en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NEON konferansen 2014

Neon er nettverket for organisasjonsforskere i Norge. Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger er vertskap for konferanse som finner sted 25 . - 27. november 2014 .

NEON har mer enn 800 individuelle forskermedlemmer, dessuten er alle sentrale U&H-miljøer institusjonelle medlemmer. Hvert år arrangeres en nasjonal konferanse, og det er første gang denne finner sted i Rogaland. Professor emeritus Jan Erik Karlsen er konferansens leder, og lokalt vertskap er Handelshøgskolen ved UiS i samarbeid med Høgskolen Stord Haugesund, International Research Institute of Stavanger, Petroleumstilsynet og Statoil. Konferansen avholdes på Ullandhaug 25.-27.november, og omfatter både en PhD-skoledag og en forskerkonferanse.

Konferansen i 2014 - som faller sammen med Universitetet i Stavangers 10-års jubileum og Høgskolen Stord Haugesunds 20-års jubileum har overskriften «Bærekraftig organisering – nye endringsrom?». Hovedideen bak temavalget er å belyse de krav og forventninger som i dag og i den kommende generasjon vil prege samstyringen av organisasjoner i sterkt endrende omgivelser.

I økende grad stilles vi overfor spørsmål om hvordan teoretiske og forskningsbaserte innsikter kan komme til praktisk anvendelse i organisasjoner. Både offentlige og private aktører opplever nå landskap i rask endring. Demografiske trekk indikerer at organisasjoner ikke lenger kan forvente å hente inn nye og fullt utdannede ansatte, men må kunne iverksette livslang læring og håndtere fire generasjoner av ansatte samtidig.

I kunnskapssamfunnet må bedrifter og institusjoner skape og dele kunnskap, men hvordan ser kunnskapsoverføringen i og mellom formelle organisasjoner ut og hvordan kan man legge til rette for tverrfaglighet? Årets konferanse vil belyse disse utfordringene.

NEON 2014 er et felles løft. Over tid har deltakerne selv satt sitt tydelige bumerke på NEONs profil og vitalitet, både i programutvikling og publikasjoner innen feltet. Det håper vi også blir tydelig markert i 2014.
 

Her finner dere lenke til programmet for NEON214 (pdf).

For påmelding til konferanse, benytt denne lenken.


På vegne av arrangørene;
Jan Erik Karlsen