en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS, Uke 22 2014

FINNUT
Forskningsrådets nye storsatsing på utdanningsforskning, FINNUT-programmet, har tildelt 161 millioner til 21 prosjekter. Et av prosjektene som har fått støtte, er Leveling the playing field: An intervention to promote school readiness and human potential. Prosjektet tilhører Mari Rege og Ingeborg F. Solli, og er tildelt 10 millioner kroner.

Slurvestaten
Benn Folkvord skriver 26.5 om slurv i lovgivningen i Aftenbladet. Med utgangspunkt i de kompliserte reglene for beregning av arbeidsgiveravgift i Norge, viser han at det kan se ut som om staten ikke bryr seg tilstrekkelig om å redusere kompleksiteten: «Dette kunne lovgiver ganske enkelt gjort noe med, men det sitter langt inne. Kanskje er det slik at staten ikke vil ta kostnaden det er å forenkle reglene fordi det er andre, først og fremst bedriftene, som betaler prisen?» Benn konkluder med at det er avgjørende at noen følger nøye med på hvilke lover vi holder oss med: «Hvem skal egentlig passe på at staten ikke slurver? Hvem skal holde staten i ørene? Jo, det er de mest rufsete av oss alle, fagfolk, og – ikke minst – journalister».

NHHs vårkonferanse
NHH arrangerte sin vårkonferanse 27.5, og Klaus Mohn ledet en debatt med tittel Verden er i forandring. Ola Kvaløy deltok også på konferansen.

Euroma 2014
Jan Frick deltar på konferansen Euroma 2014 i Palermo, Italia, 21.- 25.6. Jan skal være ordstyrer på en av sesjonene.

Klimaendring i kapitalforvaltningen
Klaus Mohn hadde 18.5 en kronikk på SYSLA.no, med følgende ingress: «Om informasjon om CO2-avtrykk blir viktig for tilgang til kapital, kunne verksemder over heile verda få ekstra motivasjon til å dempe utslipp av klimagassar». Klaus mener at dersom investeringsfond, som Oljefondet, må ta hensyn til klimavirkningene i investeringene sine, vil det etableres en direkte mekanisme mellom målsetning og tiltak: «Med eit rammeverk av denne typen ville ein sleppe å peike ut meir eller mindre tilfeldige enkeltnæringer for uttrekk av fondet. Eit tankesett av denne typen ville i tillegg gjere det mogleg for politikarane å endre ambisjonsnivået over tid, gjennom direkte regulering av den overordna ramma for klimarisiko i Oljefondets investeringar».

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd
Benn Folkvord har sammen med Michael Riis Jacobsen skrevet en artikkel som gir en oversikt over utfordringer for selskapsskatten i de nordiske landene. Det framvises at de nordiske landene i det vesentlige står overfor de samme utfordringene, men at løsningene på utfordringene varierer noe. Artikkelen var utgangspunkt for diskusjon på Nordisk skattevitenskapelig forskningsråds årlige konferanse som gikk over to dager og dreide seg om nettopp dette temaet. Benn ledet sammen med Riis Jacobsen seminarets første dag. Konferansen ble arrangert på Hurdal utenfor Oslo fra 22. – 23. mai. Sarah Lindeberg deltok også.

Markedsføring og innovasjon
Sammen med Telenor skal Kenneth H. Wathne uke 22 presentere forskning ved 1st ECMI-AMA-EMAC Symposium on Marketing and Innovation. Konferansen avholdes ved ERASMUS University, Rotterdam. 1.6 skal Kenneth være “co-chair” for Strategy and Internet track ved EMAC Doctoral Colloquium som arrangeres i Valenica.

Petoro
19.5 holdt Klaus Mohn et foredrag for Petoro kalt Oil and gas market and industry outlook.

Norwegian Summit
I forbindelse med Norwegian Chess arrangeres lederkonferansen Norwegian Summit 2.6 på Scandic Forus. Klaus Mohn holder foredraget Konkurranse og kompetanse. Blant de andre foredragsholderne er blant andre Garry Kasparov, tidligere verdensmester i sjakk.

University of Dar es Salaam Business School (UDBS)
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Statoil Tanzania og HHUiS om å bidra til utvikling av fagmiljøet ved UDBS. Dette vil blant annet skje i form av studentutveksling, rådgivning og forskersamarbeid.

Bankansatte ryddet gatene
71 ansatte i Sandnes Sparebank ryddet nylig gatene i Sandnes. Ideen er hentet fra England, og tanken er at bedrifter skal bruke én dag til nytte for lokalsamfunnet. Håvard Hansen er intervjuet i saken, og mener at den indremedisinske effekten nok er langt større enn markedsføringseffekten. Samtidig: «Forhold som viser at bedriften tar et sosialt ansvar har blitt et viktig konkurranseelement i en tid der stadig flere tilbyr relativt like produkter. Tanken er at kunden vil foretrekke den bedriften som viser mest samfunnsansvar».

Kvinnelige gründere
Helene Winther Dahl og Cecilie Flørenæs, begge studenter ved HHUiS, fikk presentert resultatene av sin bacheloroppgave i utdanningsbilaget til Stavanger Aftenblad 28.5. Dahl og Flørenæs har dybdeintervjuet 19 gründere, og undersøkt hvilke faktorer som påvirker antallet suksessfulle gründere i Norge. Ola Barkved har vært deres veileder.

Forskerbesøk fra Tyskland
Anja Schötner (University of Constanz) og Petra Nieken (University of Bonn) besøker HHUiS neste uke (uke 23). Begge har forskningssamarbeid med Ola Kvaløy, og begge vil holde seminar i løpet av sin tid i Stavanger.