en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foredrag med søkelys på finansnæringen

Snylter eller verdiskaper? Styrt av frykt og grådighet? Det er spørsmål som vil bli belyst når tidligere bankdirektør Terje Vareberg og UiS-forsker Ola Kvaløy holder foredrag om finansnæringen.

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til åpent møte på Arkeologisk museum i Stavanger. Det skjer tirsdag 15. november kl 19:00.

Denne kvelden vil det bli holdt to foredrag:

1) Finansnæringen - snylter eller verdiskaper v/Terje Vareberg
Vareberg vil søke å belyse på en overordnet måte banksystemets/finansnæringens rolle i en moderne pengehusholdning. Han vil drøfte årsaker til finanskrisen i 2008 og den krisen den vestlige verden og særlig Europa står midt i forløpet av.

2) Frykt og grådighet i finansmarkedene v/Ola Kvaløy
Standard økonomisk teori tar utgangspunkt at vi alle er rasjonelle, og får derfor ofte problemer med å forklare finansiell atferd. Nyere forskning viser nemlig at vi risikerer å gå i en rekke mentale feller når vi gjør investeringsbeslutninger.

Foredraget vil belyse denne forskningen og vise hvor viktig den er for å forstå finansmarkedene.

Åpent møte
Dette er et fellesmøte med Vitenskapsakademiet i Stavanger. Gratis og åpent for alle interesserte.

Les mer om arrangementet her