. Omsynet til leverandørindustrien kjem så i andre rekke”.

De vanskelige julegavene
15.12 hadde Håvard Hansen en kronikk i Stavanger Aftenblad om julegaver og hvordan forskningen ser på våre julegaveinnkjøp. Håvard konkluderer slik: «Så om du opplever innkjøp som et stressende element i en ellers hyggelig førjulstid, og om du sitter med gaveideene som skal signalisere at du ser på hver gavemottaker som unike individer med unike preferanser, så fortvil ikke. Kjøpe det mottakeren ønsker seg, det er nemlig hva de blir mest fornøyd med».

Samarbeid med lokale universiteter
I uke 3 presenterer Rune Dahl Fitjar artikkelen Why do firms collaborate with local universities? på konferansen til Nordic Section of the Regional Studies Association ved Universitetet i Agder.

Gull i munn
I et større NRK-oppslag 4.1 om gründerne bak Pizzabakeren er Egil Svela intervjuet: «Grunnen til at mange mislykkes er at de ikke klare å sette seg inn i den økonomiske biten. De har ikke visst hvor mye tid, planlegging og penger det kom til å ta for å få bedriften sin lønnsom»., uttaler Egil, blant annet.

Nye kutt på gang i Statoil
7.1 har Klaus Mohn et debattinnlegg i Dagens Næringsliv om betydningene oljeprisfallet vil ha for investeringer og annen aktivitet i den norske olje- og gassvirksomheten. Klaus skriver at de kortsiktige utsiktene for Statoils kontantstrøm er kraftig svekket: «På kapitalmarknadsdagen i februar 2015 vil Statoil difor etter alt å døme annonsere nye kutt i investeringane. Nyheita vil styrke aksjekursen for Statoil og svekke utsiktene for oljeverksemda og norsk fastlandsindustri». Klaus var også intervjuet om oljeprisfallet i NRK P1s Kveldsåpent 12.1.

Tillit i det 21. århundre
I fredagskronikken i Dagens Næringsliv 2.1 skriver Ola Kvaløy om forholdet mellom tillit og regulering: «Mindre regulering øker tillitsnivået og styrker velferdsstaten. Nytt forslag til arbeidsmiljølov bør sees i den sammenheng. (…) Den varslede streiken er en mistillitserklæring. Men skal vi tro på sammenhengen mellom regulering og tillit, kan vi håpe på at oppmykingen av arbeidsmiljøloven på sikt bidrar til å styrke tilliten mellom aktørene i arbeidslivet». Kronikken ble kritisert av professor Karine Nyborg og Unio-leder Anders Folkestad, og Ole svarte dem i et nytt innlegg i DN 10.1 hvor han blant annet skriver: «Folkestad og Nyborgs utgangspunkt er imidlertid mistilliten. (…) Mitt utgangspunkt er tilliten, vi trenger en balansert arbeidsmiljølov som støtter opp om det tillitsbaserte norske arbeidslivet».