en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS uke 13, 2014

Publikasjon på nivå 2
Bernt Arne Odegaard har fått antatt artikkelen Why do listed firms pay for market making in their own stock? (skrevet sammen med Johannes Skjeltorp fra Norges Bank) i nivå 2-tidskriftet Financial Management.

Doktorgradsprofilen
I Magma 2/2014 om hjerneledelse, er Marte Cecilie W. Solheim doktorgradsprofilen. Her presenteres Martes prosjekt utførlig, og Marte gis også anledning til å reflektere rundt forholdet mellom akademia og samfunnet ellers: «Det er viktig for meg at forskning ikke forblir innenfor universitetets vegger, men at den kommer ut og kan komme til nytte der empirien ble hentet, så jeg håper at jeg vil bidra i det offentlige rom eller tilbake til bedriftene med noen av de viktige funnene vi har gjort i prosjektet».

Barnehageforedrag
Ingeborg F. Solli holdt 27.3 et foredrag om barnehageforskning på et seminar for et effektiviseringsnettverk bestående av barnehagesjefer og -styrere på Sola.

Statoil og Statkraft
I bacheloremnet International Business handler årets hjemmeeksamen om Statoil og Statkraft sin satsing på offshore vindmølleparker utenfor England. Statoil har nå bekreftet at de vil delta på forelesningen som oppsummerer disse oppgavene den 28.4. Emnet undervises av Thomas Laudal.

Offer for egen suksess
I sin faste spalte i Dagens Næringsliv, Fredagskronikk, skriver Ola Kvaløy om fagforeninger. Han mener at fagforeningenes kamp for å holde lønnsforskjellene nede, kan føre til det motsatte: «Hvorfor svekkes så fagforeningene? Mye kan tyde på at fagforeningene i stor grad har seg selv å takke. Ved å insistere på lave lønnsforskjeller mister de produktive medlemmer som har lite å tjene på små forskjeller. De velger seg heller jobber hvor de får mer igjen for sin produktivitet; jobber hvor fagforeningene står svakere og lønnsforskjellene er større. Enhver fagforening må derfor nøye avveie et ønske om små lønnsforskjeller mot et ønske om å beholde produktive medlemmer».

Tidlig start
Mari Rege holdt foredraget Tidlig start på årskonferansen til NHO Telemark 3.3. Konferansen samlet 185 ledere fra medlemsbedriftene og offentlig sektor – samt politikere.

Ingenting i luften
Rune Dahl Fitjar skal presentere artikkelen Theres nothing in the air: On randomness and purpose in the emergence of innovation partnerships på konferansen Association of American Geographers Annual Meeting i Tampa, Florida (8.-12.4). Artikkelen er skrevet sammen med Andrés Rodriguez-Pose (London School of Economics).

Usikker verden
Det arrangeres et arbeidsseminar (Workshop on Partial Identification) ved HHUiS 7.-8.4 hvor professor Charles Manski (Northwestern University) blant annet presenterer artikkelen Public Policy in an Uncertain World. Loran Chollete er faglig ansvarlig.

Norsk petroleum
27.3 holder Klaus Mohn en gjesteforelesning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forelesningen til Klaus har tittelen Norwegian Petroleum: Prosper or Perish?

Etikk og samfunnsansvar
NRØAs fagkomité i etikk, ledet av Tarjei Mandt Larsen, la før jul frem sin rapport om undervisning i etikk og samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning. Den 14. mars presenterte Tarjei rapporten på et møte i Universitets- og høyskolerådets arbeidsgruppe om irregularitet, som ble avholdt ved UiS.

Wisconsin School of Business
Uke 13 hadde HHUiS besøk av studenter fra Wisconsin School of Business, USA. Besøket er en del av et utdanningssamarbeid mellom disse to partene. Kenneth Wathne, som har vært svært sentral i dette arbeidet, sier følgende til uis.no: «Dette vil være det første steget mot å få på plass en utvekslingsavtale med et topp amerikansk universitet som er spesielt tilpasset studentene ved HHUiS».

Formuesforvaltning og fossil energi
19.3 hadde Klaus Mohn en kronikk på NRK Ytring kalt Formuesforvaltning og fossil energi. Regjeringen, KrF og Venstre har vedtatt at et ekspertutvalg skal vurdere nedsalg av Oljefondet sine aksjer i fossilselskap. Klaus mener dette er klokt, for han er ikke overbevist om at et nedsalg nødvendigvis er lurt: «Oljefondet har blitt større enn dei fleste kunne tenke seg, og har vakt internasjonal merksemd for profesjonalitet, openheit og gode resultat. Slike kvaliteter har skapt eit omdømme rundt forvaltninga av norske naturressurser som det er viktig å verne om. Det gjer ein best ved å la tilpassingar og tiltak komme som resultat av ein grundig fakta- og kunnskapsbasert strategiprosess».

Fra unionisme til uavhengighetsavstemning
Rune Dahl Fitjars artikkel Skottland – fra unionisme til uavhengighetsavstemning,kommer på trykk i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift nummer 1/2014.

Velferdsstaten
Ingeborg F. Solli holdt et innlegg kalt Diverging Destinies in a Generous Welfare State under Espen Bratbergs 60-årsjubileumsseminar (7.3) på Institutt for økonomi, UIB.

Ernæring og forbrukerpsykologi
Elisabeth Lind Melbye deltok på The 12th Nordic Meeting for Dietitians arrangert i Bergen. Her møtes kliniske ernæringsfysiologer og andre mat- og ernæringseksperter fra offentlig virksomhet og industri til kunnskapsutveksling og debatt. Elisabeth hadde et innleg 21.3, hvor hun presenterte artikkelen Promotion and prevention focused feeding strategies – an integration of food-related parenting practices with regulatory focus theory (skrives sammen med Håvard Hansen). Artikkelen integrerer teorier fra to grener i faglitteraturen; ernæring og forbrukerpsykologi. Artikkelen bidrar således til kobling av ernærings – og forbrukeratferdsforskningen. På grunn av et stadig økende fokus på mat og helse, har både ernæringsmiljøer og matindustri etterspurt slike koblinger de senere årene.

Oljetrykket
20.3 arrangerte Næringsforeningen i Stavanger et seminar kalt Oljetrykket, hvor Klaus Mohn holdt foredraget Status og utsikter for norsk sokkel: Marknadskreftene rår. Seminaret ble dekket av Teknisk Ukeblad, og de gir et omfattende intervju med Klaus, som mener norsk olje- og gassindustri går spennende tider i møte: «(…) Når du har en flat vekst, og noen øker, så vil det også bety at andre segmeneter får en nedgang. Her tror jeg bedrifter knyttet til nybygg vil oppleve et fall. Verftene merker allerede en tørke i aktiviteten, og det er kanskje de som kan komme til å få det verst. Fallende konkurranseevne gjør at det også lekker oppdrag til utlandet». Klaus ble også intervjuet om seminaret i Rogalands avis (21.3) og på nettportalen sysla.no.

Changing Distributions
26.3 presenterte Eric Bettinger (Stanford Graduate School of Education) artikkelen Changing Distribution: How online college classes alter student and professor performance. Dette var del av seminarserien Økonomi og finans.

Staten saksøkes for flere titalls milliarder
Aftenbladet har 19.3 en sak om fire internasjonale investeringsselskaper og pensjonsfond som har gått til sak mot den norske stat. I juli 2013 implementerte regjeringen tariffendringer for nye gassvolumer gjennom gassrørledningssystemet Gassled. Konsekvensene er at oljeselskapene får et avslag i prisen på gasstransport, mens utenlandske pensjonsfond tjener mindre penger til sine pensjonssparere. Klaus Mohn er intervjuet i saken: «Isolert sett vil nok tariffjusteringen bidra til å redusere appetitten for investeringer i gassrørledninger i Norge. Det spørs hvilken virkning som er viktigst: Hvis myndighetene har rett i at gevinsten er at oljeselskapene leter mer, så kan tariffjusteringen føre til økt aktivitet. Hvis ikke de har rett, risikerer en at endringen i tariffene gjør det vanskeligere å finansiere gassinfrastruktur andre steder på norsk sokkel, og at tiltaket blir kontraproduktivt».

Deltidsarbeid går i arv
Venke F. Haalands doktorgradsarbeid ble presentert i Stavanger Aftenblad 24.3. Svært forkortet beskrives arbeidet hennes slik: «Venke Furre Haaland si doktorgradsavhandling undersøkjer korleis ulike hendingar og forhold som menneskjer møter i oppveksten kan påverke viktige utfall som utdanning, løn og helse seinare i livet».