en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 49/11

KVALITETSMUSIKK – EN NÅVERDIBETRAKTNING Ola Kvaløy hadde 25.11 et leserinnlegg på trykk i Morgenbladet gjeldende kåringen av de 100 beste norske musikkalbumene. Her problematiserer han begrepet tidløshet – som har vært et signifikant kriterium i begrunnelsene til de fleste platene. Ola påpeker at kravet om tidløshet paradoksalt nok representerer en overvurdering av nåtiden og en undervurdering av den verdi lytterne opplevde i sitt første møte med musikken. Album som ikke ble vurdert gode nok i dag, vil kunne vurderes som gode nok i framtiden – altså i en annen tidskontekst.

NYRIKDOMMENS KOMMUNALE ANSIKT I sin faste kommentarspalte i Stavanger Aftenblad, skrev Ola Kvaløy 28.11. om kommuneøkonomi med hovedvekt på skolebudsjettet. I forhold til inntektsnivået er Stavanger blant dem som bruker minst penger på skole i Norge. Ola sammenlikner synligheten i det private konsumet (prangende forbruk) med en tilsvarende synlighet i det kommunale konsumet (blå promenade, dyr granitt, kulturbysatsing, nytt konserthus og liknende). Skolen prioriteres ikke tilstrekkelig, og taper i konkurranse med kommunens foretrukne forbruk. Ola påpeker at enten får man prioritere annerledes, ellers må skatteinntektene økes – for eksempel gjennom økning av eiendomsskatten.

BEGEISTRINGSPLIKTEN Rogalands Avis (RA) kommenterte Ola Kvaløys artikkel om nyrikdommen på lederplass 29.11. Ola svarte på denne med et innlegg kalt ”Begeistringsplikten”. RA mener Ola er for negativ når skolebudsjett settes opp mot kultur og festivaler. Tilsvaret fra Ola legger til grunn at alle valg har en alternativkostnad; mer til noe er mindre til noe annet. Mer til festivaler, betyr mindre til for eksempel skole: ”I stedet for å la skolebarna ta støyten for fest og moro, er eiendomsskatt et bedre og synligere alternativ som velgerne må ta stilling til.”


SPAREBANK SR- BANK OMDANNET TIL AKSJEBANK Representantskapet i Sparebank 1 SR- Bank vedtok i møte 23.11 en omdanning av banken til et allmennaksjeselskap (ASA), og opprettelse av Sparebankstiftelsen SR- Bank. Mari Rege er valgt som styremedlem i stiftelsen.


PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER

Bjørge T. Laugen var invitert til å holde innlegg om produktinnovasjon på et seminar ved Universitetet i Vasa, Finland 2.12. Innlegget omhandlet hvordan utviklingen innenfor produktinnovasjon er behandlet i den akademiske litteraturen, og hvilke tema og problemstillinger som er relevante å studere fremover.

Seminarserien Økonomi og finans avholdt 6.12 åpent seminar med professor Gaute Torsvik fra Universitetet i Bergen. Tittelen på seminaret var Team production and sickness absence.

Senter for innovasjonsforskning avholdt 8.12 åpent seminar med førsteamanuensis Ute Stephan fra Institute of Work Psychology, University of Sheffield. Tittelen på seminaret var Culture’s Consequences for Entrepreneurship: Recent findings and future directions.

E-CLIC- prosjektet (European Collaborate Innovation Centres for Broadband Media Service) hadde avslutningskonferanse ved Karlstad Universitet uke 49. Jan Frick og Egil Svela deltok. Jan holdt oppsummeringsinnlegg hvor han gjennomgikk mulige konsekvenser og anvendbarhet av prosjektresultater for innovasjonsmiljøene ved UiS.

Benn Folkvord holdt 8.12 foredrag for finansnettverket i Skatt Vest. Tittelen på foredraget var: Utbytte – utvalgte problemstillinger.

Ola Kvaløy gir et seminar ved Universitetet i Oslo 12.12. Seminaret har fått tittelen Myopic Risk-taking in Tournaments – etter en artikkel skrevet sammen med Kristoffer Eriksen.

Ola Kvaløy vil også holde et foredrag om adferdsøkonomi på Coops årsmøte 13.12.

Håvard Hansen er biveileder for Yan Han (Toula), som er doktorgradsstudent ved UiS (med daglig tilhold ved Beijing Institute of Fashion Technology). Da Toula var på utveksling hos oss våren 2010 jobbet hun primært med den første artikkelen i avhandlingen sin, som Håvard er medforfatter på. Artikkelen med tittelen Determinants of Sustainable Food Consumption: A meta-analysis using a traditional and a Structural Equation Modeling approach, er akseptert i International Journal of Psychological Studies, og kommer på trykk i mars 2012.

Tatiana Iakovleva (sammen med tre andre forskere) har fått akseptert artikkelen Women-owned Family Business in Transitional Economies: Does being ”Family” really matter? i Journal of Enterprising Culture.

Håvard Hansen har fått publisert artikkelen Goal-dependent automaticity in organizational decision models i International Journal of Business and Social Science, vol. 2 nr. 23. Mens det i psykologien er gjort godt rede for hvordan rene autopilotbeslutninger utføres av enkeltindivider, viser artikkelen gjennom en konseptuell analyse at slike beslutninger også kan gjenkjennes i flere av de organisatoriske beslutningsmodellene som presenteres i litteraturen.