en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 9/12

KJØNNSROLLER OG UFØREPENSJON
Venke Furre Håland
var intervjuet på NRK Rogaland mandag 27.2. i forbindelse med et forskningsarbeid gjort av Morten Blekesaune (Kjønnsroller og uførepensjonering, 2010, i Tidsskrift for Samfunnsforskning). Hålands utgangspunkt for å delta i en debatt om dette teamet, er en nylig påbegynt artikkel hun skriver sammen med Mari Rege og Kjetil Telle. Artikkelen skal bygge på en deskriptiv analyse av økningen i uføretrygd blant menn og kvinner i Norge, og vil undersøke hva som kan være årsaken til denne økningen – samt påpeke mulige forklaringsfaktorer til hvorfor økningen har vært mye større for kvinner enn for menn.

MARX-PLANCK
Sarah Lindeberg skal ha et forskningsopphold ved Marx-Planck instituttet for skatterett og finansrett (München) i perioden fra april til september 2012.

MILJØØKONOMENE
Bloggen til Gorm Kipperberg og Petter Gudding – Miljøøkonomene – har siden oppstarten 10.1 hatt i overkant av 2500 besøk; bare den siste uken har det vært besøk fra 10 ulike land. Totalt er rundt 100 innlegg produsert.
Bloggen finnes her: http://miljookonomene.blogspot.com/

UNGT ENTREPRENØRSKAP
Egil C. Svela
representerer UiS i generalforsamlingen for Ungt Entreprenørskap Rogaland 7.3.

 

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER:
Ola Barkved holdt foredrag for studentforeningen Start UiS’ foretningsplankurs onsdag 29.2 i anledning Venture Cup 2012 (nasjonal forretningsplankonkurranse for studenter hvor hovedformålet er å stimulere til mer nyskaping nasjonalt).

Mari Rege deltok torsdag 23.2 på en nettverkskonferanse i regi av Kommunesektorens organisasjon (KS). Rege holdt et foredrag med tittelen Er våre velferdsordninger bærekraftige? Foredraget var i programmet gitt undertittelen En studie om smitteeffekter

Siri Valseth skal presentere artikkelen A direct approach to cross market spillovers (skrevet sammen med Kjell Jørgensen fra BI) på konferansen 5th Financial Risks International Forum – Systemic risk i Paris 22.- og 23.3.

Ragnar Tveterås og Tatiana Iakovleva holder foredraget Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? i Stavanger Forum 7.3. Foredraget er del av en workshop arrangert av Næringsforeningen og Ungt Entreprenørskap. Workshopen består for øvrig av oppstartsbedrifter, innovasjonseksperter og representanter fra Nærings- og handelsdepartementet.

Seminarserien i økonomi og finans avholdt to seminarer i uke 9. Lucie Bryce, Northwestern University, presenterte en artikkel kalt Financial Policy in a Liquidity trap, mens Jesper Rangvid, Copenhagen Business School, presenterte artikkelen Fourth-quarter economic growth and expected returns.

Onsdag 7. mars arrangeres det seminar med Christian Wagner, University of Vienna, som presenterer artikkelen
"The Cross-Section of Credit Risk Premia and Equity Returns".