en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS - uke 13, 2015

Publisering på nivå 2: Insentiver og motivasjon
Sammen med Anja Schottner, har Ola Kvaløy fått artikkelen Incentives to Motivate antatt i nivå 2-tidsskriftet Journal of Economic Behavior and Organization. Artikkelen setter opp en teoretisk modell som kan analysere samhandlingen mellom økonomiske insentiver og andre motivasjonskilder – for eksempel motiverende ledere.

Hybride obligasjonsmarkeder
Siri Valseth presenterer artikkelen Informed interdealer trading in hybrid bond markets på Arne Ryde Workshop i finansiell økonomi på Universitetet i Lund 27. - 28. mai.

Derfor skal du dyrke din egen mat
11.3 promoterte Stavanger Aftenblad en ny TV-serie på aftenbladet.no hvor de følger journalist Margunn Uelands kjøkkenhage gjennom sesongen. Elisabeth Lind Melbye er intervjuet i saken, og uttaler blant annet: «Det kan gi en veldig stor tilfredsstillelse å høste inn det vi har sådd selv. Tross alt er vi opprinnelig jegere og sankere. Mentalt sett kan det gjøre godt å kjenne at vi har vært med på god, gammeldags matauk. (…) Det er også rimelig å anta at det du høster rett fra busken eller jorda har høyere næringsinnhold enn mat som har ligget lenge på lager. Vi vet at noen næringsstoffer tapes under transport og lagring».

Samfunnsansvar og etikk
Thomas Laudal hadde en gjesteforelesning for Høgskolen Stord/Haugesund om samfunnsansvar og etikk 18.3. Forelesningen ble tatt opp på video, og det ble ført samtaler om videre samarbeid etter den ventede sammenslåingen.

Kapasitetsbegrensninger i leveringskjeder
Jan Frick har vært biveileder for Jakob Beer (fra Otto von Guericke Universität Magdeburg, Tyskland) som har levert sin avhandling. Disputas blir sannsynligvis i uke 24.

Boligpriser, kredittvekst og og regulering
18.3 hadde NRK Rogaland (TV) en sak om forholdet mellom boligpriser, kredittvekst og mulige reguleringer. Klaus Mohn var intervjuet live i studio om saken, og påpekte blant annet at de overordnede utviklingstrekkene i samfunnet nå er slik at det kan være på plass for regulerende tiltak fra myndighetenes side mot blant annet banknæringen.

Statoils dag i Stavanger
26.3 deltok professor Klaus Mohn delta i en paneldebatt under Statoils «Stavanger Day» som arrangeres i Stavanger konserthus. Debatten blir mellom Runar Rugtvedt (ansvarlig for olje og gass i Norsk Industri), Jan Skogseth (President og CEO i Aibel), Margareth Øvrum (konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring) og Klaus. Siri Lill Mannes vil være moderator.

Åpent fagseminar
Det ble arrangert åpent fagseminar ved HHUiS 24.3 (fra 1215-1315 i EAL-bygg, rom H-317). Björn Hagströmer fra Stockholm Business School presenterte artikkelen A network Map of Information Percolation.

Avskaff karakterer i orden og oppførsel
I fredagskronikken i Dagen Næringsliv 12.3. skrev Mari Rege om karakterene som gis i orden og oppførsel i skolen. Mari viste til forskning som tyder på at det er bedre å stimulere utviklingen av kompetanse som gir god orden og oppførsel: “Studier fra nevropsykologi og utviklingspsykologi viser at evnen til selvregulering påvirkes av oppvekstmiljøet, og at ungdomsårene (i tillegg til årene før barna begynner på skolen) er en spesielt sensitive periode for å stimulere utvikling av selvregulering. (…) Flere studier tyder på at gode relasjoner og tillit mellom elev og lærer, hvor eleven følger at han er viktig for læreren, er helt grunnleggende for å styrke elevenes evne til selvregulering. En stadig trussel om nedsatt orden og oppførsel er neppe med på å bygge gode relasjoner og tillit».

Innovasjon og utvikling
20.3 avla fem institusjoner fra Polen et besøk på UiS i forbindelse med EØS-prosjektet Education towards research and innovation development. Prosjektet ledes av Det Økonomiske Universitetet i Krakow, og partner ved UiS er Handelshøgskolen ved UiS sammen med Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap.

NM i økonomi ved HHUiS
26.3 arrangerte ECONA NM i økonomi på Handelshøgskolen ved UiS i EAL-hus. I fjor var det studenter ved HHUiS som ble norgesmestre. Det var den lokale avdelingen av studentforeningen i ECONA som stod for den praktiske gjennomføringen - i samarbeid med ECONA nasjonalt.

Disputas: Samarbeid og fordeling
Åshild Auglænd Johnsen disputerte 26.3 med avhandlingen Essay om samarbeid og fordeling. Professor Ola Kvaløy har vært hovedveileder for Åshild, medveileder har vært professor Mari Rege og førsteamanuensis Ingvil Almås.

Kommersialisering av ny teknologi
Tatiana Iakovleva har (sammen med Foss, L. og Oftedal, E.) fått antatt et kapittel kalt Absorptive and adaptive capability in commercializing new technology: a case study of emerging petroleum companies in Norway, i boken Developing, shaping and growing entrepreneurship (Fayolle, A.; Kyro, P.