en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 7, 2014

Publiseringspoeng
Registreringen av publiseringer i Cristin har en endelig frist 18.2. Per nå viser tallene allerede en svært betydelig framgang for HHUiS, fra 20 i 2012 til 27,49 i 2013.

Statoil må betale utbytte med lån
Statoil har ikke nok kontanter til å betale utbytte til eierne sine og må derfor låne penger. Stavanger Aftenblad skriver om saken 6.2, og Klaus Mohn er intervjuet. Klaus ser for seg tre måter Statoil kan bedre situasjonen på: Utbyttet til aksjonærene kan kuttes, selskapet kan ta opp mer lån for å finansiere investeringer – eller investeringer kan kuttes. Klaus mener det er sannsynlig at noe vil skje på investeringssiden: «Kutt i utbytte er lite populært hos aksjonærene og kan derfor gå ut over aksjekursen. Og de store oljeselskapene vegrer seg for å ta opp lån som er så store at det rammer gjeldsgraden. Det er konkurranse om å ha minst mulig lån for å sikre finansiell fleksibilitet og handlefrihet».

Mat ved diabetes
Elisabeth Lind Melbye holdt 11.2 et foredrag kalt Mat ved diabetes ved Lærings- og mestringssenteret ved SUS, avdeling Egersund.

Teorien er død – lenge leve teorien
I et innlegg (10.2) på nettstedet kampanje.com diskuterer Håvard Hansen, sammen med Lars Olsen og Adrian Peretz (begge fra Markedshøyskolen), et tidligere innlegg som påstår at det er behov for helt nye teorier innenfor markedsføring og forbrukeratferd: «Det ropes jevnlig om ny teori i bransjediskusjoner og det hevdes at alt vi trodde vi visste ikke passer lenger fordi verden i 2012, 2013 eller 2014 ser annerledes ut enn den gjorde i fjor. Jo da, av og til trenger man ny teori, og på verdensbasis er det flere tusen markedsføringsforskere som kontinuerlig jobber med teoriutvikling. Problemet er likevel at bransjen sett under ett ikke har tilstrekkelig teoretisk kompetanse om det man faktisk allerede vet i fagfeltet. Her skal vi akademikere ta på oss skyld, da vi ikke alltid er like flinke i vår formidlingsoppgave. Problemet med Lislevand og Tennøs argumenter er altså at de sparker opp vidåpne dører. Eller for å skrive om Tennøs eget sitat: kanskje reklamebransjen er der nå, men akademia har vært der lenge».

Doktorgradsseminar
Sveinung Eliassen og Sarah Lindeberg deltar på David Doublet- seminaret på Voss 17.- 18.2. Seminaret arrangeres av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og er en obligatorisk del av doktorgradsprogrammet.

Markedsføring av straff
Benn Folkvord holdt 5.2 et foredrag kalt Markedsføring av straff på studentenes quiskveld på Tappetårnet.

Andre folks penger
Miguel A. Luzuriaga presenterte 3.2 artikkelen Risk- taking with Other People’s Money, skrevet sammen med Ola Kvaløy og Kristoffer Eriksen, på et arbeidsseminar i adferds- og eksperimentell økonomi ved NHH.

Vil måle servicenivået i sentrum
Stavangerbutikkenes servicenivå skal kartlegges ved hjelp av såkalte «mystery shoppers» som besøker butikkene flere ganger. Aftenbladet skriver om saken 11.2, og Håvard Hansen er intervjuet. Han sier at kunder forventer ulik type service avhengig av butikkens konsept: «Tommelfingerregelen er at du skal ha et servicenivå som forsvarer imaget butikken prøver å etablere hos kundene. Alt må sende det samme signalet, både varer og servicenivå. Hvis du går til en klesbutikk som tar mål av seg til å bli opplevd som upscale og high end, skapes det også forventning om at de ansatte er velkledde, kunnskapsrike og yter et høyt servicenivå».

EØS-midler
Jan Frick, Thomas Laudal, Ola Barkved, Thorvald Gundersen og Murshid Ali sendte 24.1 en søknad om EØS-midler sammen med Spiru Haret University i Bucarest, Romania. Temaet for søknaden er Knowledge-based Virtual Collaborative Environments to Enhance Innovation in Organizations. UiS’ andel i søknaden er 340000 euro over tre år.

Jan Frick, Dag Osmundsen, Ole-Erik Endrerud, Jacob Beer, og Murshid Ali sendte 31.1 søknad om EØS midler sammen med University of Hradec Kralove, Tjekkia. Temaet for søknaden er Agent-Based Economic Modelling and Simulations. UiS’ andel i søknaden er 500000 euro over tre år.

Personalnyheter
Venke Furre Haaland har fått godtatt sin doktorgradsavhandling, og disputerer 14.3.

Klaus Mohn ble i november ansatt som professor II ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Mandag 17.2 begynner Truls Ellingsæter i en ny stilling som universitetslektor innenfor fagområdet rettsvitenskap.