en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Internasjonal konferanse om kontrakter

På forskningskonferansen "Law and Economics of Contracts" 16. og 17. juni vil fremstående forskere fra Europa, USA og Japan presentere perspektiver på samspillet mellom juridiske institusjoner, formelle og uformelle kontrakter, fordeling av økonomiske goder og økonomisk vekst.

Den internasjonale konferansen "Law and Economics of Contracts" arrangeres på Norges Handelshøgskole 16-17. juni, i samarbeid med UiS. Det er professor Ola Kvaløy ved Handelshøgskolen ved UiS som er medarrangør. Kvaløy har fått finansieringsmidler fra Forskningsrådet til konferansen.

Rettssytemets rolle
På konferansen vil flere juridiske og økonomiske perspektiver belyses. Et marked kan ikke fungere uten et rettsystem som kan beskytte avtalepartnere. Økonomisk forskning har ofte tatt som gitt at rettsystemet på en fullkommen måte sørger for at avtaler bli inngått og håndhevd til felles beste. Dette til tross for at det finnes store forskjeller mellom ulike lands rettsystem og nyere forskning som har vist at slike forskjeller kan få betydelige økonomiske konsekvenser.

For eksempel er det vist hvordan et lands rettsystem påvirker lønnsforhandlinger, entreprenørskap og finansiering av bedrifter. Det er også vist hvordan rettsystemet påvirker sosiale normer og betydningen av uformelle tillitsbaserte kontrakter.

Vil hedre Trond Olsen
Professor Trond Olsen, som er professor II ved UiS, fylte 60 år i desember. Konferansen arrangeres for å hedre Trond Olsens viktige bidrag til forskningsfeltet økonomisk kontraktsteori.

Konferansen er åpen for alle interesserte, og det er ingen påmelding. Men de som ønsker å delta på lunsj 16. og, eller 17. juni må melde fra til dagny.kristiansen@nhh.no

Se hele programmet