en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS, uke 20, 2014

Dine penger
Gunhild Bjaalid blir fast spaltist i papirutgaven av Dine Penger fra og med neste nummer. Hun skal skrive en spalte kalt Trøbbel på jobben, hvor folk kan sende inn spørsmål som Gunhild besvarer om utfordringer innen arbeidsmiljø, ansatte og ledere.

Lat og motivert
I sin spalte i Dagens næringsliv (Fredagskronikken) skriver Ola Kvaløy 9.5 om offentlig sektor. Det grunnleggende spørsmålet i kronikken er hvilke type mennesker som velger å jobbe i det offentlige. Ola mener spørsmålet er viktig av flere grunner, blant annet: «Hvis en ønsker endring og effektivisering av offentlig sektor må en vite hvem som jobber der, og hvem som velger å ikke jobbe der». Ola viser til forskningsprosjekter som undersøker hvordan offentlig sektor er satt sammen, og som tittelen viser er de offentlig ansatte relativt sett late, men samtidig motiverte; de ønsker å gjøre en forskjell. Ola mener det er grunn til å stille spørsmål ved om Norge, til tross for en relativt velfungerende offentlig sektor, er i stand til å tiltrekke seg ansatte og ledere «med den risikovilje og energi som kreves i situasjoner hvor endringer er nødvendige».

 Wisconsin School of Business
Bjarte Ravndal, Egil Svela, Åse Lea og Kenneth H. Wathne var i uke 19 i Madison, WI (USA) som ledd i samarbeidet med Wisconsin School of Business, University of Wisonsin-Madison. Agendaen for turen var primært å etablere avtaler om innveksling og utveksling av studenter.

Innovasjon og entreprenørskap
Tatiana Iakovleva har fått antatt artikkelen Women-owned family businesses in transitional economies: Key Influences on Firm Innovativeness and Sustainability i Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol 3, N8.

Frykter effektene av redusert pappaperm
Aftenposten hadde 11.5 en artikkel om mulige konsekvenser av redusert pappaperm. Utgangspunktet for artikkelen er endringer i fedrekvoten fra 1.7.14. Da reduseres kvoten med fire uker, og den gjøres mer valgfri. Ingeborg Foldøy Solli er en av dem som er intervjuet i saken, og hun siteres på følgende: «Det var litt overraskende at selv fire ukers fedrekvote hadde effekt på årslønnen til fedrene som ble berørt av dette. Den lå i snitt et par prosent lavere enn de som ikke var berørt av fedrekvoten, og helt frem til barnet er fem år gammel og vi ikke observerer dem lenger. Den sannsynlige forklaringen er at flere har redusert arbeidstiden, for eksempel kuttet overtid eller ventet med opprykksstillinger.»

Seminarserien
7.5 presenterte Shunsuke Managi fra Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University, artikkelen Fukushima Disaster, Fish and Energy som del av seminarserien ved HHUiS.

20.5 arrangeres det åpent seminar med Luk Warlop, KE Leuven, som presenterer artikkelen Power with its Pants Down: Social Power Increases Sensitivity to Internal Desires. Seminaret holdes på rom H-102 i EAL- hus fra 1130-1230.

Kvinner og entreprenørskap
Tatiana Iakovleva presenterer 13.5 artikkelen Gender Differences in Entrepreneurial Intentions, Risk Perceptions, and Cultural Norms på et seminar arrangert av ICSB Women's Entrepreneurship Committee. Tatiana er valgt som nestleder for komiteen fra og med juni 2014.

Oljepolitikk og klimatiltak
Som del av BEEER-konferansen ved NHH ble det 12.5 arrangert en paneldebatt om oljepolitikk og klimatiltak hvor Klaus Mohn var en av paneldeltakerne.

Matpreferanser og valg av mat
Mette Vabø
, som er stipendiat (nærings-PhD) ved Tine og HHUiS, har fått akseptert artikkelen The relationship between food preferences and food choice: A theoretical discussion i International Journal of Business and Social Science. Artikkelen ble først skrevet som del av et doktorgradskurs i Sensory Science som Mette tok ved Københavns Universitet. I etterkant har artikkelen blitt utvidet og videreutviklet sammen med veileder Håvard Hansen.

Kvinnelige gründere
Boken Kvinnelige gründere forteller, utgitt av NHO Service, har stimulert til en bacheloroppgave om entreprenørskap. Studentene Helene Winther Dahl og Cecilie Flørenæs har gjennomført en kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge. Oppgaven ser på hvilke faktorer som påvirker antallet suksessfulle kvinnelige gründere i Norge. For å undersøke dette, har studentene gjennomført flere dybdeintervjuer og undersøkelser av personer som de anser som svært kunnskapsrike og relevante innen feltet. Studentene tok blant annet kontakt med Lena Vonka som de fant i NHO Services bok. Saken er publisert på NHO Services nettsider.

Disputas og seminar
i Rotterdam 15.5 var Ola Kvaløy opponent på en doktorgradsdisputas ved Erasmus Universitetet i Rotterdam. Avhandlingen (av Jan Tichem) har tittelen Altruism, Conformism and Incentives in the Workplace. 16.5 presenter Ola artikkelen Teams and Tournament in Relational Contracts (skrevet sammen med Trond Olsen) på seminar samme sted.