en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST - Informasjonsbrev fra Handelshøgskolen UiS, uke 7-2012

MULIG OPTIMISME
I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv 10.2, problematiserer Klaus Mohn (sammen med Kyrre M. Knutsen, sjefsanalytiker i Statoil) krisescenariene knyttet til Europas økonomiske og politiske situasjon. Mohn og Knutsen mener det fortsatt er mulig å være forsiktige optimister, og viser til politikernes vilje og evne til å dempe skadevirkningene av finanskrisen i 2008. Politikernes besluttsomhet har latt vente på seg i denne omgang, men debattinnlegget framviser at det også med hensyn til politikernes besluttsomhet er mulig å se mer positivt på situasjonen. Det er mulig å mene at tiltak som nå settes i gang kan snu pessimisme til gryende optimisme: IMF mener eksempelvis at BNP i eurosonen vil vokse med nesten én prosent i 2013.

HÅRSPRAY, OPIUM OG LYNTOG
Gorm Kipperberg og stipendiat ved NHS, Petter Gudding, hadde 16.2 en kronikk i Stavanger Aftenblad hvor de diskuterer forholdet mellom bedriftsøkonomisk- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet med utgangspunkt i debatten om lyntog. Kronikken viser hvordan noe kan være bedriftsøkonomisk lønnsomt, men ikke lønnsomt samfunnsøkonomisk – og omvendt. Utbyggingen av lyntog, inkludert investeringskostnader, er ikke bedriftsøkonomisk lønnsom. Den såkalte lyntogutredningens fokus måtte da være å undersøke om det likevel fantes signifikante samfunnsøkonomiske nytteeffekter av en eventuell utbygging, noe utvalgets rapport ikke kan framvise. Kipperberg og Gudding konkluderer derfor med at politikerne bør skrinlegge planene om lyntogutbygging, og avslutter kronikken med følgende: ”Samfunnsøkonomi må gå foran politikk og personlige transportpreferanser”.


BÆREKRAFTIGE TRYGDEORDNINGER
11.2 holdt Mari Rege et innlegg på Rogaland Høyres årsmøte med tittelen Er våre trygdeordninger bærekraftige? Årsmøtet ble oppsummert i Stavanger Aftenblad 15.2, med utgangspunkt i årsmøtets debatt i etterkant av Reges innlegg. Leder av levekårsstyret i Stavanger, Kåre Reiten, påsto at debatten om trygdeordningene er for gode er altfor forsiktig, og at mange virker redde for å ta debatten i det hele tatt. Til dette svarte Rege blant annet følgende: ”Jeg er ikke så sikker på at ingen våger å ta debatten. Jeg har holdt dette foredraget 30 ganger nå. Problemet er snarere at debatten blir avstumpet med at ”nå tråkker du på de svake, nå beskylder du folk for misbruk”. Dermed blir kunnskap feid under teppet fordi det blir for ubehagelig å forholde seg til.”

UIS DOCTORAL COMMUNITY (UISDC)
Marte Cecilie W. Solheim er valgt inn som styremedlem i Phd-studentenes interesseorganisasjon – UISDC. Organisasjonen er et faglig og sosialt forum som skal medvirke til et godt forskningsmiljø og en god forskerutdanning ved UiS. Solheim skal også representere UISDC i universitetets Kvalitets- og læringsmiljøutvalg. Fra før av er Miguel A. Luzuriaga Moreno styremedlem i samme organisasjon.

SAFI-STIPEND 2012
Den årlige utdelingen av SAFI-stipendet er gjennomført, og det ble tildelt støtte til følgende studenter: Morten Mæhle og Tore Bø (12 225,-), Heidi Berg (4 000,-) og Astrid Steinbru og Anne Mette Mygland (4 500,-). Stipendene finansieres av finansnæringen i Stavanger gjennom Stiftelsen for anvendt finans (SAFI), og skal være med å finansiere arbeid med masteroppgaver, studieturer eller utvekslingsopphold.

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
Mari Rege holdt 13.2 et foredrag på landsmøtet til Kommunesektorens organisasjon (KS). Foredraget drøftet framtidens velferdssamfunn i Norge – og verden.

Benn Folkvord holdt 15.2 foredrag om tilbakebetaling av egenkapital fra aksjeselskap på en konferanse i regi av Skattedirektoratet. Samme dag holdt Folkvord også et foredrag om skatt og utbytte for Skatt Øst. HHUiS har inngått en intensjonsavtale med Sentralskattekontoret for utenlandsskattesaker om å arrangere konferanse om internasjonal skatterett i 2013.

Seminarserien Økonomi og finans avholdt to seminarer i uke 7. Zhang Wenrui fra NanYang Business School presenterte artikkelen "Employee Stock Options and Corporate Innovation", mens Su Xunhua fra University of Pennsylvania presenterte artikkelen "Penalty-free Prepayments and Credit Rationing".

Bjørge Laugen var opponent på en PhD-avhandling ved Institutt for Industriel Teknik och Management ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 20.1. Avhandlingen hadde tittelen Manufacturing capabilities: "Expandable commodities or catalysts for effective supply chain management".

Masterstudent Silje Kvalbein har fått akseptert artikkelen "High status brands in low status stores, and vice versa: Which status object drives price premium" i International Journal of Psychology Studies. Artikkelen er basert på hennes bacheloroppgave – hvor Håvard Hansen var veileder. Hansen er også medforfatter på artikkelen, som kommer på trykk i volum 4 (1) 2012.