en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etblering av egen bedrift, ny bok av Ola Barkved

Einar Vaardal-Lunde og Ola Barkved har gitt utboken "Etablering av egen bedrift". Boken skal være et praktisk og godt hjelpemiddel for de som ønsker å starte egen virksomhet.

Meningen med boken er å gi etablerere hjelp til "å få snudd alle steiner" og dermed få redusert usikkerheten knyttet til det å starte egen virksomhet. Et gammelt ordtak sier at "liten tue kan velte stort lass". Forfatterene forespeiler at hvis boka brukes riktig, skal en bli observant på hvor "fellene" ligger og hvordan disse skal unngås.

Boken "Etablering av egen bedrift"  en ny utgave av boken "Slik lager du en kundeorientert forretningsplan". Bakgrunnen for at Vardal-Lunde og Barkved har laget en ny utgave innenfor dette temaet er at de nå har fått 10 nye år med erfaringer som rådgivere for etablerere og i etablerte bedrifter, fra styrearbeid og som forelesere i emnene ledelse, etablering, markedsføring og økonomi. I tillegg har de også med seg ferske erfaringer fra oppstart og drift av egne firmaer.

I boka er det flere bidrag fra både etablerere og personer/institusjoner som arbeider med etablering.