en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjonsbrev fra Handelshøgskolen ved UiS uke 3, 2014

Stiftelsen for anvendt finans
Aktører i finansnæringen i Stavangerregionen har gitt ni millioner kroner til videre utvikling av finansstudier og forskning ved UiS. Bidragsytere er Statoil ASA, SKAGEN AS, Sparebank 1 SR-Bank, HitecVision AS, Sandnes Sparebank, GE Money Bank, Time Sparebank og Klepp Sparebank. Målet er å øke kompetansen innenfor et område som er sterkt etterspurt blant finansmiljøene i regionen.

Samfunnsøkonomenes forskermøte
Ola Kvaløy presenterte artikkelen Hidden Benefits of Reward: A Field Experiment on Motivation and Monetary Incentives på Samfunnsøkonomenes forskermøte (på BI, Nydalen) uke 2. Medforfattere er Petra Nieken og Anja Schottner. I tillegg presenterte Venke F. Haaland artikkelen "The Intergenerational Transfer of the Employment Gender Gap" og Klaus Mohn artikkelen "Exploration risk in oil and gas shareholder returns".

FIBE-konferansen
Ola Kvaløy ga plenumsforedrag (key note) på FIBE-konferansen, NHH, 10.1. Foredragets tittel var "The behavioral economics of incentives and motivation".

Global økonomi og innovasjon
Rune Dahl Fitjar
skal holde innlegget "Slik skaper vi vellykket innovasjon i en global økonomi" på Vestlandskonferansen 2014 i Grieghallen i Bergen 23.1.

Gode tider og døden
I en artikkel i Aftenposten 13.1. presenteres forskning som viser at høy fart i norsk økonomi betyr flere dødsfall og dårligere helse. Kjetil Telle, forskningsleder i SSB, og Venke F. Haaland står bak forskningen. Telle er intervjuet i saken, og siteres på følgende: «Flere trafikkulykker, mindre trening, dårligere diett, økt alkoholkonsum og økt hyppighet av hjerte- og karsykdommer som følge av stress, er med på å sende dødeligheten opp i gode tider».

Doktorgradsdisputas
10.1 disputerte Svein Olav Krakstad med avhandlingen Essays in Finance.

Spillet om Sverdrupfeltet
I en artikkel i Dagens Næringsliv 4.1 om fordelingen av oljefeltet Johan Sverdrup, som geografisk er spredt ut over tre lisenser med ulikt eierskap, er Klaus Mohn intervjuet. Han mener at dragkampen kan føre til at selskapene borer flere brønner enn det som er nødvendig: «Det kan tenkes at tingene ville gått raskere dersom feltet hadde blitt unitisert tidligere».

Næringspolitikk i Stavanger
15.1 ble Klaus Mohn intervjuet av NRK Rogaland (radio) om næringspolitikken i Stavanger. Det ble også publisert en lengre artikkel basert på samme intervju med Klaus på nettsidene til NRK Rogaland samme dag. Klaus uttaler blant annet: «Når prosessen rundt næringspolitikken handler om å spesifisere og identifisere satsningsområder, sender det et signal om at påvirkning av prosessen kan gi avkastning for enkeltaktører, enkeltselskap og særskilte næringer». Klaus mener at ulempene ved alle kommunale og interkommunale selskaper som driver med næringspolitikk i regionen, er større enn fordelene: «Når det gjelder utvalget av morgendagens vinnernæringer så er det få som er like gode som næringslivet selv til å peke ut disse».

Innovasjonskonferanse i Nederland
Rune Dahl Fitjar skal presentere artikkelen "Cooperation through the Regional Filter" på Geography of Innovation Cenference 2014. Konferansen avholdes på Utrecht University 24.1. På samme konferanse presenterer Franz Huber (University of Southampton) artikkelen Global Pipelines for innovation in Norway». Artikkelen er skrevet sammen med Rune.
Ragnar Tveteraas presenterer artikkelen "Does the Offshore Oil and Gas Industry in Norway Benefit From Agglomeration?" Medforfatter er Marte C. W. Solheim.

Advertising functional foods
Elisabeth Lind Melbye, Yuko Onzaka og Håvard Hansen har fått akseptert artikkelen "Advertising functional foods: The effects of physical body size and appeal type on ad credibility and purchase intentions" i Journal of International Food and Agribusiness Marketing.

Den gode læreren
I et stort anlagt intervju i Stavanger Aftenblad 11.1, blir Ola Kvaløy spurt om større lønnsforskjeller i skolen vil gi flere lærere. Ola viser til ulike forskningsarbeid, og svarer et klart ja: «Det finst karrierevegar i skulen, men dei går ut av klasserommet. Det er uheldig. Ein bør innføre faglege karrierevegar der gode lærarar blir i klasserommet og blir belønna for det. I privat sektor har fleirtalet av bedrifter ulike former for prestasjonsbaserte ordningar. Også kunnskapsbedrifter som universiteta, har det. Her er det skulen som er ekstrem, med sin millimeterlikskap.»

Læringslivet
Mari Rege holdt 8.1 et innlegg på NHOs årskonferanse (Læringslivet) hvor hun understreket hvor viktig det er å se den samfunnsøkonomiske nytten av å investere i kvalitet i barnehagen. Hun viste til norsk og internasjonal forskning som viser at en investering i tidlig barndom og læring har stor virkning på barns muligheter til å lykkes senere i livet.
Maris innlegg medførte svært mye presseomtale, både lokalt og nasjonalt. 13.1 holdt hun samme innlegg på NHO Rogalands konferanse Solamøtet 2014.

Etikk og samfunnsansvar
Tarjei Mandt Larsen er leder for NRØA Fagkomité for etikk, som like før jul leverte en rapport om undervisning i etikk og samfunnsansvar i norsk økonomiutdanning. Med denne som bakgrunn ledet Tarjei 10.1 en sesjon på FIBE-konferansen (NHH) kalt Etikk og samfunnsansvar i økonomisk-administrativ utdanning.

Januarsalget
Håvard Hansen ble intervjuet av NRK Rogaland 3.1 i et innslag som stilte spørsmål ved om januarsalget er like interessant for folk nå som det en gang var, i og med at vi nå opplever å treffe på salg hele året.

Kvinner og arbeid
Venke F. Haaland fikk publisert artikkelen "Kvinner og arbeid" i Samfunnsøkonomen i desember