en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mari Rege tildelt Eilert Sundts forskningspris

På jubileumsårsmøte for Oslo Arbeidersamfunn ble Eilert Sundts forskningspris for 2014 tildelt UiS-professor Mari Rege. – Jeg er glad for denne anerkjennelsen. Prisen motiverer til å fortsette med forskning som kan bidra til en mer kunnskapsbasert politikkutvikling, sier Mari Rege.

 Eilert Sundts forskningspris bærer navnet til stifteren av Oslo Arbeidersamfunn og deles ut til personer som har utmerket seg i akademisk arbeid på områder som er av spesiell interesse for arbeiderbevegelsen.

I tillegg til diplom utdeles 30 000 kroner til prisvinneren. Styret valgte i år Mari Rege, professor ved Handelshøgskolen ved UiS, med denne begrunnelsen:


Bidratt til mer faktabasert debatt
 "Mari Reges fremragende innsats som forsker på sosial mobilitet, fødselspermisjon og barnehage har bidratt til en mer faktabasert debatt om et omstridt emne.

Barn og foreldrenes situasjon, betydningen av sosial bakgrunn for prestasjoner i skolen og betydningen av barnehage for barns utvikling er noen av de viktigste tema i dagens samfunnsdebatt.

Betydningen av barnehage
Spesielt Mari Reges arbeid i det regjeringsoppnevnte Fordelingsutvalget som skulle vurdere tiltak som ville styrke fordelingspolitikken og arbeidet med å kartlegge betydningen av barnehage for spesielt barn av lavere utdannede foreldre, er blitt sentrale referanseverk som brukes av redaktører, journalister, politikere og andre.

Dette er utvilsomt tema som er av spesiell interesse for norsk arbeiderbevegelse i kampen for bemyndiggjøring av alle mennesker uavhengig av økonomi, sosial bakgrunn, etnisitet og lignende. For den innsatsen tildeles Professor Mari Rege Eilert Sund forskningspris for 2014 fra Oslo Arbeidersamfunn».

Mari Rege

Mari Reges fremragende innsats som forsker på sosial mobilitet, fødselspermisjon og barnehage har bidratt til en mer faktabasert debatt om et omstridt emne, ifølge juryens begrunnelse.