en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Handelshøgskolen ved UiS får midler gjennom femårig avtale mellom Statoil og Universitetet i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er del av en avtale som gir UiS 30 millioner kroner til forskning over en femårsperiode.

Handelshøgskolen ved UiS er tilgodesett med betydelige midler under en ny femårig avtale med Statoil med sikte på å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor fagområder som er strategisk viktige for begge parter.

HHUiS vant fram med en søknad om å styrke forsknings- og undervisningsaktiviteter innenfor energi- og petroleumsøkonomi. Tildelingen vil brukes til å rekruttere en doktorgradsstipendiat i petroleumsøkonomi, og åpner i tillegg for å knytte relevant kompetanse til fagmiljøet gjennom en ny professor II-stilling.

"Dette er en gledelig nyhet som vil bidra til å bygge kompetanse innenfor et svært interessant og relevant fagområde", sier professor Klaus Mohn ved HHUiS. "Vi håper med dette å kunne ruste kapasiteten vår både når det gjelder forskning og undervisning rundt økonomifaglige tema i grensesnittet mellom energi, petroleum og samfunnsutvikling", fortsetter han med entusiasme.

I tillegg til et nytt doktorgradsprosjekt innenfor petroleumsøkonomi, vil midlene bli brukt for å styrke tilbudet av undervisning og veiledning av studenter med interesse for økonomiske sammenhenger mellom energi, finans, økonomi og politikk.

"Vårt håp er at disse tilleggsressursene også kan styrke samarbeidet med andre relevante fagmiljøer, ved UiS, i Norge og internasjonalt", avslutter Klaus Mohn.
 

 

Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøgskolen på UiS.

Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøgskolen på UiS.