en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvordan forvalte andres penger?

Fredag 16. januar disputerer Miguel Angel Luzuriaga Moreno for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger. Han stiller spørsmålet: Er folk mer eller mindre risikovillige, eller tillitsfulle, hvis det er andres penger som står på spill?

Ved hjelp av kontrollerte eksperiment undersøker Miguel Luzuriaga hvordan folk tar økonomiske beslutninger på vegne av andre. Han studerer spesielt situasjoner hvor enten tillit eller risiko er involvert.

Luzuriaga viser at det er vanskeligere å gjennomføre profitable tillitsbaserte transaksjoner hvis tillitsbeslutningen er delegert. Grunnen er at det er vanskeligere å gjengjelde positive tillitsfulle handlinger dersom gjengjeldelsen ikke kommer beslutningstaker direkte til gode.

Tar lavere risiko på andres vegne
Han viser også at folk har en tendens til å ta lavere risiko på vegne av andre enn på vegne av seg selv. Imidlertid finner han at folk tror at andre tar mer risiko på vegne av andre enn på vegne av seg selv.

Luzuriaga finner også at beslutningstakers informasjon om oppdragsgivers kjønn eller personlighetstrekk kan ha betydning for risikobeslutningene.

Delegering av beslutninger
Forskningsarbeidet kan bidra til belyse hvordan folk som forvalter andres penger tenker og handler.

Forskningen kan også vise hvordan delegering av økonomiske beslutninger påvirker økonomiske utfall. Dette er relevant for mange type transaksjoner både i markeder og organisasjoner.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet i Stavanger. Hovedveileder har vært UiS-professor Ola Kvaløy, og medveileder har vært førsteamanuensis ved UiS, Kristoffer W. Eriksen.

Tittel på avhandlingen er «Tillit, risikotaking, og sosiale preferanser».

Oppvokst i Mexico
Miguel Angel Luzuriaga Moreno er 35 år og kommer fra Puebla i Mexico. Han har en bachelor i Business Administration fra Universidad de las Americas-Puebla (2002) og en master i økonomi og administrasjon fra Handelshøgskolen ved UiS (2010).

Luzuriaga har vært tilknyttet Handelshøgskolen ved UiS.

Les mer om disputasen

Miguel Angel Luzuriaga Moreno

DISPUTERER: 16. januar forsvarer Miguel Angel Luzuriaga Moreno sin doktorgrad i økonomi ved UiS.