en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ALLTID FØRST Informasjonsbrev for Handelshøgskolen ved UiS – uke 48/12

VELGER TORSK UTE OG LAKS HJEMME
Fiskeribladet Fiskaren presenterte 26.11 en undersøkelse som Ragnar Tveterås har stått i spissen for. Undersøkelsen ser på hvordan laks og torsk klarer seg i fire utvalgte europeiske markeder: Hvordan oppfatter europeiske forbrukere laks og torsk når det gjelder smak, helse, lettvinthet, tilgjengelighet og pengeverdi. Undersøkelsen viser blant annet at laks konsumeres oftere hjemme enn torsk, og at det er gjennom restaurantsegmentet folks vaner endrer seg: «Det viser seg at når folk har hatt en god opplevelse med en rett på restaurant, er sannsynligheten større for at de vil bruke dette hjemme også».

SNØBALLEFFEKTEN
Mari Rege var 24.11 portrettert i Stavanger Aftenblad. Intervjuet gir en bred presentasjon av Maris forskning, men har et sterkt fokus på forskning som viser at barnehagene er et viktig redskap for å redusere utstøtingsmekanismene i arbeidsmarkedet: «Konklusjonen blir at ein viktig føresetnad for eit inkluderande arbeidsliv, er at vi i størst muleg grad gir barn like føresetnader for læring før dei begynner på skulen. Og vi snakkar både om kognitiv og ikke-kognitiv læring, ein skal ikkje bare læra seg å telja, men også god sjølvkontroll, å ta i mot ein beskjed, å sitja stille og konsentrera seg. Gode barnehagar kan gi gode føresetnader for eit godt arbeidsliv».

PUBLISERINGER, PRESENTASJONER OG KONFERANSER

Ragnar Tvetarås
holdt et foredrag med tittelen "Laks versus torsk – substitusjon og posisjon i markedet" på Havbrukskonferansen sist uke. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Nordea Markets og Norges Sjømatråd.

Seminarserien i økonomi og finans arrangerte 26.11 seminar med Auke Hunneman, førsteamanuensis ved BI Oslo. Hunneman holdt et foredrag med tittelen "Spatial econometric models and their applications in marketing".

Seminarserien arrangerte også seminar onsdag 28.11 med Martin Holmén fra Universitetet i Gøteborg. Holmén holdt et foredrag med tittelen "Charity, Incentives and Performance".

28.11 avholdt Ola Kvaløy seminar ved University of Minho i Braga, Portugal. Ola presenterte artikkelen "The tenuous relationship between effort and performance pay" – skrevet sammen med Trond Olsen.

Gorm Kipperberg har sammen med Peter M. Gudding (stipendiat ved NHS) skrevet et kapittel i boken "Current Research in Hospitality and Tourism" (Trude Furunes, Reidar Mykletun og Einar Marnburg, redaktører) utgitt på Fagbokforlaget. Kapittelet har fått tittelen "Valuing the Environment in Tourism Management".

Torsdag 6.12 holder Ola Kvaløy foredrag på Oljeserviceseminaret 2012. Seminaret arrangeres av SR-bank og Ernst & Young, og avholdes i Atlantic Hall. Olas foredrag har tittelen "Frykt og grådighet: et lynkurs i investeringspsykologi".

Professor Mark Bergen, Associate Dean of Executive Education, James D. Watkins (Chair in Marketing) fra Carlson School of Management, University of Minnesota besøker HHUiS i desember for å diskutere et mulig samarbeid.

Jan Frick skal akkreditere to eksisterende masterutdanninger i prosjektledelse og prosessforbedring på henholdsvis Syddansk Universitet og Roskilde Universitet for ACE Danmark.

Prosjektet iTract har hatt møter i Stavanger 28.- 30.11. Fra UiS har Jan Frick, Åse Lea og Egil Svela deltatt. Øvrige norske deltakere er Rogaland Fylkeskommune, Statens vegvesen og Kolumbus. Ellers kommer deltakerne fra Karlstad, Gøteborg, Wilhelmshafen, Groningen og Yorkshire. Prosjektet er finansiert av InterReg NorthSea, og formålet med prosjektet er bedre offentlig kommunikasjon ved hjelp av trådløs datakommunikasjon.

Senter for innovasjonsforskning avholder 11.12 seminaret "Regional innovation in a global economy". Seminaret arrangeres i EAL- hus, H317 (fra 1000-1515).

PERSONALNYHETER
Sveinung Eliassen
starter i en stipendiatstilling i rettsvitenskap mandag 3.12. Sveinung har fått kontor i Kjølv Egelandsbygg (C-348).