en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 9, 2014

Eilert Sundts forskningspris
På Oslo Arbeidersamfunns (OA) jubileumsmøte i februar ble Eilert Sundts forskningspris for 2014 tildelt Mari Rege. Prisen bærer navnet til stifteren av OA og deles ut til personer som har utmerket seg i akademisk arbeid på områder som er av spesiell interesse for arbeiderbevegelsen. I tillegg til diplom utdeles 30 000 kroner til Mari, som uttaler følgende: «Jeg er glad for denne anerkjennelsen. Prisen motiverer til å fortsette med forskning som kan bidra til en mer kunnskapsbasert politikkutvikling». 

Varme hjerter for kalde barn
Håvard Hansen h
adde 21.2 en kronikk på NRK Ytring, hvor han skriver om markedsføringseffekten knyttet til en reklamefilm laget for SOS-barnebyer. For SOS-barnebyer er målet å få seerne til å gi nitti kroner til barn i Syria. Håvard skriver: «Ved å spille på det vi kaller det «identifiserbare offer» oppnår SOS-barnebyer en mye større oppmerksomhet enn de ville gjort ved å bruke tall, statistikk og fakta som i mindre grad appellerer til våre følelser (…) Så når vi støtter SOS-barnebyer, deler filmen på sosiale medier eller gir den våre «likes», er det da omsorgen for de trengende i Syria som er drivkraften, eller omsorgen for vårt eget selvbilde og våre egne følelser. Svaret er nok sammensatt.» 

Gir brunosten grønt lys
NRK Vestfold intervjuet 22.2 Elisabeth Lind Melbye i forbindelse med den store mediedebatten som pågår om brunostens plass på norske matbord. Elisabeth forsvarer brunosten: «Noen ganger trenger småbarn noe søtt, og da kan brunosten være et greit alternativ (…) Enkelte barn spiser godt uansett, andre sliter kanskje med å få i seg nok næring og da er det viktig at de får spise noe de liker».

Vi lurer oss selv
24.2 er Ola Kvaløy intervjuet av Dagsavisen. Ola snakker om økonomisk adferd. Han poengterer blant annet at det er mye å tjene på å få et bevisst forhold til hvordan følelsene spiller oss et puss når vi disponerer pengene våre: «Har vi en aksje som går i pluss og en som går i minus, og skal selge en av dem, velger vi å selge den som går i pluss mens vi beholder tapsaksjen. Det er ikke nødvendigvis smart, men vi gjør det likevel fordi vi liker bedre å realisere gevinst enn tap».

Helse Stavanger
Aslaug Mikkelsen er gjenoppnevnt som nestleder i styret i Helse Stavanger.

Sløsing med kompetanse
I fredagskronikken i Dagens Næringsliv 28.2, skriver Mari Rege om hvordan kompetanse i liten grad blir belønnet i norsk arbeidsliv med utgangspunkt i OECDs såkalte PIAAC-undersøkelse: «En årsak kan være at norske arbeidsgivere ikke har samme muligheter til å vektlegge kunnskap og ferdigheter når det bestemmes hvem som skal forfremmes og få høyere lønn. En annen årsak kan være at norske arbeidsgivere ikke har samme mulighet til å benytte lønn som et verktøy for å rekruttere spesielt kompetent arbeidskraft (…) Begge disse to mekanismene innebærer at norske arbeidstagere ikke havner i de jobbene hvor deres kunnskap og ferdigheter best kan utnyttes til å skape verdier. Vi er mindre produktive enn vi kunne ha vært».

Hukommelsestap i DNB
14.2 hadde Bernt Arne Ødegaard et leserinnlegg i Dagens Næring gjeldende en debatt om hvor stort handlingsrom Sparebankstiftelsen DNB har når det gjelder aksjesalg. Administrerende direktør André Stølen påstår at DNBs mulighet for aksjesalg er begrenset, men dette bestrides av Bernt Arne: «Med dagens aksjekurs i DNB er verdien av de DNB-aksjene som Sparebankstiftelsen DNB kan selge, steget videre til 3,5 milliarder. Det skulle være nok penger til kultur, friluftsliv og nærmiljø».

Egenpleie for enhver pris
25.2 ble Håvard Hansen intervjuet av NRK Lokalen (radio) om den voldsomme framveksten av helsestudioer som driver med pleie av både kropp og sinn. Håvard påpeker at dette er typisk for samfunn med stor velstand; fokus flyttes bort fra det materielle, som vi har mer enn nok av, til andre mål – som ulike former for selvrealisering.

Hyperaktive roboter
 Bernt Arne Ødegaard orienterer 28.2 Oslo Børs om funnene i sitt siste forskningsarbeid; Throttling hyperactive Robots.

Skjulte fordeler
Ola Kvaløy holdt 17.2 seminar på ESOP, UIO, hvor han presenterte artikkelen Hidden Benefits of Reward: A Field Experiment on Motivation and Monetary Incentives.

Gull mellom ørene
Sammen med Lars Erling Olsen fra Markedshøyskolen, hadde Håvard Hansen 19.2 et leserinnlegg i VG om OL og idrettsutøveres evige «fokus på arbeidsoppgaver». Håvard påpeker at ekstrem grad av selvkontroll «krever store kognitive ressurser, og her ligger et interessant dilemma. Kognitive ressurser er i utgangspunktet knappe ressurser, og når man bruker disse på selvkontroll vil det begrense ytelsen på andre aktiviteter. Paradokset er derfor at et sterkt fokus på arbeidsoppgaver skulle redusere evnen til å gå raskt på ski!» Han påpeker derfor at det kanskje ikke er slik at det fokuseres så veldig på arbeidsoppgaver underveis: «Kanskje de beste ikke tenker så mye i løypa, men isteden går på mental autopilot tillært gjennom tusenvis av treningstimer, slik at uproduktiv aktivitet vies minimale mentale ressurser».

Adferdsøkonomi
Ola Kvaløy holdt et foredrag om adferdsøkonomi på Jæren senioruniversitet 20.2.

Statsobligasjonsmarkedet
Siri Valseth holdt et lønsjseminar i Norges Bank 27.2 hvor hun presenterte noe av forskningen sin på det norske statsobligasjonsmarkedet.

På nattbordet
Klaus Mohn er 28.2 intervjuet i Dagens Næringslivs spalte På nattbordet, hvor kjente personer forteller om sine lesevaner. Klaus røper en forkjærlighet for norsk skjønnlitteratur – gjerne på nynorsk: Frode Grytten, Jon Fosse, Carl Frode Tiller, Tore Renberg og Tomas Espedal er forfattere som nevnes.

Oljeprisrekyl
Dagens Næringsliv skriver 20.2 om Skagenfondene som dumper oljeaksjer til fordel for fornybar energi. Klaus Mohn er intervjuet i saken, og uttaler følgende: «Det kritiske forholdet når det gjelder næringen og prisingen av oljeselskapene er oljeprisen. Mitt hovedsyn er at de neste årene er det risiko på nedsiden. Men slik som oljeselskapene agerer nå ved å fokusere på kontantstrøm og dempe investeringene, vil det også påvirke