en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 5, 2014

Økonomer, lærere, andre mennesker og gulrøtter
I Stavanger Aftenblad (SA) 28.1 svarer Ola Kvaløy på et innlegg av Mie Hidle i samme avis 25.1. Hidles innlegg var et kritisk svar til Olas tanker om prestasjonslønn i skolen slik disse ble presentert i SA 11.1. Hun hevder at prestasjonsbasert lønn skaper «surhet, sårhet og fjesking, kort sagt dårlig arbeidsmiljø». Ola imøtegår dette i sitt svar, og sier blant annet: «For det første har mitt ærend vært barnas skoleresultater, ikke kosen på lærerværelset. Jeg har etter beste evne, og uten partsinteresser i saken, gjennomgått forskningslitteraturen på området. Hovedbildet er at lønn etter resultat har positiv effekt».

I fredagskronikken (Kontroll eller gulrot) i Dagens Næringsliv, skriver Ola Kvaløy om tilsvarende forhold: Behovet for en modernisering av lærernes lønns- og rekrutteringspolitikk. Han mener at KS ikke bør jobbe for løsninger som kan signalisere mer kontroll og mindre fleksibilitet når det gjelder lærernes arbeidstid: «La arbeidstiden ligge. Gi frihet, men krev større lokalt spillerom i lønnsdannelsen. La de gode lærerne bli belønnet, og utstyr i tillegg skoleledelsen med tilstrekkelige insentiver og muligheter til å tiltrekke seg de beste. Med fleksibel arbeidstid og riktige insentiver vil lærerne selv tilpasse seg det som tjener elevene best».

Utveksling
HHUiS har inngått utvekslingsavtaler med School of Business and Economics, University of Münster (Tyskland) og Faculty of Economics and Business, University of Leuven (Belgia).

Tidlig læring avgjør
28.1 holdt Mari Rege et foredrag kalt En samfunnsøkonoms perspektiv på barnehager på en nasjonal konferanse om barnehager. Konferansen ble holdt i Oslo, og målgruppen var rådmenn, ordførere og andre lokalpolitikere; barnehageansvarlige i kommuneadministrasjonen og private barnehageeiere.

Mari Rege ble i den forbindelse også intervjuet av Dagsavisen (29.1). Hun har tidligere blitt beskyldt for å se på barn som små vandrende bidrag til brutto nasjonalprodukt, og i intervjuet kommenterer hun dette slik: «Det skapes et kunstig skille mellom lek og læring. Folk ser for seg at barna skal sitte ved en pult og lære seg tall og bokstaver. Slik er det ikke. Læring i barnehagen foregår gjennom lek. Jeg har støtte fra mange pedagoger når jeg sier at økt fokus på læring i barnehagen ikke står i motsetning til barndommens egenverdi og viktigheten av lek».

Tilbake til fortiden
I sin faste spalte i Stavanger Aftenblad (Liv og levebrød) skriver Benn Folkvord 20.1 om globalisering og de negative konsekvensene dette kan ha for reguleringen av arbeidslivet og velferdsstatsløsninger: «Man kan mene hva man vil om både EU, EØS-avtalen og multinasjonale selskaper, men internasjonaliseringen er kommet for å bli. Med det gir man i realiteten opp ganske mye av nasjonalstaten og nasjonal suverenitet. Det er et selvbedrag å late som om Norge er noe annet enn et ungt og lite land. Også på den globale arenaen er det slik at de som er små av vekst og er unge av alder har begrenset innflytelse. Det er neppe annet å gjøre enn å konkurrere som best man kan. Det kan fort innebære å bli dårligere på det vi lenge har vært svært gode på: velferd. Ett skritt fram for et internasjonalt tilpasset næringsliv kan være to skritt tilbake for velferdsstaten. Velkommen til fortiden.»

Strategisk HRM
Boken Strategisk HRM, med Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal som redaktører, ventes utgitt i april. Foruten Aslaug og Thomas selv, har boken bidrag fra, blant andre, Gunhild Bjaalid og Ola Kvaløy.

Dyrere klær og status
Stavanger Aftenblad hadde 25.1 en artikkel om butikker som ser en tendens til at folk kjøper færre, men dyrere ting. Håvard Hansen er intervjuet i saken: «Når det gjelder symbolbærende varer, som for eksempel klær, forsvinner symbolikken i å ha noe eksklusivt når alle har det. Lista må heves hele tiden. Dette betyr bare at vi lever i et land som flyter over av melk og honning. De med høyest inntekt kjøper dyrere og dyrere, og etter hvert følger de andre på. Det blir en evig runddans og det som symboliserer suksess og velstand blir dyrere og mer råflott».

Brunos og yoghurt
24.1 skriver Stavanger Aftenblad om Engleongane barnehage på Figgjo som vil servere barna sunn mat, og har forbud mot yoghurt, syltetøy og brunost. Elisabeth L. Melbye er intervjuet: «Noen barn sliter i perioder med appetitten og dersom et barn ikke får i seg nok mat, så er det bedre at det får en skive med syltetøy enn ingen mat, selv om syltetøy ikke trenge å stå på bordet til hvert måltid. Yoghurt er en viktig proteinkilde for mange barn og jeg ville også sagt at det var greit med en skive brunost. Det er viktig å være litt pragmatisk,.»

Unngå depresjon og angst med nye joggesko
Sportskjeden Sport1 skremmer med tidlig død, angst og depresjoner for å få folk til å kjøpe nytt treningsutstyr. De framviser konsekvensene av å ikke være fysisk aktiv, samtidig som de frister med tilbud på sportsustyr. Håvard Hansen ble intervjuet av NRK Rogaland om dette i radioens morgensending 24.1, og han sier blant annet: De tre viktige tingene med reklame er oppmerksomhet, oppmerksomhet, oppmerksomhet. Det har denne sportskjeden fått, men så er spørsmålet om all PR er god PR.» Det ble også lagt ut en større artikkel om dette på NRK Rogalands nettsider samme dag.