en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gode tall på antall utvekslingsstudenter på Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS) har hele 56 innreisende utvekslingsstudenter som følger ett eller to semestre for studieåret 2014-2015 her i Stavanger.

Den største gruppen er fra Frankrike, men også Nederland, Belgia, Danmark, Sverige, Østerrike, Tyskland og Spania er representert. Det er bare ett institutt på UiS som har noe flere innreisende studenter.

Handelshøgskolen ved UiS tilbyr et vidt spekter med emner som ved behov kan undervises på engelsk på bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon. På masterstudiet til siviløkonomtittelen er det lagt opp til at alle emner, med noen få unntak undervises på engelsk.

Dette er en del av HHUiS sin strategi og satsing for å gjøre våre kandidater best mulig rustet med tanke på et internasjonalt arbeidsmarked. I tillegg har den store andelen internasjonale bedrifter som er etablert i denne regionen og det faktum at stadig flere norske bedrifter i økende omfang forholder seg til et internasjonalt marked og internasjonale samarbeidspartnere, medført et behov blant våre studenter å ha en solid forståelse for sitt fagområdet på engelsk 

I forbindelse med internasjonal student- og forskningsutveksling vil denne satstingen om å gjøre studiene stadig mer internasjonalt rettet kunne styrke HHUiS sine muligheter til videre utvikling og spennende samarbeid både innenfor akademia og med arbeidslivet.