en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Handelshøgskolen ved UiS har fått støtte fra SIU for etablering av et partnerskap med University of Wisconsin - Madison

Handelshøgskolen ved UiS har fått tildelt midler i forbindelse med Kunnskapsdepartementets Strategi for høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika, for etablering av partnerskap med University of Wisconsin - Madison.

Det er veldig gledelig at Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger nådde opp i den harde konkurransen om såkornmidler tildelt gjennom Senter for internasjonalisering av utdanning. Støtten er gitt til arbeidet med å etablere et formelt partnerskap mellom University of Wisconsin-Madison School of Business og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Avtalen om etablering av partnerskap er utarbeidet av professor Kenneth H. Wathne i samarbeid med Marketing Department ved University of Wisconsin-Madison School of Business, som i 2011 ble rangert som nr. 4 i verden på Financial Times sin liste over verdens beste Business Schools innenfor området Marketing .

Prosjektmidlene er et tiltak under Kunnskapsdepartementets Strategi for høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika (2012-2015) som skal bidra til flere institusjonelle partnerskap, økt utdanningssamarbeid og økt studentmobilitet mellom Norge og Nord-Amerika.

Av 85 søknader var den fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger blandt de 20 som ble innvilget prosjektmidler. Det er også verdt å merke seg at Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger var den eneste handelshøgskolene som fikk midler.
 

For mer infomasjon om prosjektet, vennligst ta kontakt med professor Kenneth H. Wathne.