en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS, uke 17 - 2015

Publisering på nivå 2: Helseøkonomi

Sammen med Kjetil Telle, har Venke Furre Haaland fått publisert artikkelen Pro-cyclical mortality across socioeconomic groups and health status i nivå 2-tidsskriftet Journal of Health Economics.


Skagen-fondene

Klaus Mohn
holdt 8.4. en presentasjon for Skagen-fondene kalt Recovery, risk and reversal.


Frykt og grådighet

Ola Kvaløy ga 22.4 foredraget Frykt og grådighet: Et lynkurs i investeringspsykologi på Kapitalmarkedsdagen i Sandnes Sparebank.


Shells oppkjøp av BG Group

 • Shells oppkjøp av BG Group har medført stor pressedekning, og Klaus Mohn har vært intervjuet i flere aviser om saken. Til E24 sier han 8.4 at «dette kommer som et resultat av at lønnsomheten i oljeselskapene er under press. (…) Sånn sett er ikke denne typen nyheter veldig overraskende i det industribildet som nå tegner seg, men nøyaktig hvilke selskaper dette vil omfatte, er det umulig å si noe om».
 • Klaus er også intervjuet i Dagens Næringsliv samme dag, og mener at oppkjøpet sannsynligvis bare er begynnelsen på en større omstrukturering av oljebransjen: «Alle priser og verdsettelser vil jo falle når oljeprisen faller, men kjøpekraften hos aktuelle selskaper vil også falle. Dermed vil nettoeffekten bli usikker. Dette er snarere noe som presser seg frem på grunn av svak lønnsomhet i olje- og gassnæringen».
 • Sysla.no har intervjuet Klaus om samme problematikk: «På lengre sikt tror jeg dette handler om at oljeselskapene begynner å innse at vekstutsiktene i bransjen ikke er de beste. Alle kan ikke bli større, og selskapene må finne sammen for å generere vekst».
 • 9.4 er saken dekket av NRK Rogaland, men der er vinkelen Helge Lunds rolle i BG Group. Klaus tror ikke at Lund vender tilbake til Statoil: «Det har jeg overhodet ingen tro på. Han gikk av da han fant ut at tiden var moden, og jeg kan ikke se at noe har endret seg siden da».
   

Menneskerettigheter og barnevernlovutvalget
Christian Børge Sørensen har takket ja til en forespørsel om å skrive en utredning om sentrale menneskerettslige forpliktelser for barnevernlovutvalget. Lovutvalget skal levere en NOU i august 2016 med forslag om ny barnevernlov. Christians utredning vil inntas som et vedlegg til NOUen.
 

Sturm und Drang
16.4 holdt Klaus Mohn en presentasjon på konferansen Oil & Gas in Ex-change arrangert av E.Ons Stipendiefond. Presentasjonen til Klaus hadde tittelen Global Energy Ouotlook: Smooth Sailing or «Sturm und Drang»?


Flaks lønner seg
17.4 skriver Ola Kvaløy i Dagens Næringsliv (DN) om rollen flaks spiller for resultatene til norske fondsforvaltere og prognosemakere - flaks belønnes som dyktighet: «Metervis med forskning viser dette; aksjeplukkere klarer ikke å slå markedsindeksen over tid. (…) Jeg gjorde derfor en tilsvarende undersøkelse av norske aksjefonds resultater etter finanskrisen, det vil si i perioden 2009-2014. (…) Jeg forventet å finne noen sammenhenger. Det norske aksjemarkedet er neppe perfekt, og jeg regnet med at noen var i stand til å utnytte dette bedre enn andre. Svar: 0,01. Altså, ingen sammenheng». Olas kronikk medførte også en større artikkel i avisen samme dag. Her gis Ola anledning til å utdype dette ytterligere, samtidig som andre relevante aktører får komme med sine synspunkter. Ola uttaler blant annet: «Det er ikke spor av at en forvalter som er flink ett år, vil være det over tid. Det er som et terningkast. Det er helt åpent». NRK Rogaland og NRK P1s Her og nå hadde intervjuer med Ola om dette samme dag.


Det grønne skiftet

 • Klaus Mohn holdt presentasjonen Er Norge klar for «Det grønne skiftet»? på Fornybarkonferansen 2015, avholdt i Bergen 28.-29.4. Tror ikke jobbene kommer tilbake I en artikkel i Økonomimagasinet (Aftenposten) om nedbemanningen i oljeindustrien i Norge, er Klaus Mohn intervjuet. På spørsmål om Stavanger kan ha godt av å kjøle seg ned litt, svarer han følgende: «Det går godt an å si. Med unntak av et lite avbrekk under finanskrisen har bransjen vært i kontinuerlig vekst siden årtusenskiftet. Nå må vi innstille oss på en ny fase der næringen vokser sakte eller kanskje ikke i det hele tatt. Men å gå fra en tilstand med sterk vekst til stagnasjon er en stor omstilling, bare det».
   
 • Klaus er inne på det samme i en artikkel i Dagens Næringsliv 14.4, hvor han sier at ikke tror oljejobbene kommer tilbake ved neste opptur: «En har sett tidligere at nedbemanning er avløst av perioder med kraftig vekst i antall ansatte. Jeg tror det er mindre sannsynlig denne gangen. Endringene på norsk sokkel er av mer fundamental karakter».
   
 • NRK Rogaland hadde 23.4 en reportasje om Aibel som vant en milliardkontrakt med Statoil - noe som innebærer mange nye arbeidsplasser. De fleste av disse blir imidlertid etablert i Thailand. Klaus er intervjuet i saken, og understreker at mange må være innstilte på å ikke få jobbene «sine» tilbake i oljeindustrien – selv ikke i nye oppgangstider: «Dei må tenka kva dei har som sin fremste styrke, deretter bør dei tenka korleis dei kan nytta denne styrken annleis og i andre næringar». Klaus var 13.4 også intervjuet av NRK Rogaland (TV og radio) om nedbemanningene i Statoil.
   

Standfordseminar

Mari Rege ga i april seminar på Standford University. Mari presenterte artikkelen Father Presence and the Intergenerational Transmission of Educational Attainment.
 

Stavanger: Krise og konsensus

Tatiana Iakovleva (sammen med E.M. Oftedal) bidrar med et kapittel kalt From Petroleum Focus to Diversified Competence through Crisis and Consensus, i boka The Entrepreneurial University. Context and Institutional Change (Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology – Foss, L., & Gibson, D. (red.)).


Samfunnsøkonomen

Klaus Mohn var nummerredaktør for aprilutgaven av Samfunnsøkonomen, hvor oljeprisens virkning for norsk økonomi var tema.
 

Litt ekstra suppe, fru Johnsen?

Elisabeth Lind Melbye hadde 27.3 en kronikk i Stavanger Aftenblad om ernæring, eldre og helsevesenet. Det viser seg at 10-60 % av pasienter som innlegges på sykehus er underernært – og verst rammet er de eldre: «I følge nasjonale, faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, vil mye være vunnet dersom følgende fire tiltak settes inn: Å vurdere ernæringsmessig risiko. Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling. Å dokumentere ernæringsstatus og tiltak i pasientenes journal og epikrise. Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå».


Fornuft, følelser og kommunesammenslåing

13.4 hadde Rune Dahl Fitjar en kronikk på trykk på www.minvarvanett.no om kommunesammenslåing i byregionene. Rune framviser at motstanden fra mange av kommunene rundt byene er fornuftig ut i fra en ren kost-nytt-vurdering: «Det er derfor lite sannsynlig at mange av disse kommunene vil slå seg sammen frivillig med bykommunen, også om følelser og identitet holdes helt utenfor vurderingen. Selv tilbud om økonomisk belønning for sammenslåinger er trolig for lite til å veie opp for de strukturelle fordelene som dagens fragmenterte kommunestruktur gir mange kommuner. Det må derfor tvangssammenslåinger til dersom man ønsker større kommuner i byregionene».


Goliatfeltet

I en artikkel i Stavanger Aftenbladet 18.4 om arbeidet med utviklingen av Goliatfeltet, er Klaus Mohn intervjuet – og stiller seg tvilsom til lønnsomheten: «I et livssyklusperspektiv er det vanskelig å se at feltet blir lønnsomt når en legger forventningene til oljeprisen framover til grunn».
 

Rask aggressiv trading

21.4 ble det arrangert åpent fagseminar ved HHUiS. Richard Payne fra City University London, presenterte artikkelen Fast Aggressive Trading.