en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID - FØRST - Informasjonsbrev fra Handelshøgskolen ved UiS - uke 3 2012

VEKSTEN OG FOLK: HAR VI FOR GODE TRYGDEORDNINGER?
Mandag 9.1 holdt Mari Rege et foredrag på Solamøtet. Foredraget hadde tittelen "Veksten og folk", og drøftet hvorvidt Norge har for inkluderende og sjenerøse trygdeordninger. Det har ikke vært en nedgang i trygdeytelsene de siste ti årene, og slik kan det konkluderes med at avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ikke har virket. Dette ble presentert i en artikkel i Stavanger Aftenblad 10.1, hvor Rege siteres på følgende: ”En av fem i arbeidsdyktig alder er ikke på jobb, samtidig som han eller hun mottar en helserelatert trygdeytelse, som uføretrygd, sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. IA- avtalen har ikke bidratt til å få en nedgang i helserelaterte ytelser.

” MILJØØKONOMENE: NY BLOGG
Gorm Kipperberg og stipendiat ved Norsk Hotellhøgskole (NHS) Petter Gudding har etablert en blogg for miljø- og ressursøkonomi: miljookonomene.blogspot.com. Bloggen vil fokusere på miljø- og ressursøkonomiske temaer og politikk.

SANDMO JUNIOR VISITING FELLOWSHIP
I forbindelse med mottakelse av Sandmo Junior Visiting Fellowship, gav Ola Kvaløy fredag 13. januar et seminar på NHH med tittelen The law and economics of relational contracts.

PROSJEKTSTØTTE
Senter for Innovasjonsforsking (SIF) var blant vinnerne av prosjekter finansiert av Regionale forskingsmidler. Etter å ha mottatt 32 søknader i høst, ga fondet tilsagn på totalt 23.7 millioner kroner til 13 ulike forskingsprosjekt. Sammen med Polytec, UiN, Haugaland Vekst, Karmøy kommune, Rogaland Ressurssenter og Greater Stavanger fikk SIF tilsagn om forskningsstøtte på 1.9 millioner til prosjektet Regionale Spin-Off-Akseleratorer. Hovedformålet med prosjektet er å lage regionale systemer hvor gode forretningsideer i bedriftene raskere kan utvikles og kommersialiseres i form av spin-off-etableringer. Tatiana Iakovleva er prosjektleder.

SKATTEKLAGENEMNDEN
Benn Folkvord er oppnevnt som nestleder i skatteklagenemnden ved Sentralskattekontoret for utenlandsskattesaker. Dette er en riksdekkende nemnd som behandler klagesaker frå utenlandske skatteytere.

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Gorm Kipperberg og Petter Gudding er invitert til å skrive bokkapittel i festskriftet til NHS i forbindelse med instituttets 100-års jubileum. Arbeidstittelen på kapittelet er "Valuation of environmental goods: Theoretical basis, methods and examples of applications to tourism studies in Scandinavia."

Seminarserien Økonomi og finans avholdt 20.1 åpent seminar med Benjamin Holcblat fra Carnegie Mellon University Tepper School of Business. Tittelen på seminaret var "Estimating Consumption-Bases Asset Pricing Models The ESP Approach".

Det avholdes også et åpent seminar 25.1 med Bjarni Torfason fra Columbia Business School. Seminaret har tittelen "Real Exchange Rate Information in Currency Strategies", og finner sted i EAL- hus (H125) fra 1130.

Ingeborg Solli var på Det nasjonale forskermøtet for økonomer på Ås 3.- 4.1 og presenterte artikkelen Lagging behind the Joneses: The impact of relative earnings on job quitting (skrevet sammen med Mari Rege).

Terje I. Våland og Ruth Vihovde Vestvik har fått publisert artikkelen ”Hvilke kostnadskomponenter gjør et energiselskap samfunnsansvarlig?” i Magma 0811. Artikkelen bygger på et studie av Lyse ASA som inngår i Vestviks masteroppgave innen samfunnsøkonomi.

Ola Kvaløy og Klaus Mohn har, sammen med Arngrim Hunnes (UiA), fått antatt artikkelen "An Empirical Study of Performance Appraisal and Career Opportunities" i tidsskriftet International Journal of Business and Management. Artikkelen studerer hvordan ansatte i Statoil oppfatter sammenhengen mellom prestasjon, lønn og karrieremuligheter.

Benn Folkvord og Bernt Arne Ødegaard har fått antatt en artikkel i Praktisk økonomi kalt Skatt og nøytralitet.

Terje I.Våland, Richard A.Owusu og Alabi S.O.Soneye har fått akseptert artikkelen "Local content and struggling suppliers: A network analysis of Nigerian oil and gas industry" i African Journal of Business Management. Studien bygger på dybdeintervjuer av nigerianske bedriftsledere, og viser hvilke rammebetingelser og forutsetninger som er kritiske for industriutviklingen i landet.

I januarutgaven av Global Aquaculture Advocate har Håvard Hansen publisert en populærvitenskapelig artikkel kalt "Price Consciousness Affects Seafood Purchase Intentions". Denne er basert på en forskningsartikkel som er akseptert for publisering i Journal of Food Products Marketing, Vol. 18 (2) i 2012. Studien viser blant annet at når prisen på et nytt produkt ikke er kjent, vil prisbevissthet slå negativt ut på kjøpsintensjoner kun for forbrukere med høy kjennskap til produktkategorien.

PERSONALNYHETER
Elisabeth Lind Melbye er ansatt i en postdoc-stilling (strategi og ledelse) fra og med januar 2012. Melbye kommer fra en stilling som stipendiat ved NHS.

Utlysning av stilling innen finans
Det internasjonale markedet for kandidater som er i ferd med å bli ferdige med sin doktorgrad har en spesiell organisering. En gang i året møtes universiteter og kandidater for intervjuer i forbindelse med ASSA (American Social Science Association). Før møtene sender kandidater søknader til de forskjellige universitetene, som så setter opp intervjuer. Enkelte kandidater blir etter intervjuene bedt om å komme til universitetene for å gi seminar - som en del av søknadsprosessen. I år var UiS for første gang med på denne prosessen. Teamet fra UiS intervjuet i alt 12 kandidater. Av disse er nå syv stykker bedt om å komme til UiS og gi seminar.