en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

God jul og godt nytt år fra HHUiS!

I denne artikkelen er det også informasjon om hva noen av våre ansatte har gjennomført i desember. HHUiS ønsker alle sine studenter, kolleger og samarbeidspartnere en riktig god jul og godt nytt år!

Julekort fra HHUiS 2013

Andres folks penger
Miguel A. Luzuriaga og Ola Kvaløy har fått akseptert artikkelen "Playing the trust game with other people’s money" for publisering i Experimental Economics, som er et tidsskrift på nivå 2.

Forbrytelse og flaks
I spalten Liv og levebrød i Stavanger Aftenblad 9.12, skriver Benn Folkvord om flaks og markedsføring av straff: «Desto alvorligere konsekvenser en handling får, desto mer oppmerksomhet får saken. Når man straffer hardere i saker som får mye oppmerksomhet skapes det et inntrykk av at straffene er strengere enn det de er. Det viktigste er tross alt ikke hvor strenge straffene er, men hvor strenge folk tror straffene er: Den allmennpreventive effekten trenger media for å ha full effekt. Avisene skriver mer om en sak hvor uaktsom kjøring har forårsaket en dødsulykke enn en hvor uaktsomheten har forårsaket en fartsbot. Logikken blir da slik at det gjelder å straffe ekstra hardt i saker som får mye oppmerksomhet. Stakkaren med uflaks betaler altså prisen det er å markedsføre straff».

Min Novation
Jan Frick og Torleiv Bilstad (Teknat) deltok på avslutningskonferansen i prosjektet Min Novation 4.- 7.12. Konferansen ble avholdt hos leadpartner AGH i Krakow, Polen. Prosjektet har jobbet med rensemetoder og håndtering av avfall fra gruver og petroleumsboring. Prosjektet er finansiert av InterReg 4b BalticSea, og har hatt deltakere fra Sverige, Finland, Estland, Polen, Tyskland og Norge.

Arbeidstilsynet
Aslaug Mikkelsen
holdt et foredrag for Arbeidstilsynet region sør i Vrådal 28.11. Temaet for foredraget var nye organisasjonsformer og konsekvenser for medarbeidere.

Tidlig innsats er lønnsomt og rettferdig
1.12 hadde Ingeborg Foldøy Solli et debattinnlegg på Aftenpostens nettsider. Hun skriver om viktigheten av tidlig innsats, og skriver innledningsvis at «(i)nvesteringer i barns oppvekstmiljø og gode barnehager vil sikre mer produktive arbeidstakere og færre som faller ut av arbeidsmarkedet». Ingeborg påpeker videre at «(e)n stor del av den norske arbeidsstyrken lever av offentlige overføringer. Det er kostbart både for samfunnet og den enkelte. Hvis vi nøster oss tilbake finner vi at uforholdsmessig mange av dem som faller ut av arbeidsmarkedet aldri fullførte videregående skole. Vi vet også at de som ikke fullfører videregående skole gjorde det i snitt dårligere i grunnskolen enn befolkningen ellers. Faresignalene viser seg altså tidlig (…) Desto tidligere tiltakene settes inn, desto sterkere er de positive effektene både på utdanningsløpet og arbeidsmarkedsdeltakelsen».

Økonomenes jul
Ola Kvaløy skriver 13.12 lettere selvironisk (på økonomenes vegne) om gaver og gud på sin faste kronikkplass (Fredagskronikk) i Dagens Næringsliv. Om gaver: «I en undersøkelse av virkelige gaver (ikke hypotetiske) fant forskere at folk i gjennomsnitt verdsetter gavene til mer enn det dobbelte av innkjøpspris. Dette noe optimistiske anslaget ble moderert av de anerkjente økonomene John List og Jason Shogren, som likevel kunne slå fast, ved hjelp av kontrollerte eksperimenter, at julen gir klare velferdsgevinster». Om religiøsitet: «Nyttemaksimerende individer etterspør religiøse tjenester for å tilfredsstille religiøse behov, og kirken tilpasser seg det religiøse markedet på samme vis som andre bedrifter». Om det guddommelige: «Hvorvidt Gud eksisterer eller ikke, har økonomer foreløpig ikke et svar på. Men det kommer. I mellomtiden får vi glede oss over julegavene».

Snevert om økonomiutdannelse
6.12 hadde Dagens Næringsliv en reportasje om kvantitet, kvalitet og tilbudet på økonomiutdanning i Norge. Hovedbudskapet her var at økonomistudiet tynnes ut. NHH og BI hevder blant annet at det kun er plass til to handelshøyskoler av høy kvalitet. Bjarte Ravndal og Espen Gressetvold (nestleder i NRØA) imøtegår dette i et debattinnlegg i samme avis 12.12: «Andre institusjoner har over lang tid vist at de har livets rett, også innenfor mastergradsutdanning. Det kan til og med hende at de to store også må skjerpe seg med økende nasjonal konkurranse.» Det understrekes også at det er mulig det er for mange høyere utdanningsinstitusjoner spredt utover landet: «Dette er ikke en diskusjon om strukturen for økonomisk-administrativ utdanning – det er en diskusjon om hvilken struktur vi ønsker for universitets- og høyskolesektoren i Norge».

Opplevelser som julegaver
11.12 ble Håvard Hansen intervjuet på morgensendingen til NRK Rogaland (radio) om trenden med å gi opplevelser i julegaver. Håvard fortalte at dette er en sterkt økende trend, og at det nok henger sammen med folks behov for å gi noe som skiller seg ut, og som er tilpasset en tilværelse hvor det er knapt med tid: Skal en unne seg opplevelser, må det nesten komme i form av gaver.

ITRACT
Jan Frick var på prosjektmøte og konferanse (ITRACT) i Karlstad, Sverige, 27.-29.11. ITRACT er et prosjekt for å bedre offentlig transport ved hjelp av WiFi, og prosjektet ble nylig utvidet av InterReg 4b NorthSea.

Personalnyheter
Jan Frick har vært hovedveileder for Emad el Magraby, som har fullført et doktorgradsløp ved HHUiS. El Magraby disputerer våren 2014. Til vanlig er han ansatt ved AAST (Arab Academy for Science and Transport) i Alexandria, Egypt. AAST er eid av den arabiske liga og har avdelinger i alle 16 arabiske land. AAST i Alexandria har cirka 8000 studenter.