en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Disputerer om barns matvaner

Torsdag 26. april disputerer Elisabeth Lind Melbye for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger. Tittelen på avhandlingen er ”Mat-relaterte foreldre-barn interaksjoner: betydningen av barns kognisjoner og foreldres matrelaterte atferd for barns inntak av sunne matvarer”.

Norske barn spiser betydelig mindre frukt og grønnsaker enn det som er anbefalt. I lys av dette har formålet med doktorgradsarbeidet vært å bidra til økt forståelse av foreldres innflytelse på barns spiseatferd.

Avhandlingen til Melbye består av tre studier hvor den første tar for seg testing og tilpassing av et måleinstrument, The Comprehensive Feeding Practices Questionnaire (CFPQ), blant foreldre til norske 10-12-åringer.

CFPQ, som opprinnelig ble utviklet for foreldre til yngre barn (2-8- åringer), måler foreldres matrelaterte atferd i forhold til sine barn, og er tidligere testet blant amerikanske og franske småbarnsforeldre.

Barnas egne intensjoner
I den andre studien bruker Melbye dette måleinstrumentet til å undersøke i hvilken grad 10-12-åringers egne holdninger og oppfatninger og foreldres mat-relaterte atferd bidrar til å forklare variasjonen i barns intensjoner og atferd når det gjelder inntak av frukt og grønnsaker.

I den tredje studien utforsker Melbye direkte og indirekte sammenhenger mellom foreldres mat-relaterte atferd og 10-12-åringers inntak av grønnsaker.

Resultatene tyder på at CFPQ er et lovende instrument for måling av mat-relatert atferd blant foreldre til barn i 10-12-årsalderen og at 10-12-åringers egne holdninger og oppfatninger spiller en større rolle enn foreldres mat-relaterte atferd når det gjelder å forklare variasjonen i intensjoner og atferd med hensyn til inntak av frukt og grønnsaker.

Forskningen viser også at noen typer foreldreatferd er direkte relatert, mens andre er indirekte relatert til barns inntak av grønnsaker.

Familieorienterte tiltak
Økt forståelse av matrelaterte interaksjoner mellom foreldre og barn er nødvendig for å kunne utvikle effektive familieorienterte tiltak som kan bidra til å bedre barns kosthold, og dermed også øke barns inntak av frukt og grønnsaker.

Dette doktorgradsarbeidet bidrar til økt kunnskap om matrelaterte foreldre-barn interaksjoner. Forskningen kan dermed bidra til å utvikle effektive familieorienterte ernæringsintervensjoner.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Universitetet i Stavanger.

Klinisk ernæringsfysiolog
Elisabeth Lind Melbye er 40 år og fra Sandnes. Hun er utdannet klinisk ernæringsfysiolog ved Institutt for Ernæringsforskning, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Doktorgradsarbeidet er utført ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger.

Melbye er nå ansatt som postdoktor ved Handelshøgskolen ved UiS.

Disputas og prøveforelesning
Disputasen finner sted torsdag 26. april klokken 12.00 i Kjølv Egelands hus, KE C-101.

Prøveforelesningen er klokken 10.00. Oppgitt emne er ”How should 10-12 year olds eat in order to prevent excessive weight gain?”.

Hovedveileder har vært professor Torvald Øgaard, Universitetet i Stavanger, og medveileder har vært førsteamanuensis Nina Cecilie Øverby, Universitetet i Agder.

Bedømmelseskomité består av professor Lea Maes, University of Ghent, Belgia, professor Elling Bere, Universitetet i Agder og førsteamanuensis Trude Furunes, Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen er dekan Einar Marnburg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS.

Les også: Oppskrifta på gode matvanar

Elisabeth Lind Melbye (Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS)

DISPUTERER 26. APRIL: Elisabeth Lind Melbye har i sin doktorgrad forsket på hvordan foreldre påvirker barns matvaner.