en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mari Rege i grunnopplæringsutvalg

Professor Mari Rege ved Handelshøgskolen ved UiS er oppnevnt som medlem i et offentlig utvalg som skal vurdere i hvilken grad skolens innhold dekker de kompetanser som elevene vil trenge i et framtidig samfunns- og arbeidsliv.

Kunnskapsdepartementet melder at formålet med utvalget er å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv.

Utvalget skal levere en delinnstilling innen 1. september 2014 som presenterer et kunnskapsgrunnlag og en analyse av:

– den historiske utviklingen i grunnopplæringens fag over tid
– grunnopplæringens fag i forhold til land det er naturlig å sammenlikne oss med, herunder sammensetning, gruppering og innhold
– utredninger og anbefalinger fra nasjonale og internasjonale aktører knyttet til framtidige krav til kompetanse, som har relevans for grunnopplæringen.

Utvalget skal levere en hovedinnstilling innen 15. juni 2015 med vurdering av:

– i hvilken grad dagens faglige innhold dekker de kompetanser og de grunnleggende ferdigheter som utvalget vurderer at elevene vil trenge i et framtidig samfunns- og arbeidsliv
– hvilke endringer som bør gjøres dersom disse kompetansene og ferdighetene i større grad bør prege innholdet i opplæringen
– om dagens fagstruktur fortsatt bør ligge til grunn, eller om innholdet i opplæringen bør struktureres på andre måter
– om innholdet i formålsparagrafen for grunnopplæringen i tilstrekkelig grad reflekteres i opplæringens faglige innhold.

Minst ett av utvalgets forslag til endringer skal kunne realiseres innenfor dagens ressursrammer. 

En forutsetning for utvalgets arbeid er at den gjeldende formålsparagrafen for grunnopplæringen opprettholdes. Forslagene skal legge til grunn at elevene ved utgangen av grunnskolen fortsatt skal kunne velge mellom alle utdanningsprogrammer i videregående opplæring. Utvalget skal ikke foreslå en konkret fag- og timefordeling.

Følgende medlemmer er oppnevnt i utvalget:

Utvalgets leder:
Professor Sten Ludvigsen, Oslo

Medlemmer:
Styreleder Kjersti Kleven, Ulstein
Elev- og læringsombud Sigve Indregard, Oslo
Lege Bushra Ishaq, Oslo
Prosjektleder Helge Øye, Gjøvik
Rektor Pia Elverhøi, Tromsø
Skolesjef Eli Gundersen, Stavanger
Professor Mari Rege, Stavanger
Doktorgradsstipendiat Sunniva Rose, Oslo
Seniorforsker Henrik Thune, Nesodden

Les mer om grunnopplæringsutvalget

Professor Mari Rege

NYTT VERV: Professor Mari Rege er oppnevnt i et nytt utvalg for grunnopplæring.