en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt fra Handelshøgskolen ved UiS - uke 11, 2015

Publisering på nivå 2: Profiting from Agglomeration?
Ragnar Tveterås har fått akseptert en artikkel i journalen Regional studies (nivå 2). Artikkelen er kalt Profiting from Agglomeration? Evidence from the Salmon Aquaculture Industry, og er skrevet sammen med Frank Asche (IØRP) og Kristin Helen Roll (IØRP).

Publisering på nivå 2: Hidden Benefits of Reward
Ola Kvaløy har sammen med Petra Nieken (Karlsruhe Institute of Technology og UiS) og Anja Schottner (University of Konstanz og UiS) fått antatt artikkelen Hidden Benefits of Reward: A Field Experiment on Motivation and Monetary Incentives for publisering i det anerkjente tidsskriftet European Economic Review (nivå2). Artikkelen viser et eksperiment som studerer sammenhengen mellom prestasjonslønn og motiverende lederskap. Artikkelen inngår i det NFR-finansierte forskningsprosjektet Feedback and Incentives: Maintaining Motivated employees, ledet av Ola og Mari Rege. Prosjektet finansierer blant annet Petra og Anjas bistillinger ved HHUiS.

Publisering på nivå 2: Productivity and Efficiency
Ragnar Tveterås
har fått antatt artikkelen Productivity and Efficiency Estimation: A Semiparametric Stochastic Cost Frontier Approach i journalen European Journal of Operational Research (nivå 2) sammen med Kai Sun og Subal C. Kumbhakar.

Sci-Tech Challenge
Senter for entreprenørskap er, sammen med Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, vertskap for den nasjonale finalen i den europeiske elevkonkurransen Sci- Tech Challenge i regi av Ungt entreprenørskap og Exxon Mobil. Konkurransen fant sted i Tjodhallen 10.3. Ove Tobias Gudmestad og Egil C. Svela var UiS-representanter i juryen som kåret Norges representanter til den europeiske finalen som finner sted i Bucuresti, Romania, senere i vår.

Etnosentrisme og valg av mat
Mette Vabø h
ar fått akseptert artikkelen Ethnocentrism and domestic food choice: Insights from an affluent protectionist market for publisering i Journal of Food Products Marketing. Artikkelen er skrevet sammen med Håvard Hansen, Kai V. Hansen (NHS) og Hilde Kraggerud (Tine FoU).

Bransjetreff, kapitalforvaltning
12.3 arrangerer Næringsforeningens ressursgruppe for kapitalforvaltning bransjetreff med MASTØK (linjeforening for masterstudentene ved HHUiS).

Markedsføring av funksjonell mat
Elisabeth Lind Melbye skal ha posterpresentasjon på en konferanse arrangert av Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF) i Oslo 16. -17.3. Artikkelen hun presenterer har tittelen Advertising functional foods: The effects of physical body size and appeal type on ad credibility and purchase intentions, og er skrevet sammen med Håvard Hansen og Yuko Onozaka. Artikkelen er under trykking og skal publiseres i Journal of International Food & Agribusiness Marketing.

Aksjonærene vil kreve cash
Klaus Mohn var 25.2 intervjuet av E24 om iveren etter utbytte i de store oljeselskapene. Klaus mener at oljeaksjonærene har sett seg lei av ukritisk pengebruk, og derfor nekter å gå med på utbyttestopp: «Aksjonærene krever cash, og vil ikke akseptere kutt i utbytte. De som kutter i utbytte, vil de straffe med å sende kursen ned».

I samme intervju er Klaus tydelig på at han tror investeringstoppen i norsk olje- og gassnæring er nådd - spørsmålet er heller hvor raskt det vil peke nedover: «Det beste vi kan håpe på nå er en flat utvikling. Men det meste trekker i retning av at aktiviteten kommer til å falle de neste årene».

Barn og mat
Elisabeth Lind Melbye har, sammen med Håvard Hansen, fått akseptert artikkelen Promotion and prevention focused feeding practices: Exploring the effects on healthy and unhealthy child eating i journalen BioMed Research International. Artikkelen skal publiseres i en spesialutgave med temaet Behaviour Change in Public Health: Evidence and Implications.


Fiskeri og havbruk
25.3 skal Ragnar Tveterås holde foredraget En sjømatnæring med konkurransekraft på generalforsamlingen og årskonferansen til Fiskeri og havbruksnæringen (FHL). Blant foredragsholderne finnes også statsminister Erna Solberg og fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Utvalgte regnskapsspørsmål
I uke 10 holdt Lars Atle Kjøde kurs i utvalgte regnskapsspørsmål for revisorer og regnskapsførere. Arrangør var revisorforeningen.

Liker Per Haarr å få kjeft?
5.3 hadde Linda Susanne Krüger en kronikk i Stavanger Aftenblad med følgende ingress: «Levekårsdirektørens løsninger for sykehjemmene i Stavanger er en brutal hån mot pasienter, pårørende og ansatte som har stått fram og fortalt sannheten». Linda angriper Haarrs løsningsforslag (kompetanseøkning og veiledning) på de siste månedenes kritikk av sykehjemsdriften i Stavanger: «Hva er det Haarr vil at lederne skal øke kompetansen i? Lojalitet? (…) Det er i hvert fall tindrende klart at direktøren og Stavanger kommune ikke tar inn over seg den kritikken som den siste tiden har haglet over dem».

Professor spår langvarig kyllingsvikt
20.2 var Håvard Hansen intervjuet av NRK Rogaland (TV og nett) om utfordringen med antibiotikaresistente bakterier i kylling, og effekten dette har hatt på salget av kyllingkjøtt. Håvard mener at svikten i salget av kyllingkjøtt kan bli langvarig: "Når me går inn i butikken og blir eksponerte for tusentals av inntrykk vil nokre av dei bli assosierte med negative ting. Var det siste du gjorde før du gjekk i butikken å lesa eit negativt oppslag om kylling, kan det vera du unngår den. Samtidig såg du kanskje ei fin annonse av eit ferdig fiskeprodukt, som i tillegg var på tilbod, som blir lettare å velja. (...) Får me igjen positiv omtale av kylling kan me oppleva ei utflating eller at folk som i dag vel fiskefiletar går tilbake til kyllingfilet. På den andre sida skal ein ikkje sjå vekk frå at fiskevanane festar seg".

Entreprenørskapsdagen 2015
Senter for entreprenørskap ved Egil C. Svela deltok, sammen med Start UiS, på Entreprenørskapsdagen for ungdomsbedrifter i Stavanger forum onsdag 4.3.

Åpen dag
10.3 ble Åpen dag arrangert ved UiS, og HHUiS bidro med fire foredrag: Kari Einarsen holdt foredraget Mobbing på arbeidsplassen, Truls Ellingsæter Hva er rettsvitenskap, Ingeborg F. Solli Tidlig innsats: Om læring i barnehagen og sosial utjevning og Ola Kvaløy Frykt og grådighet, et lynkurs i investeringspsykologi.

Kari var i tillegg intervjuet om innlegget sitt i NRK Rogaland (radio) samme dag.

Tviler på gassredning
25.2 var Klaus Mohn intervjuet av Finansavisen om oljeprisen og utsiktene for norsk økonomi. Klaus mener at den virkelige nedturen ligger foran oss, og tviler på at gasseksport fra Barentshavet blir redningen: «(J)eg sliter litt med å se at Norge skal greie å opprettholde sin rolle som gassleverandør til Europa utover en syv-åtte års horisont, med mindre det gjøres betydelige funn i mellomtiden. Og nå begynner det å haste, for det tar mange, mange år å utvikle et gassfunn. (…) I det bildet tror jeg utsiktene for europeisk energi- og klimapolitikk blir viktigere. Forholdet er at vi kan bli nødt til å få ut gassen før de stenger dørene».

Fiskerinæringens framtid
Ragnar Tveterås holdt foredrag og deltok i debatt med blant andre stortingspolitikerne Frank Bakke Jensen (Høyre) og Ingrid Heggø (AP) på folkemøte i Båtsfjord, Finnmark 2. 3. Folkemøtet var godt dekket av NRK i de nordlige fylkene med direkte innslag på radio og TV.