en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 9/13

BUD TIL PRISANTYDNING BØR VÆRE BINDENDE FOR SELGER
Aftenposten hadde for et par uker tilbake fokus på et økende antall klager om såkalte lokkepriser i boligmarkedet. Håvard Hansen var intervjuet om dette i samme avis 20.2. Håvard mener det finnes enkle teknikker for å stoppe bruken av urealistisk lave prisantydninger for å tekke flere potensielle kjøpere på visning. Han mener problemet ligger i at selv om det kommer inn bud på eller over prisantydning, er ikke budrunden bindende for selgeren. Av den grunn bør man innføre samme system på boligauksjoner som for andre typer auksjoner: Når tidsfristen går ut, må boligen selges til den med det høyeste budet, så lenge denne ligger på eller over prisantydningen: «Risikoen ved lokkeprising flyttes dermed i stor grad over på selger».

OGSÅ INGENIØRER TRENGER BARNEHAGER
På Glød-samlingen 21.2, holdt Mari Rege et foredrag kalt Et samfunnsøkonomisk perspektiv på barnehagen. Dette var grundig presentert i Stavanger Aftenblad 26.2. I foredraget sitt trakk Mari fram nobelprisvinner i økonomi, James Heckman, som har påvist at for hver krone som investeres i barnehage, får en igjen mer enn for hver krone investert i grunnskole, videregående skole og universitet: «Skal næringslivet få dyktige fagfolk, skal ein hindra at ungdom blir «dropouts» og hamnar på uføretrygd, er det innsats i tidleg barndom som er det mest effektive. Dette veit me, kvifor er det då så vanskelig for politikarane å ta dette innover seg? Dei må tenkje langsiktig! Dei burde satsa masse merir ressursar i barnehagane!»

UGUNSTIG UTVALG
Ola Kvaløy
skriver 1.3 om utdanningssystemet (lærerhøyskolene) i sin faste spalte i Dagens Næringsliv (Fredagskronikk). Han framlegger et syn som sier at utdanning ikke bare må betraktes som verdifullt i kraft av hva du faktisk lærer, men at utdanningen også har en signaliseringseffekt: «Hvis du kan gjennomføre en femårig krevende masterutdanning, ja, da viser du at du er en ressurssterk arbeidstager». Ola mener at signaliseringsmodellen kan hjelpe oss med å stille de rette spørsmålene når det gjelder utbedring av lærerutdanningen: «Det viktigste er kanskje ikke hva studentene bør lære for å bli gode lærere, men snarere hva lærerutdanningen bør inneholde for å tiltrekke de gode studentene.». Ola mener det må etableres en prestisjetung lærerutdanning som tiltrekker seg gode studenter: «Hvis lærerhøyskolene ikke lykkes med å etablere den nødvendige prestisjen, kan de like gjerne legges ned».

PRISTILDELING FOR BESTE MASTEROPPGAVE (FINANS)
HHUiS vil i samarbeid med Stavanger Børs utgi en årlig pris for beste masteroppgave innen fagområdet finans. Formålet med denne pristildelingen er å stimulere gode masteroppgaver. Prisen skal bidra til å motivere masterstudenter til ekstra innsats i forbindelse med oppgaveskrivingen. Vinneren av prisen vil motta 30 000 kroner – samt få muligheten til å presentere oppgaven sin. En jury bestående av representanter fra fagmiljøet ved HHUiS og representanter fra Stavanger Børs vil gjøre utvelgelsen. Kandidater med resultatet A på oppgaven vil automatisk bli nominert til prisen. Selve utdelingen vil finne sted i forbindelse med studiestart (august 2013).

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER
I forbindelse med bokprosjektet til Aslaug Mikkelsen (Strategisk Human Resource Management), ble det arrangert «bokmøte» 27.-28.2. Formålet med møtet var at medforfatterne skulle bli kjent med hverandre faglig og sosialt.

Klaus Mohn ga en gjesteforelesning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 28.2. Forelesningen hadde tittelen «World Energy Outlook 2013».

Jan Frick var i Danmark 27.2-1.3 for å akkreditere to masterstudier i prosjektledelse (Roskilde og Slagelse) på vegne av ACE (tilsvarer NOKUT).

Murshid Ali og Jan Frick har fått akseptert en artikkel til konferansen Euroma, som avholdes i Dublin juni 2013.

Ingeborg Solli holder et foredrag om tidlig læring 7. mars i Ås kommune (for alle barnehagestyrere, rektorer og PP-tjeneste).

Seminarserien Økonomi og finans avholder 14.2 seminar med Christian Riis fra BI. Han vil presentere artikkelen Sequential Innovation and the Arrow effect.

PERSONALNYHETER
Ingeborg Solli giftet seg med Kai Michaelsen 1.3. Alltid først gratulerer, og minner om at det blir en feiring av dette og absolutt alt annet som kan feires og markeres inne på HHUiS-fløyen torsdag 21.3 (rett etter jobb).