en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mari Rege får NFR-verv

UiS-professor Mari Rege er utnevnt til medlem av Divisjonsstyret for Samfunn og Helse i Norges forskningsråd. - Jeg skal få være med på å legge føringer for hvordan vi skal fremme forskning av høy internasjonal kvalitet innenfor samfunn og helse, sier Rege.

- Jeg er glad for denne tilliten. Her er det mange store utfordringer som jeg gleder meg til å diskutere i styret. Divisjon for samfunn og helse har også fokus på forskningsformidling og dialog med brukergrupper. Det er også noe som engasjerer meg, sier Rege.

Vervet gjelder i fire år fra fra 1. juni 2011 til 31. mai 2015.

Divisjonsstyret for Samfunn og Helse har følgende medlemmer:
Direktør Tor Saglie (styreleder), UiO
Rektor Torun Lauvdal, UiA
Adm. direktør Nils Øveraas, Accenture
Professor Anne Husebekk, UiTø og Universitetssykehuset Nord-Norge
Adm. direktør og professor Gunnar Bovim, Helse Midt-Norge RHF
Direktør John-Arne Røttingen, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Seniorrådgiver Nina Tangnæs Grønvold, LO
Adm. direktør Sigrun Vågeng, KS
Professor Mari Rege, UiS
Forsker Gunnar Sørbø, CMI

Fire divisjonsstyrer
Hovedstyret i Forskningsrådet har oppnevnt fire nye divisjonsstyrer for kommende fireårsperiode. Antallet divisjonstyrer er utvidet fra tre til fire som følge av omorganiseringen fra tre til fire fagdivisjoner.

Nærmere en tredel av medlemmene er gjenoppnevnt. Sammensetningen skal sikre god representasjon fra de ulike universiteter, høgskoler, institutter, næringslivet og organisasjoner.

Les mer om de nye divisjonsstyrene i Forskningsrådet