en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS, uke 18 2014

HHUiS-studenter vant NM i økonomi
Masterstudentene Fredrik Bendz Aarrestad, Odd Kristian Ims og Trond Fugelli, alle tre masterstudenter ved HHUiS, ble nylig kåret til de første norgesmestrene i økonomi for studenter. 67 lag med tilsammen 201 økonomistudenter fra skoler i hele landet konkurrerte innledningsvis, før seks lag med 21 studenter møttes til finale i Oslo. Teamet fra UiS gikk av med seieren foran Universitetet i Tromsø på andreplass og Høgskolen i Buskerud og Vestfold på tredjeplass. Lokalt ble saken dekket av både Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad.

Bristende logikk
Det er blitt en debatt i Dagens Næringsliv i etterkant av Ola Kvaløys kronikk i begynnelsen av april, hvor han blant annet påstår at fagforeningenes kamp for å holde lønnsforskjellene nede, kan føre til det motsatte. Ola har kommet med tilsvar 14.4 (Produktivitet og lønnsforskjeller) og 26.4 (Bristende logikk). I sistnevnte innlegg skriver Ola blant annet: «Uansett hvordan man snur og vender på det, gjelder følgende: Hvis gapet mellom produktivitetsforskjellene og lønnsforskjellene øker vil de mest produktive betale en stadig høyere pris for den sammenpressede lønnsstrukturen. Blir denne prisen for høy risikerer man at de ikke lenger slutter opp om den sammenpressede lønnsstrukturen. Resultatet blir enda høyere lønnsforskjeller, med de negative konsekvensene dette har».

Er arv urettferdig?
I sin gjestekommentar i Stavanger Aftenblad 14.4, skriver Benn Folkvord om norsk arvelovgivning. Benn skriver blant annet følgende: «Burde vi ikke kvitte oss med hele pliktdelsarven, eller i det minste gjøre endringer? Vel, la oss ikke miste av syne at foreldre flest er fornuftige. De fleste ønsker ikke å testamentere bort eiendelene sine i tide og utide, men lar ganske enkelt barne arve. Regler om rett til arv får først og fremst betydning i mer spesielle tilfeller, og i disse sakene kan det være større behov for å verne arvinger. Dersom det var fritt fram, ville vi risikert at ett barn i et barnekull gjøres arveløst».

Nominasjon av beste masteroppgave
Studentene Arne V. Risa og Marie L. Gellein er nominert til prisen for beste masteroppgave innenfor fagområdet miljø- og ressursøkonomi. Oppgaven deres har tittelen Climate Change Policies in Norway: Preferences for Plan A Versus Plan B, og prisen deles ut under BEEER-konferansen ved NHH i midten av mai. Gorm Kipperberg har vært veilederen til Risa og Gellein.

Eks-rektors lederideal: Handlekraft
30.4 presenteres UiS’ etter- og videreutdanningstilbud i Stavanger Aftenblads bilag om jobb og utdanning. I den forbindelse er det et større intervju med Aslaug Mikkelsen, siden hun er tidligere rektor ved UiS og underviser på vår Executive MBA. Aslaug siteres blant annet på følgende: «For meg er det et privilegium å få undervise på EVU. Det er en spennende og viktig kontakt med helt ulike deler av næringslivet, fra politiet, helsevesenet og annen offentlig sektor. Jeg mener vårt tilbud om etter- og videreutdanning for erfarne folk er viktig for å bygge opp universitetets omdømme i næringslivet».

Evnen til hardt arbeid
I fredagskronikken i Dagens Næringsliv 25.4 skriver Mari Rege om selvregulering; evnen til å regulere og kontrollere egne handlinger, tanker og følelser for å oppnå et mål. Hun viser til forskning som viser at «evnen til selvregulering i stor grad påvirkes av oppvekstmiljøet. Personkarakteristikker som iherdig, driftig, flittig, ambisiøs og arbeidsom oppfattes gjerne som statiske egenskaper, men slik er det ikke nødvendigvis. Evnen til selvregulering er en ferdighet som kan oppøves. Spesielt kan den formes i barnehagealder, men også i skolealder er den formbar, viser forskningen». Mari konkluderer slik: «Sosial bakgrunn har stor betydning for hvordan barn lykkes i skolen og senere i arbeidslivet – også i Norge. Faglitteraturen kan tyde på at trening i selvregulering i skolen kan være et effektivt grep for å gi barn likere muligheter til å lykkes».

Norske innsikter
Rune Dahl Fitjar har fått artikkelen Global pipelines for innovation: Insights from the case of Norway akseptert i Journal of Economic Geography. Dette er det fremste tidsskriftet på fagområdet, ranket som nummer seks innen geografi og nummerr 23 innen økonomi i ISI-databasen. Artikkelen er skrevet sammen med Franz Huber fra University of Southampton.

Sandnes Sparebanks kapitalmarkedsdag
23.4 arrangerte Sandnes Sparebank sin kapitalmarkedsdag i Sandnes kulturhus. Klaus Mohn holdt en presentasjon kalt Olje, kapitalmarknad og konjunkturar: Er boomen over?

Seminar i Tyskland
Ola Kvaløy ga seminar 29.4 ved University of Konstanz, Tyskland. Han presenterer artikkelen Teams and Tournaments in Relational Contracts, som er skrevet sammen med Trond Olsen.

Partnerskapsavtale
HHUiS har signert en partnerskapsavtale om utveksling av studenter, fagpersoner og administrativt ansatte med Özyegin University. Universitetet er rangert som nummer 2 i Tyrkia på UT Dallas-listen (Research Ranking of Business Schools: 2011-2014). I forbindelse med den nye partnerskapsavtalen hadde HHUiS nylig besøk av professor Koen Pauwels (tidligere Darthmouth College).

EU-søknad
Senter for innovasjonsforskning sendte en søknad på et Innovative Training Network til Marie Curie-programmet i EU like før påske. Nettverket består av sju universiteter som inngår i ECIU-nettverket (Twente, Strathclyde, Barcelona, Aalborg, Aveiro og Linköping, foruten oss), samt fire industripartnere. UiS ved Senter for innovasjonsforskning er koordinator for søknaden. Søknaden heter RUNIN (The Role of Universities in Innovation and Regional Development). Her har vi søkt om 14 stipendiatstillinger, hvorav to til UiS.

Strategisk partnerskap
Jan Frick har sendt søknad til Erasmus pluss, programmet for strategisk partnerskap; Cooperation for innovation and the exchange of good practices (samarbeid om masterkurs). Lead partner er Aalborg universitet i Danmark, andre partnere er UIS, Bogacizi Universitetet i Tyrkia, Riga Tekniske Universitet i Latvia, University of Technology and Agriculture i Polen, Universitat Polytechnical de Catalunya i Spania, Technische Universitat Hamburg-Harburg i Tyskland, Ethniko Idryma Erevnon i Hellas, og Atene KOM i Tyskland.

Programkomité
Aslaug Mikkelsen har sagt ja til å være med i programkomiteen for en to dagers workshop (Advanced Technology Workshop) i Stavanger, april 2015, i regi av The Society of PetroleumEengineers. Temaet for workshopen er Building Organizational Capabilities. Forrige workshop ble avholdt i Abu Dhabi i 2013.

Seminarserien Økonomi og finans
23.4 holdt Andreas Ravndal Kostøl fra Statistisk Sentralbyrå seminar ved HHUiS. Kostøl presenterte artikkelen Family Welfare Cultures. 30.4 presenterte Marie-Louise Vierø, Queens University, artikkelen Awareness of Unawareness: A Theory of Decicion Making in the Face of Ignorance.

Samfunnsøkonomen
I siste utgave av Samfunnsøkonomen har Klaus Mohn en artikkel kalt Kva skjer med oljeinvesteringane? Gorm Kipperberg har en artikkel i samme nummer kalt Bussvei, bybane eller….? Gorm har skrevet artikkelen sammen med Tonje Helvig Landråk. Klaus Mohn er forøvrig en av tre redaktører i tidsskriftet.

Nyskapingskonferanse
Rune Dahl Fitjar skal holde et innlegg på Nyskapingskonferansen på Stord 7.5. Innlegget heter Regional innovasjon i en global økonomi.

Overvannsutvalg
Regjeringen har oppnevnt et nytt utvalg som skal utrede konsekvensene av mer overvann i byene. Utvalget skal gjennomgå gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer. Gorm Kipperberg har sagt ja til å sitte i utvalget.